Skip to main content

Vybrané půdní charakteristiky v lokalitách Proklest a Rudice

Pechanec, V., Vondráková, A., Vranová, V., Kilianová, H., Pohanka, T. (2017). Vybrané půdní charakteristiky v lokalitách Proklest a Rudice. Specializovaná mapa s odborným obsahem.

Mapy zachycují místa půdních odběrů a hodnoty sledovaných půdních vlastností ve třech sledovaných lokalitách. Data jsou interpolována pro plošnou vizualizaci, přičemž hodnoty sledovaných půdních vlastností jsou kategorizovány pro jednodušší odečet a práci s mapou.