Skip to main content

Plně automatická jednotka pro monitoring kvality podzemní vody s rozšířením o vody srážkové

Julina, V., Uličník, B., Opluštil, M., Zelinka, I., Pechanec, V., Ambrožová, V. (2021): Plně automatická jednotka pro monitoring kvality podzemní vody s rozšířením o vody srážkové

Plně automatická jednotka (stanice) pro odběr a on-line měření kvality a kvantity podzemní vody. Cílem je trvalý monitoring vybraných fyzikálně-chemických parametrů vody, jejího množství a signalizace nestandardních stavů či případného znečištění. Aby bylo možno monitorovat pronikání možného (přímého i nepřímého) znečištění do podzemních vod (vybraných chemických látek, včetně časového průběhu), bude stanice rozšiřitelná o monitoring vod srážkových.