prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Profesor

585-63-4513
vit.vozenilek@upol.cz
kancelář č. 2.13
konzultační hodiny: po domluvě

Vědecké zaměření

Tematická kartografie, atlasová kartografie, geoinformatika, modelování v GIS, prostorová gramotnost

Vzdělání a odborný růst

1988 – RNDr. – Masarykova univerzita, Brno (učitelství matematika – zeměpis)
1992 – CSc. – Masarykova univerzita, Brno (pro obor fyzická geografie)
1996 – doc. – Univerzita Palackého v Olomouci (pro obor fyzická geografie)

2007 – prof. – VŠB-Technická univerzita Ostrava (pro obor geoinformatika)

Profesní činnost

1992 – 2001: Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
2001 – doposud: Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Členství v odborných organizacích

International Cartographic Association

 • vice–president (2015–doposud)
 • vice–chairman Commission on Atlases (2011–2015)

Česká kartografická společnost 

 • místopředseda (2013-doposud)
 • člen Výboru ČKS (1995-doposud)
 • tajemník (1997-2003)
 • předseda komise pro soutěž Mapa roku (1999-doposud)
 • předseda komise soutěže Dětské mapy Barbary Petchenik (1999-20113)

Česká geografická společnost

 • člen Hlavního výboru ČGS (1994-2005)
 • předseda Sekce kartografie a GIS (1999-2005)
 • předseda Středomoravské pobočky (1994-2002)
 • místopředseda Středomoravské pobočky (2002-2005)
 • jednatel Středomoravské pobočky (1990-1994)

Národní komitét geografický (2000-doposud)

Česká asociace pro geoinformace

 • člen Předsednictva ČAGI (2000-2008)
 • spolupředseda odborné skupiny Autorská práva (2001-2003)
 • spolupředseda odborné skupiny Vzdělávání v GIS (2001-2008)

Členství v redakčních radách

 • člen redakční rady odborného časopisu Geografie (časopis s IF) (1996–doposud)
 • předseda ediční rady M.A.P.S. (2009–doposud)
 • člen redakční rady odborného časopisu Polski Przeglad Kartograficzny/ Polish Cartographic Review (2012–doposud)
 • člen redakční rady odborného časopisu Meteorologické zprávy (Jrec) (2012–doposud)
 • člen redakční rady odborného časopisu Journal of Environment Geography (a peer-reviewed quarterly journal (ISSN 2060-467X (online version), ISSN: 2060-3274 (printed version), website: www.geo.u-szeged.hu/journal) (2012–doposud)
 • člen redakční rady časopisu Dnešní svět (2007–doposud)

Pedagogická činnost

Aktuální informace o pedagogické činnosti viz. STAG

Vedení doktorských disertačních prací (pouze obhájené práce):

