Skip to main content

WaterGuard – software pro monitoring parametrů podzemních a srážkových vod a vodní bilance na daném území

Plucar J., Skanderová L., Zátopek L., Pechanec V., Pohanka T., Ambrožová V., Tomšů J. (2019): WaterGuard – software pro monitoring parametrů podzemních a srážkových vod a vodní bilance na daném území

Software pro on-line monitoring kvalitativních a kvantitativních parametrů podzemních a srážkových vod a sledování vodní bilance (infiltrace srážek na nezpevněných plochách, nakládání se srážkovými vodami z ploch zpevněných, indukce přírodních zdrojů, atd.) na daném (průmyslové) území. Cílem je včasná identifikace neočekávaných stavů, případného znečištění, včetně např. predikce vývoje, a účinnější řízení využívání podzemních zdrojů vod. Software je schopen kontinuálně analyzovat území z dat nasbíraných pomocí senzorů integrovaných do AMJ/AMS (viz cíle V0003) nebo importovaná z externí datové sady. Taková data lze zpracovat za použití různých implementovaných metod a výsledek těchto analýz lze vizualizovat do mapy.