Skip to main content

AGISED – Integrace obrazových materiálů s daty ze senzorové sítě pro zemědělství

Pechanec V., Pohanka T. AGISED – Integrace obrazových materiálů s daty ze senzorové sítě pro zemědělství. Specializovaný software. 2017. RIV/61989592:15310/17:73580874