Skip to main content

Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury ČR přírodními hazardy

22. 10. 2010
—  22. 10. 2012
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    1F84B/019/120

Hlavním cílem projektu je stanovit míru rizika vyplývající z možného postižení dopravní infrastruktury ČR (sítě významných silnic a železnic) přírodními hazardy. Riziko bude vyjádřeno jako součin zranitelnosti jednotlivých částí sítí pozemních komunikací a pravděpodobnosti výskytu přírodní pohromy v daném místě. Zranitelnost bude vycházet z důležitosti daného úseku komunikací, ceny jeho výstavby, resp opravy a nepřímých nákladů vzniklých jeho dočasným vyřazením z provozu.