Skip to main content

Integrovaná komunikační technologie (IKT) pro monitorování těsnosti splaškové a průmyslové kanalizace

Julina, V., Uličník, B., Opluštil, M., Zelinka, I., Pechanec, V., Ambrožová, V. (2021): Integrovaná komunikační technologie (IKT) pro monitorování těsnosti splaškové a průmyslové kanalizace

IKT sestávající z určité kombinace čidel (monitoring více parametrů) a radiových komunikačních jednotek, které zabezpečují on-line sběr dat a jejich přenos na „centrální dohledový dispečink“. Technologie slouží primárně pro monitoring těsnosti splaškové a průmyslové (dvouplášťové, příp. i jednoplášťové) kanalizace, ale i jiných objektů v průmyslových oblastech jako jsou např. různé nádrže, jímky, přečerpávací stanice, odlučovače látek, atd.