Skip to main content

SoilVar – program pro modelování časo-prostorové variability půdních vlastností

Pechanec V., Pohanka T. SoilVar – program pro modelování časo-prostorové variability půdních vlastností. Specializovaný software. 2017. RIV/61989592:15310/17:73585142