Skip to main content

Prostorové simulační modelování dostupnosti

1. 1. 2014
—  31. 12. 2016
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    GaČR - reg. č. 14-26831S

Současná hodnocení dostupnosti veřejnou dopravou silně závisí na aplikovaných modelech dostupnosti a jejich parametrizaci. Cílem projektu je vyvinout a zhodnotit nové prostorově-simulační modely vhodné pro přesnější hodnocení dostupnosti v regionálních a lokálních studiích. Modely integrují Monte Carlo stochastickou simulaci pro generování velkého počtu náhodných cest podle teoretických modelů očekávaného individuálního chování, kalibrovaných pomocí výsledků SLDB 2011, výstupů z terénního šetření a omezení modelu pomocí informací o struktuře a velikosti místní populace, kapacity služeb, časových omezení apod. Dvě regionální a dvě lokální (městské) pilotní oblasti budou využity pro návrh a optimalizaci modelů. Výsledky z nově sestavených simulačních modelů budou porovnány s běžně používanými mírami dostupnosti. Projekt poskytne procedury pro rozlišení dopravního a geografického faktoru v hodnocení dostupnosti, pro podporu dalšího výzkumu v této oblasti a pro měření reálné výkonnosti veřejné dopravy.