Skip to main content

Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích

23. 10. 2000
—  23. 10. 2003
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    VaV/610/10/00