Skip to main content

Myrmekologické sbírky českých, moravských a slezských muzeí – pramenná základna pro studium biodiverzity střední Evropy

1. 1. 2007
—  31. 12. 2011
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    MK ČR DE07P04OMG009

Projekt přispěl k zapojení naší republiky do mezinárodního výzkumu a dokumentace myrmekofauny. Jeho hlavním cílem je zhodnotit význam myrmekologických sbírek uložených v českých, moravských a slezských muzeích pro studium biodiverzity střední Evropy a přinést nové poznatky o jejím vývoji. Výsledky jsou použitelné jako aktuální fundované podklady pro záchranu ohrožených částí přírody, vzdělávání odborné i laické veřejnosti a pro prezentaci České republiky jako území významného pro zachování bohaté diverzity přírodního prostředí střední Evropy.