Skip to main content

Mgr. Ondřej Biemann

Doktorand (interní)

Telefon: +420 585 63 4585
Email: ondrej.biemann01@upol.cz
Kancelář číslo: 2.28
Konzultační hodiny: po domluvě

ORCID

Vědecké zaměření:
vizualizace dat se zaměřením na kartografii, prostorové modelování šíření živočišných druhů
 • 2023–současnost: Ph.D. (doktorské studium, Univerzita Palackého v Olomouci)

  Téma disertační práce: Geoinformatické přístupy pro hodnocení environmentálních vlivů na včelstva včely medonosné

  2021–2023: Mgr. (magisterské studium, Univerzita Palackého v Olomouci)

  Téma diplomové práce: Prostorově založený model pro predikci potenciálního výskytu sršně asijské v České republice

  2018–2021: Bc. (bakalářské studium, Univerzita Palackého v Olomouci)

  Téma bakalářské práce: Atlas přírodních charakteristik Olomouckého kraje

 • Trvání Název Zdroj
  2023 - 2027 Friedrich kardinál von Fürstenberg – poslední aristokrat na stolci olomouckých arcibiskupů DH - Program NAKI III - program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 (2023 - 2030)
  2024 - 2025 Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií III IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2024_018)
 • Rok Kategorie Název