Skip to main content

Jedná se o doktorský projekt zastřešující pestré výzkumné oblasti doktorandů Katedry geoinformatiky PřF podpořený interním grantem univerzity. Všechny výzkumné oblasti pokrývají obecnou nosnou otázku a to aplikaci geoinformatiky a kartografie, která se prolíná napříč dílčími tématy. Projekt je postaven na řešených tématech disertačních a diplomových prací studentů Katedry geoinformatiky PřF UP.

Projekt je rozdělen do dvou hlavní klíčových aktivit, které se dále dělí do dílčích témat, které odpovídají řešeným disertačním pracím:

KA 1 Pokročilé metody geovizualizace a hodnocení kartografických produktů,

KA 2 Pokročilé prostorové analýzy a modelování socioekonomických jevů a krajinných systémů.