Skip to main content

Enviromentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi

23. 10. 2009
—  23. 10. 2012
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    OP - Vzdělání pro konkurenceschopnost

Cílem projektu ENVIrUP je zvýšit vzdělanostní úroveň a zvláště praktické dovednosti VŠ studentů – budoucích pedagogů, pracovníků státní správy a dalších institucí v ochraně přírody a environmentální výchově. Absolventi projektových aktivit budou mít lepší možnost uplatnění v budoucím profesním životě. 
V rámci projektu budou vytvořeny nové a inovované stávající kurzy, vydány vzdělávací materiály pro tyto kurzy, realizovány odborné stáže u budoucích zaměstnavatelů, vzděláváni pracovníci univerzity v oblasti jazyků a odborných kompetencí, realizováno poradenství pro uchazeče o studium na VŠ.
Projekt je realizován týmem pracovníků pedagogické a přírodovědecké fakulty UP (katedry: biologie, ekologie a ŽP, geoinformatika, rozvojová studia) ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.