Skip to main content

Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO Bílé Karpaty

23. 10. 2003
—  23. 10. 2005
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    VaV/620/11/03