Skip to main content

Integrace obrazových materiálů s daty ze senzorové sítě

Pechanec,V., Pohanka, T., Julina, V., Kilianová, H., Uličník, B. Integrace obrazových materiálů s daty ze senzorové sítě. Certifikovaná metodika. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, číslo certifikace: UKZUZ 020993/2017.