Skip to main content

RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.

Odborný asistent

Telefon: +420 585 63 4524
Email: jakub.mirijovsky@upol.cz
Kancelář číslo: 2.35
Konzultační hodiny: Dle domluvy

ORCID | ResearchGate | GoogleScholar

Vědecké zaměření:
Letecká fotogrammetrie, dálkový průzkum Země, UAV, geodézie
 • VZDĚLÁNÍ

  2007 – 2013 | doktorské studium – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Geoinformatika a kartografie (Ph.D.)

  2002 – 2007 | Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, obor Geografie – fyzická geografie a geoekologie (Mgr.)

  ZAHRANIČNÍ STÁŽE

  2024 – Maďarsko, Debrecen, University of Debrecen
  2015 – Turecko, Istambul, Yildiz Technical University
  2014 – USA, Minneapolis, University of Minnesota
  2014 – Norsko, Norwegian University of Science and Technology
  2013 – Španělsko, Valencie, Universidad Politécnica de Valencia
  2013 – Island, University of Iceland
  2010 – Německo, Ruhr University Bochum

 • 2013 – dosud | odborný asistent na Univerzitě Palackého v Olomouci, katedře geoinformatiky.
  2009 – 2013 | asistent na Univerzitě Palackého v Olomouci.
  2008 – 2009 | odborný asistent na Ostravské univerzitě v Ostravě.
  2007 | Geocentrum s. r. o., pozice „Informatik GIS“.

 • Individuální člen Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

 • Bakalářský studijní program

  KGI/DALPZ – Dálkový průzkum Země
  KGI/ZAFOT – Základy geodézie a fotogrammetrie
  KGI/PNAS – Polohové a navigační systémy
  KGI/ALPGI – Aplikace geoinformačních technologií v terénu
  KGI/DIFOG – Digitální fotografie v GIT

  Magisterský studijní program

  KGI/MEDPZ – Pokročilé metody DPZ

 • Původní/přehledový článek obsažený v databázi Web of Science (Jimp)

  Rok Citace
  2024 Fryčák T, Fürst T, Koprna R, Špíšek Z, Miřijovský J, Humplík JF (2024) Crop growth dynamics: Fast automatic analysis of LiDAR images in field-plot experiments by specialized software ALFA. PLoS ONE 19(1): e0297153. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297153
  2023 Sedláček, J., Lenďáková, Z., Bábek, O., Miřijovský, J., Kielar, O., & Žídek, M. (2023). A comprehensive view of sedimentation and erosion processes in small reservoirs: a case study of the Pocheň reservoir, Czech Republic. Hydrological Sciences Journal, 68(5), 685-699.
  2021 Polák, M., Miřijovský, J., Hernándiz, A. E., Špíšek, Z., Koprna, R., & Humplík, J. F. (2021). Innovative UAV LiDAR generated point-cloud processing algorithm in python for unsupervised detection and analysis of agricultural field-plots. Remote Sensing, 13(16), 3169.
  2019 Pour, T., Miřijovský, J., & Purket, T. (2019). Airborne thermal remote sensing: The case of the city of Olomouc, Czech Republic. European Journal of Remote Sensing, 52(sup1), 209-218.
  2018 Ondruch, J., Máčka, Z., Šulc Michalková, M., Putiška, R., Knot, M., Holík, P., ... & Jenčo, M. (2018). Response of channel dynamics to recent meander neck cut-off in a lowland meandering river with artificial training history: the Morava River, Czech Republic. Hydrological Sciences Journal, 63(8), 1236-1254.
  2017 Langhammer, J., Bernsteinová, J., & Miřijovský, J. (2017). Building a high-precision 2D hydrodynamic flood model using UAV photogrammetry and sensor network monitoring. Water, 9(11), 861.
  2017 Langhammer, J., Lendzioch, T., Miřijovský, J., & Hartvich, F. (2017). UAV-based optical granulometry as tool for detecting changes in structure of flood depositions. Remote Sensing, 9(3), 240.
  2016 Pour, T., Burian, J., & Miřijovský, J. (2016). Advanced Extraction of Spatial Information from High Resolution Satellite Data. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 41, 905-907.
  2015 Miřijovský, J., & Langhammer, J. (2015). Multitemporal monitoring of the morphodynamics of a mid-mountain stream using UAS photogrammetry. Remote sensing, 7(7), 8586-8609.
  2015 Miřijovský, J., Michalková, M. Š., Petyniak, O., Máčka, Z., & Trizna, M. (2015). Spatiotemporal evolution of a unique preserved meandering system in Central Europe—The Morava River near Litovel. Catena, 127, 300-311.
  2009 Miřijovský, J., Dušek, R.(2009): Vizualizace prostorových dat: chaos v dimenzích .Geografie - Sborník české geografické společnosti Česká geografická společnost, 169-178s.1212-0014 