 • Technické řešení nasazení systému GPS do systému sběru informací na uhelných a skrývkových rýpadlech v podmínkách Dolu Bílina (Ing. Ivan Bílý, VŠB-TU Ostrava, obhájeno 2005)
 • Kartografická vizualizace prostorových databází RIS (ing. Zdena Dobešová, VŠB-TU Ostrava, obhájeno 2008)
 • Hodnocení vlivu cestovního ruchu na krajiny Nízkého Jeseníku v GIS (RNDr. Aleš Ruda, OU Ostrava, obhájeno 2008)
 • Modelování trhu práce pomocí multikriteriálního hodnocení (RNDr. Kamila Slováková, VŠB-TU Ostrava, obhájeno 2009)
 • Geomorfologický informační systém (Ing. Karel Jedlička, VŠB-TU Ostrava, obhájeno 2010)
 • Kartografické aspekty materiálů dálkového průzkumu Země (Mgr. Luboš Bělka, UK Praha, obhájeno 2012)
 • Implementace geoinformačních technologií do modelování urbanizačních procesů při strategickém plánování rozvoje měst (RNDr. Jaroslav Burian, UK Praha, obhájeno 2012)
 • Hodnocení kvality DEM pro environmentální aplikace (Mgr. Jana Svobodová, OU Ostrava, obhájeno 2011)
 • Fotogrammetrický přístup při sběru geodat pomocí bezpilotních leteckých zařízení (RNDr. Jakub Miřijovský, UP Olomouc, obhájeno 2013)
 • Advanced methods for landslide assessment using GIS (Ing. Miloš Marjanovič, UP Olomouc, obhájeno 2013)
 • Netechnologické aspekty mapové tvorby v atlasové kartografii (RNDr. Alena Vondráková, UP Olomouc, obhájeno 2013)
 • Fenologické mapování krajiny s podporou GIT (Mgr. Aleš Vávra, UP Olomouc, obhájeno 2014)
 • Barevná vzdálenost v kartografii (Mgr. Alžběta Brychtová, UP Olomouc, obhájeno 2015)
 • Prostorová informace a vybrané metody geocomputation pro její hodnocení (Mgr. Vít Pászto, UP Olomouc, obhájeno 2015)
 • Hodnocení 3D vizualizací v GIS s využitím sledování pohybu očí (Mgr. Stanislav Popelka, UP Olomouc, obhájeno 2015)
 • Geoinformační přístup správy prostorových dat o veřejné hromadné dopravě na úrovni kraje (Mgr. Lenka Zajíčková, UP Olomouc, obhájeno 2017)
 • Airborne Thermal Remote Sensing in Urban Climate Research (Mgr. Tomáš Pour, UP Olomouc, obhájeno 2019)

