Skip to main content

Aktuality

Laserové skenování v zemědělství

19.3.2024

Přednedávnem byl zveřejněn nový článek, který přímo propojuje různé obory výzkumu. Dr. Miřijovský je jedním z hlavních autorů článku, který se zabývá využitím laserového skenování pro automatické hodnocení růstu zemědělských plodin. Článek je dostupný zde https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297153

Recently, a new article was published that directly connects various research fields. Dr. Miřijovský is one of the main authors of the article, which explores laser scanning for automatic assessment of agricultural crop growth. The article is available here: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297153

Mosprema konference

5.3.2024

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o problematiku kalamitních stavů komárů na závěrečnou konferenci projektu MOSPREMA. Konference se uskuteční 23. dubna 2024 od 10:00 v Příkazech.
V rámci konference bude představen inovativní přístup zaměřený na management oblastí s výskytem kalamitních stavů komárů.
Na konferenci budeme sdílet zkušenosti, představovat nové technologie a diskutovat o klíčových tématech, jako je optimální aplikace Vectobacu, letecká aplikace nebo použití dronů.
Pro registraci navštivte https://mosprema.upol.cz/zaverecna-konference

We want to invite all of you interested in the issue of mosquito calamities to the final conference of the MOSPREMA project. The conference will take place on 23 April 2024 at 10:00 in Příkazy.
The conference will present an innovative approach to the management of mosquito calamity areas. The event will share experiences, introduce new technologies and discuss key topics such as the optimal application of Vectobac, aerial application or the use of drones.
To register, visit https://mosprema.upol.cz/zaverecna-konference

18. Kartografický den Olomouc

26.2.2024

Poslední pátek v únoru tradičně patřil Kartografickému dnu Olomouc, letos na téma kartografie a vesmír. Plná aula přírodovědecké fakulty si mohla vyslechnout čtyři velmi zajímavé přednášky týkající se progresu vývoje špionážních družic, kartografie v kosmonautice nebo možností mapování vesmírných objektů a taky praktické tvorby map mimozemských těles. Všech děkujeme a těšíme se příští rok, opět s přednáškami na jiné zajímavé téma. Ohlédněte se za akcí ve fotogalerii https://photos.app.goo.gl/aeCS9UuyYZ1MUuDW9

Last Friday in February was all about Cartography Day in Olomouc, focusing on mapping and space this year. A packed auditorium at the Faculty of Science enjoyed four fascinating talks on advancements in spy satellite development, cartography in space exploration, mapping celestial bodies, and even practical map-making for extraterrestrial objects. Thanks to all our speakers, and we’re already looking forward to next year’s event, with talks on another exciting theme. Check out the event in the photo gallery here: https://photos.app.goo.gl/aeCS9UuyYZ1MUuDW9

Ocenění pro naše atlasy od rektora

21.2.2024

Atlasy z produkce naší kartografické skupiny byly oceněny cenou rektora Univerzity Palackého a zařadili se tak mezi nejlepší odborné univerzitní publikace minulého akademického roku. Oceněny byly tři atlasy nářečí českého jazyka, které vznikli v rámci spolupráce s Dialektologickým oddělením Akademie věd České republiky, a Atlas vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice spolu s Atlasem vzdělávání, sociálních služeb a zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v České republice, které vznikli ve spolupráci s Ústavem speciálněpedagogických studií. Gratulujeme!

Our cartographic group’s atlases have been honoured with the Rector’s Award from Palacký University Olomouc, placing them among the best academic publications of the past year. Three atlases of Czech dialects, developed in collaboration with the Dialectology Department of the Czech Academy of Sciences, were recognized, alongside the Atlas of Education for Students with Special Educational Needs in the Czech Republic and the Atlas of Education, Social Services, and Employment for Persons with Disabilities in the Czech Republic, created in cooperation with the Institute of Special Education Studies. Congratulations!

Přední estonští geografové hosty na našem pracovišti

20.2.2024

Katedru geoinformatiky navštívili přední estonští geografové Siiri Silm a Ago Tominga z University of Tartu (Mobility Lab), zaměřující se na problematiku zpracováni dat mobilních operátorů. Doposud byla naše spolupráce na úrovni ERASMUS+ studijních mobilit, nyní jsme však diskutovali především možnosti společného výzkumu.

The Department of Geoinformatics was visited by the leading Estonian geographers Siiri Silm and Ago Tominga from the University of Tartu (Mobility Lab), focusing on mobile operators‘ data processing. So far our cooperation has been on the level of ERASMUS+ study mobility, but now we mainly discussed the possibilities of joint research.

Prohlédněte si fotogalerii

Zimní škola Digital Earth Citizens hostila téměř 30 zahraničních studentů

20.2.2024

Před začátkem nového semestru proběhla v Olomouci týdenní zimní škola Digital Earth Citizens. Akce byla pořádána ve spolupráci s Univerzitou v Salzburku v rámci Blended Intensive Program (BIP) podporovaného programem Erasmus. Akce se zúčastnilo téměř 30 studentů z Rakouska, Polska, Maďarska, Rumunska a České republiky.

Before the start of the new semester, a week-long Digital Earth Citizens „winter school“ took place in Olomouc. The event was organized in cooperation with the University of Salzburg within the Blended Intensive Program (BIP) supported by Erasmus. The event was attended by almost 30 students from Austria, Poland, Hungary, Romania and the Czech Republic.

Prohlédněte si fotogalerii

První zahraniční návštěva letošního roku – dr. Tamás Mester

20.2.2024

Prvním letošním zahraničním hostem na naší katedře byl Dr. Tamás Mester z Institute of Earth Sciences z Univerzity of Debrecen. Diskutovali jsme především možnosti projektové spolupráce mezi katedrami. Mobilita se uskutečnila v rámci sítě CEEPUS (Applied Geoinformatics (CEE-GIS)).

The first foreign guest at our department this year was Dr. Tamás Mester from the Institute of Earth Sciences University of Debrecen. We mainly discussed the possibilities of project cooperation between the departments. The mobility took place within the CEEPUS (Applied Geoinformatics (CEE-GIS)) network.

Prohlédněte si fotogalerii

Skvělý start do nového roku v publikačních aktivitách

20.2.2024

Úžasný start v publikačních aktivit v roce 2024! V prestižním časopise „Humanities and Social Sciences Communications“ vyšel článek našich pracovníků zaměřený na Kvalitu života v českém venkovském a městském prostoru. https://www.nature.com/articles/s41599-023-02423-1

An amazing start to 2024 publishing activities! The prestigious journal „Humanities and Social Sciences Communications“ published an article by our staff focused on The quality of life in Czech rural and urban spaces. https://www.nature.com/articles/s41599-023-02423-1