Skip to main content

Identifikace bariér v procesu komunikace prostorových sociálně-demografických informací

1. 1. 2023
—  31. 12. 2025
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    GAČR

Nejúčinnějším způsobem přenosu prostorové informace je vizualizace prostřednictvím map, avšak jejich účinnost je vždy závislá na použitých kartografických vyjadřovacích prostředcích. Proces interpretace klasických statických map užívaných mnoho desetiletí již byl pochopen, avšak s rozvojem techniky se stále častěji objevují pokročilé interaktivní přístupy, které dosud nebyly dostatečně ověřeny. Pro účinnější využití procesu kartografické komunikace je nezbytné analyzovat vliv použitých vyjadřovacích prostředků na uživatele. Klíčové je ověřit efektivitu informačních toků mezi autorem vizualizace a jejími uživateli v sociálních oborech, jako je sociologie a demografie. Bariéry, které tento proces narušují a vedou ke ztrátě informací, budou identifikovány pomocí kvalitativního testování. Následně bude kvantitativní přístup použit k ověření existence těchto překážek na velkých populacích. Výsledky pomohou odhalit mechanismy procesu kartografické komunikace.