Skip to main content

Syntéza poznatků o stavu biodiverzity travních porostů …

23. 10. 2007
—  23. 10. 2011
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    VaV MŽP SP/2d3/54/07

Jak vyplývá plného názvu projektu: Syntéza poznatků o stavu biodiverzity travních porostů v CHKO Bílé Karpaty s cílem vytvoření metodiky pro zachování biodiverzity tohoto ekosystému, cílem práce je vyhodnotit stav a míru poznatků o biodiverzitě BK. Syntézy budou transformovány v obecná doporučení. Nositelem projektu je ČSOP Bílé Karpaty, dalšími partnery jsou AOPK ČR a MU Brno.