Skip to main content

Optimalizace výběru lokalit pro dotační titul PPK na nelesních pozemcích a kontrola realizace práce na příkladu CHKO Bílé Karpaty.

Pechanec, V., (2004). Optimalizace výběru lokalit pro dotační titul PPK na nelesních pozemcích a kontrola realizace práce na příkladu CHKO Bílé Karpaty.

Povinná metodika pro všechna regionální pracoviště Správy ochrany přírody ČR, po dobu existence SOP ČR, příkaz ředitele č.2/2004 (Pokyny k naplňování Programu péče o krajinu).