Skip to main content

Aplikace modulu CA_Markov pro modelování využití země v Litovelském Pomoraví

Pechanec, V., Benc, A., Feix, J., Machar, I. (2013): Aplikace modulu CA_Markov pro modelování využití země v Litovelském Pomoraví

 

Mapové dílo zobrazuje využití země v předmětné oblasti ve třech časových řezech, konkrétně se jedná o roky 1990, 2001 a 2010. Pro vizualizaci jednotlivých kategorií byla využita unifikovaná legenda, která usnadňuje vizuální srovnání jednotlivých výstupů. V pravém dolním rohu jsou přehledné mapy doplněny detailním výřezem dokumentujících skutečný stav v roce 2010 a jeho předpokládanou predikci na základě využití modulu CA_Markov pro modelování využití země.