Skip to main content

Využití krajových odrůd ovocných dřevin pro udržení a obnovu krajinného rázu v CHKO Bílé Karpaty a pro záchranu biodiverzity

23. 10. 2003
—  23. 10. 2006
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    VaV/620/10/03