Skip to main content

Bezděčka, P., Bezděčková, K., Pechanec, V. (2011). Myrmekologicky významné lokality v ČR. Specializovaná mapa s odborným obsahem.