Skip to main content

Mgr. Michaela Vojtěchovská

Doktorand (interní)

Telefon: +420 585 63 4540
Email: michaela.vojtechovska01@upol.cz
Kancelář číslo: 2.26
Konzultační hodiny: dle dohody

ORCID | ResearchGate

Vědecké zaměření:
Eye-tracking a webové aplikace
 • 2023 – současnost, Ph.D. studium, Univerzita Palackého v Olomouci

  Téma disertační práce: Real-time analýza eye-tracking dat jako nástroj pro interakci uživatele s mapovými aplikacemi

  2021 – 2023, Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci

  Téma diplomové práce: Tvorba nástroje pro generování sekvenčních grafů z eye-tracking dat

  2017 – 2021, Bc., Masarykova univerzita

  Téma bakalářské práce: Modelování rozšíření druhů travinné vegetace Evropy

   

  Zahraniční aktivity

  2019 ERASMUS+, Universitetet i Oslo (Norsko)

 • 2023 – současnost, výzkumnice se zaměřením na vývoj eye-tracking software, Katedra informačních studií a knihovnictví, Masarykova univerzita, Brno

  2023 – současnost, projektová pracovnice, Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého, Olomouc

  2022 – 2023, backend developerka, Orbinet, Olomouc

  2020 – 2023, webová developerka, MKMV advisory group, Olomouc

  2020, strategické plánování, Envipartner, Brno

 • KGI/PRODA – Programové zpracování dat (zpracování dat pomocí Pythonu)

 • Stať ve sborníku evidovaném v databázi Web of Science nebo Scopus (D)

  Rok Citace
  2024 Popelka, S., Kominek, J., Vojtechovska, M. (2024). Exploring Geological Map Usability Through Sequence Chart Visualization. Proceedings of the 2024 Symposium on Eye Tracking Research and Applications,
  2024 Vanicek, T., Beitlova, M., Popelka, S., & Vojtechovska, M. (2024). Exploring Methods for Evaluation of Dynamic and Interactive Maps 9th International Conference on Cartography & GIS, Nessebar, Bulgaria.
 • Rok Kategorie Název