Skip to main content

Systém opatření v hydrologických povodích ke snížení škodlivých následků povodní

23. 10. 2000
—  23. 10. 2002
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    VaV/650/2/00