  Původní/přehledový článek obsažený v databázi SCOPUS (Jsc)

  Rok Citace
  2013 Netzband, M., Burian, J., Pászto, V., Miřijovský, V.(2013): Geospatial analysis for Middle eastern european urban regions in transition . Spatial transformation processes in Central Europe in XXI century conference proceedings, 8s. 

  Stať ve sborníku evidovaném v databázi Web of Science nebo Scopus (D)

  Rok Citace
  2016 Mirijovsky, J., & Popelka, S. (2016). Evaluation of color settings in aerial images with the use of eye-tracking user study. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLI-B3, 763-767. doi:10.5194/isprs-archives-XLI-B3-763-2016
  2016 Pour, T., Burian, J., Miřijovský, J. (2016): Advanced extraction of spatial information from high resolution satellite data, XXIII ISPRS Congress, Commission III (Volume XLI-B3), 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic, p. 905-907
  2016 Pour, T., Burian, J., Miřijovský, J. (2016): Application of seath algorithm on high resolution data sets of selected cities, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, Book 2, Vol I, pp. 585-592, doi:10.5593/sgem2016B23
  2012 Pechanec, V., Machar, I., Kilianová, H., Miřijovský, J.(2012): Environmental education: Expanding practical applications - research landscape of Litevelské Pomoraví .In. Svobodová, H. (ed.): Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Proceedings of 19th International Conference.Brno, Masarykova universita., 172-179s.ISBN: 978-80-210-5799-9 
  2011 Pechanec, V., Brus, J., Mirijovsky, J.(2011): Monitoring of snow risks by geo-sensors in urban areas. In. Conference Proceedings SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConferenceSTEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 653-660s.ISSN: 1314-2704
  2011 Miřijovská, J., Brus, J., Pechanec, V.(2011): Utilization of a small format aerial photography from drone PIXY concept in the evaluation of the landscape changes. In. Conference Proceedings SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 345-352s.ISSN: 1314-2704
  2009 Pechanec, V., Vávra, A., Svobodová, J., Miřijovský, J.(2012): Phenological analysis of the landscape with the support of geographic information technologies .Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 1125-1132s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012 

  Odborná kniha (B)

  Rok Citace
  2016 Michalková, M. Š., Miřijovský, J., Lóczy, D., & Zgłobicki, W. (2016). Interdisciplinary Studies of River Channels and UAV Mapping in the V4 Region. Comenius University in Bratislava.
  2013 Dobešová, Z., Burian, J., Miřijovský, J., Vávra, A., Nétek, R., Popelka, S.(2013): Tvorba geografického informačního systému malého území . Univerzita Packého, Olomouc, 106s.ISBN 978-80-244-3825-2

