Skip to main content

Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability vybraných diferenciačních vlastností

1. 10. 2015
—  14. 10. 2017
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    TAČR - alfa

Cílem projektu je aplikace pokročilých geoinformačních technologií ve výzkumu variability diferenciačních půdních vlastností a jejich dynamiky.
Dílčími výzkumnými směry je testovat nové přístupy ke sběru dat s využitím obrazových technik v oblasti
multispektrálního snímání, využití bezdrátových senzorových sítí (AWSN) se zapojením umělé inteligence (neuronové sítě, znalostní báze…).