Skip to main content

Mapy půdních odběrů v závislosti na heterogenitě terénu

Pechanec, V., Kilianová, H., Ptáček, B., Rejšek, K., Vranová, V., Marosz, K. (2015). Mapy půdních odběrů v závislosti na heterogenitě terénu. Specializovaná mapa s odborným obsahem. RIV/61989592:15310/15:33156588

Každá mapa souboru lokalizuje právě jeden transekt v rámci ČR, zájmového území ŠLP Křtiny a jednotlivé odběrné body. V levé části zachycuje variabilitu pěti vybraných geo-ekologických faktorů (geologie, pedologie, lesnická typologie, využití území a dotčené porostní skupiny). V pravé části zobrazuje variabilitu sedmi půdních vlastností – maximální kapilární vodní kapacita (MVKV), minimální vzdušná kapacita (AMKK), půdní reakce aktivní (pH/H20), půdní reakce potenciální výměnná (pH/KCl), oxidovatelný uhlík v půdě (Cox), poměr humínových kyselin a fulvokyselin (HK:FK), celkový obsah půdních aminokyselin zjištěných pomocí chromatografických metod (AK). Variabilita hodnoty je kategorizována z časoprostorového hlediska. Variabilita dané vlastnosti v průběhu sledovaného období je interpolována z primárních terénních a laboratorních měření. Mapa je doplněna textovým komentářem a tiráží obsahující základní identifikační prvky a informace.