Skip to main content

Zkušební provoz systému IKT pro monitorování těsnosti splaškové a průmyslové kanalizace v SPZ Holešov

Zelinka I., Pechanec V., Ambrožová V., Tomšů J. (2021): Zkušební provoz systému IKT pro monitorování těsnosti splaškové a průmyslové kanalizace v SPZ Holešov

 

Předmětem poloprovozu je definovaná sestava zařízení a software, která sloužila pro ověření technologie pro monitoring těsnosti splaškové a průmyslové kanalizace. Integrovaná komunikační technologie (IKT) umožňuje on-line monitoring těsnosti splaškové a průmyslové kanalizace a případně i dalších objektů v průmyslových oblastech jako jsou např. různé nádrže, jímky, přečerpávací stanice, odlučovače látek, apod. Jedná se o systém složený z komunikačních jednotek a k nim připojených čidel pro detekci průtoků, hladin a plynů v průběžných a připojovacích šachtách u dvouplášťových kanalizací, detekci plynů, vlhkosti, tlaku nebo zaplavení v tzv. čichačkách, které jsou součástí kanalizací tohoto druhu, a detekci úniků z kanalizace (objektů) do půdy.