Skip to main content

Posouzení efektivnosti změn ve využívání krajiny pro retenci a retardaci vody v malých povodích jako preventivní opatření před povodněmi

23. 10. 2003
—  23. 10. 2004
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    AOPK