Skip to main content

Výukový model e-elearningu pro celoživotní vzdělávání ve vybraných oblastech ŽP

  • Kategorie:
    NmetC
  • Rok uplatnění:
    2012
  • Vazba na projekt:

Voženílek, V., Pechanec, V., Vávra, A., Němcová, Z. Výukový model e-elearningu pro celoživotní vzdělávání ve vybraných oblastech ŽP. Certifikovaná metodika. 2012, MŽP, číslo certifikace: 368/320/9726/ENV/12