Skip to main content

Zkušební provoz systému pro monitorování přímých i nepřímých vlivů na kvalitu a kvantitu podzemní vody v SPZ Holešov

Zelinka I., Pechanec V., Ambrožová V., Tomšů J. (2021): Zkušební provoz systému pro monitorování přímých i nepřímých vlivů na kvalitu a kvantitu podzemní vody v SPZ Holešov

V rámci zkušebního provozu bylo instalováno 5 stanic AMJ, jedna z nich monitorovala hydrogeologický vrt IS-4, další 4 pak srážky, teplotu a vlhkost vzduchu a teplotu, vlhkost a konduktivitu půdy. Jako srážkoměry byly použity standardní srážkoměry typu MR2 a MR3, pro měření fyzikálně-chemických parametrů vody ve vrtu (teplota, pH, redox, konduktivita, výška hladiny) pak byly vybrány a instalovány sondy firmy JUMO, která byla schopna dodat i vodotěsnou ponornou armaturu pro tyto sondy. Ve vrtu bylo instalováno celkem 8 sond, vždy po čtyřech ve dvou výškových úrovních.