Skip to main content

Sakrální památkové objekty v území Arcidiecéze olomoucké jako hnízdní biotopy ptáků

Brus, J., Poprach, K., Kovařík P., Pechanec V., Machar I. (2019). Sakrální památkové objekty v území Arcidiecéze olomoucké jako hnízdní biotopy ptáků. Specializovaná mapa s odborným obsahem.

Mapa „Sakrální památkové objekty v území Arcidiecéze olomoucké jako hnízdní biotopy ptáků“ přináší nové, dosud do podoby mapového výstupu nezpracované vyjádření inventarizace sakrálních objektů z pohledu výskytu konkrétních druhů ptáků. Metodická tvorba mapy se opírá o zoologický průzkum lokalit ornitology a následné kartografické zpracování s využitím GIS a grafických programů. Mapa vyjadřuje jedinečným způsobem celkový pohled na studovanou problematiku a dokazuje nejen kulturní, ale také ochranářský význam značné části sakrálních staveb v ADO. Mapa všem uživatelům poskytuje rychlý a názorný přehled druhů ptáků v jednotlivých sakrálních objektech.