Skip to main content

Vývoj využití půdy v CHKO Litovelské Pomoraví v letech 1936 – 2001

Pechanec V., Benc A., Borek J., Machar I. (2013). Vývoj využití půdy v CHKO Litovelské Pomoraví v letech 1936 – 2001.

 

Mapové dílo dokumentuje vývoj vužití půdy v předmětné oblasti ve čtyřech historických obdobích od roku 1936 až po rok 2001. Jednotlivé mapy jsou doplněny unifikovanou legendou a přehlednou tabulkou dokumentující pokles či nárůst sumárních ploch v území podle vybraných kategorií využití půdy. Všechny dílčí mapy jsou po kartografické vhodně zpracovány. Mapové dílo vzniklo v rámci interdisciplinárního výzkumu a byly využity odpovídající postupy pro jeho zpracování. Mapové dílo lze využít zejména pro pracovníky ze správy CHKO Litovelské Pomoraví. Výsledky změn využití země mohou dále sloužit jako zdroj pro případnou rekonstrukci přírodě blízkého stavu v zájmovém území. Mapy mají také díky své vysoké vypovídací hodnotě širokou škálu uplatnění pro orgány státní správy a samosprávy, případně i pro styk s veřejností. Mapa vznikla na základě existujících analogových leteckých měřických snímků, jejich následné digitalizace, orthogonalizace a ruční klasifikace do odpovídajících kategorií využití země.