Skip to main content

Diverzita xerotermní vegetace podél panonsko-karpatské fytogeografické hranice

23. 10. 2000
—  23. 10. 2001
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    GA ČR MŠMT č.29 - KONTAKT