Skip to main content

Extrémní hydrologické jevy v povodí. – D.Ú: Hodnocení podmínek vzniku a hodnocení důsledků extrémních hydrologických jevů v krajině metodami DPZ a GIS

23. 10. 1999
—  23. 10. 2001
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    GA ČR 103/99/1470