Skip to main content

Klasifikace stávajících ekotonů v modelovém území Trkmanky na podkladu aktuálního stavu vegetace

Pechanec, V., Kilianová H., Lacina J., Halas P., Nováková E., Běťák J. (2009): Klasifikace stávajících ekotonů v modelovém území Trkmanky na podkladu aktuálního stavu vegetace