Skip to main content

Subdodávka do projektu TAČR SS05010134 – Význam a ochrana údolních niv jako prostředí pro plnění ekostabilizační funkce krajiny

1. 2. 2022
—  31. 12. 2024
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    TAČR / ÚVGZ AV ČR