  Ostatní

  Rok Citace
  2021 Dudková, V., Kováčik, P., Miřijovský, J., Popelka, S. (2020) Výzkum hradu Chlum u Bílavska v letech 2018–2020, Pravěk, NŘ 28, 175-192
  2012 Miřijovský, J., Pechanec, V., Burian, J.(2012): Využití bezpilotního modelu PIXY při snímkování krajiny .31, č. 1 Informace ČGS, 11-17s. 
  2012 Svobodová, J. – Miřijovský, J. – Kilianová, H.(2012): The peculiarities of the digital surface model creation from the data acquired by small format photography .Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 Sofia, Bulgaria, 1-8s. 
  2012 Svobodová, J., Miřijovský, J., Vávra, A., Brus, J., Kilianová, H.(2012): Using of local indicators of spatial association for evaluation of spatial accuracy of DEM .Symposium proceedings Accuracy 2012, 10th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences Florianópolis, SC, Brazil, 115-120s. 
  2012 Marjanović, M., Burian, J., Miřijovský, J., Harbula, J.(2012): Urban Land Cover Change of Olomouc City Using LANDSAT Images .Issue 71, Conference Proceedings World Academy of Science, Engineering and Technology, 75-81s.eISSN: 2010-3778 
  2011 Heisig, J., Burian, J., Miřijovský, J. (2011): Změny intenzity osobní automobilové dopravy a vliv na prostorovou diferenciaci suburbanizace .Perner’s Contacts Univerzita Pardubice, 84-91s.ISSN: 1801-674X 
  2011 Burian, J., Miřijovský, J., Macková, M.(2011): Suburbanizace Olomouce – hodnocení pomocí analýzy statistických dat . Urbanismus a územní rozvoj, 10-16s. 
  2011 Mirijovsky, J., Brus, J., Pechanec, V.(2011): UTILIZATION OF A SMALL FORMAT AERIAL PHOTOGRAPHY FROM DRONE PIXY CONCEPT IN THE EVALUATION OF THE LANDSCAPE CHANGES .Conference Proceedings SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 345-352s.ISSN: 1314-2704 
  2011 Svobodová J., Klícha M., Miřijovský J.(2011): Analysis of differntiation functional areas of city Olomouc in time period 1930-2010 .Sborník z konference Geografie a geoinformatika – výzva pro praxi a vzděláváníMU Brno, 7s. 
  2011 Miřijovský, J., Martínek, J., Brus, J.(2011): Reconstruction of historical paths with using of smallformat aerial photography .Proceedings of XXIIIrd International CIPA Symposium CTU in Prague, Prague, 80s.ISBN 978-80-01-04885-6 
  2008 Pechanec, V., Miřijovský, J.(2008): Znalostní báze krajiny pro studium ekotonů .Herber, V. (ed.): Fyzickogeografický sborník 6. Fyzická geografie a trvalá udržitelnost Brno, Masarykova Univerzita, 214-218s.ISBN: 978-80-210-4780-8 
  2008 Miřijovský,J., Pechanec, V., Šťávová, Z., Voženílek, V.(2008): Metapopis při přípravě e-learningového kurzu .In. Řehout V. (ed.):Pedagogický software 2008. Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice., 247-249s.ISBN: 80-85645-59-9 
  2008 Miřijovský, J., Kaňok, J.(2008): Kartografické metody výzkumu a jejich využití při hodnocení změn ekotonů .Geodny Liberec 2008 Sborník příspěvků Technická univerzita v Liberci, 141-147s.978-80-7372-443-6 
  2008 Miřijovský, J.(2008): Hodnocení podmínek využitelnosti systému GPS jako zdroje geografických dat pro GIS v NP České Švýcarsko .Sborník sympozia GIS Ostrava 2008 VŠB-TU Ostrava, 7s.978-80-254-1340-1 
  2008 Miřijovský, J., Dušek, R.(2008): Identification of Lineaments Based on Point Phenomena Occurrence - Mathematical Model .16th Annual Conference Procceedings, Technical Computing Prague 2008Humusoft, 72-72s.ISBN 978-80-7080-692-0 
 • Rok Kategorie Název
  2019 Nmap Heuristická mapa archeologických památek