Výzkumná činnost

Doba řešení Název Zdroj financování
2023 - 2027 Atlas českého jazyka 2027: celoúzemní výzkum nářečí českého jazyka po 50 letech Ministerstvo kultury – program NAKI III reg. č. : DH23P03OVV050 Detail
2023 - 2027 Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka Ministerstvo kultury – program NAKI III reg. č. projektu: DH23P03OVV010 Detail
2023 - 2024 Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií II IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2023_017) Detail
2023 - 2025 Identifikace bariér v procesu komunikace prostorových sociálně-demografických informací GAČR Detail
2022 - 2023 Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2022_027) Detail
2022 - 2024 SUBEUA (Urbanism and Suburbanization in the EU Countries and Abroad: Reflection in the Humanities, Social Sciences, and the Arts) ERASMUS+, č. 2021-1-CZ01-KA220-HED-000023281 Detail
2022 - 2025 MOSPREMA: Predikce a management kalamitních stavů komárů pro zachování biodiverzity v lužních lesích SFŽP ČR – Norské fondy Detail
2022 - 2022 Zásady hospodaření se zemědělskými pozemky ve vlastnictví statutárního města Olomouce Statutární město Olomouc Detail
2021 - 2022 Aplikace geoinformačních technologií pro prostorové analýzy, modelování a vizualizace prostorových jevů IGA - Interní projekt Univerzity Palackého Detail
2020 - 2022 Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit Ministerstvo kultury ČR NAKI II, reg. č. DG20P02OVV029 Detail
2020 - 2022 Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit NAKI II Detail
2020 - 2021 Pokročilé aplikace geoinformačních technologií pro prostorové analýzy, modelování a vizualizace jevů reálného světa IGA Detail
2019 - 2020 Výzkum a aplikace metod geoinformatiky pro řešení prostorových jevů reálného světa IGA Detail
2018 - 2019 Inovativní metody hodnocení a pokročilé analýzy prostorově založených systémů IGA Detail
2018 - 2020 Prostorová diferenciace a vizualizace geodemografických procesů se zaměřením na domácnosti ve stárnoucí populaci České republiky (GEODEMO) GAČR (18-12166S) Detail
2018 - 2020 Prostorová syntéza založená na pokročilých metodách geocomputation GAČR Detail
2017 - 2022 RODOGEMA: Rozvoj doktorských studijních programů na UP propojením výuky a výzkumu v geovědních a matematických oborech Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Detail
2017 - 2017 GeoSpatial Summer School 2017 (G3S) Visegrad Fund, no. 21610453 Detail
2016 - 2016 Obnova technického vybavení učebny DPZ UPOL FRUP 038 2016 Detail
2015 - 2018 ERASMUS+ GeoS4S GeoServiced-4-Sustainability (University of Salzburg) ERASMUS+ Detail
2014 - 2015 Hodnocení, analýzy a vývoj nástrojů pro vizualizace prostorových systémů IGA_PrF_2014007 Detail
2014 - 2015 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice TA ČR - Omega Detail
2014 - 2016 Prostorové simulační modelování dostupnosti GaČR - reg. č. 14-26831S Detail
2014 - 2015 Prostorové simulační modelování dostupnosti GaČR - reg. č. 14-26831S Detail
2012 - 2015 StatGISTeam OPVK Detail
2012 - 2015 InDOG – Inovace doktorského studia Geoinformatika a kartografie OPVK 2.2 - CZ.1.07/2.2.00/28.0078 Detail
2011 - 2011 Eklima2 CHMU Detail
2010 - 2010 Tvorba internetového atlasu v počítačové kartografii FRVŠ č. 2788/2010 Detail
2010 - 2012 Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury ČR přírodními hazardy 1F84B/019/120 Detail
2010 - 2011 Turistický multimediální průvodce Olomoucí pro mobilní telekomunikační technologie (OLINA) ROP-Střední Morava CZ.1.12/3.1.00/14.00664 Detail
2009 - 2011 Inteligentní systém pro interaktivní podporu tvorby tematických map GAČR GA205/09/1159 Detail
2009 - 2012 Metody umělé inteligence v GIS GAČR 205/09/1079 Detail
2008 - 2010 Percepce geoprostoru prostřednictvím tyflomap moderního typu GA ČR 406/08/1031 Detail
2008 - 2010 Struktura komunálního odpadu v závislosti na době a místu vzniku z pohledu další využitelnosti obsaž VaV MŽP SP/2F1/166/08 Detail
2006 - 2008 Vizualizace, interpretace a percepce prostorových informací v tematických mapách GAČR 205/06/0965 Detail
2004 - 2005 Digitalizace kartografických a historických děl ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci MK ČR Detail
2004 - 2006 Atlas podnebí České republiky MŽP VaV/740/2/03 Detail
2004 - 2006 Využití geoinformačních databází pro tvorbu regionálních atlasů a atlasů velkých měst v ČR GA ČR 205/04/0975 Detail
2004 - 2004 Multimediální učebnice Technické a programové prostředky GIS FRVŠ 33/2004 Detail
2003 - 2005 Geografie vybraných přírodních extrémů, jejich dopady a kartografická vizualizace na Moravě a ve Slezsku GA ČR 205/02/0211 Detail
2003 - 2007 Atlas krajiny ČR MŽP VaV/600/1/03 Detail
2000 - 2000 Analýza zdravotních a environmentálních rizik v městě Olomouc Město Olomouc Detail
1999 - 2001 Využití technologie GIS a GPS při podrobném mapování krajiny GA ČR Detail
1999 - 1999 Propojení technologií GIS a GPS v procesu tematického mapování krajiny GA ČR Detail
1999 - 2001 Regional Information System for Environmental Hazards (RISEH) NATO Science Programme: Linkage Grant 406 404 622 OR Detail
1997 - 1997 Implementace geografických informačních systémů do geografického výzkumu Fond rozvoje MŠMT ČR Detail
1996 - 1999 Plošné zdroje znečištění GA ČR 206/97/0162 Detail
1996 - 1999 Záchrana a transfery ohrožených rostlin na lokalitě Kaltwasser v zátopovém území vodní nádrže Turček Vodohospodářská výstavba Bratislava Detail
1996 - 1996 Hodnocení Radonového rizika okresu Přerov Okresní úřad Přerov Detail
1995 - 1995 Globální environmentální databáze v prostředí PC Arc/Info Grant UP Olomouc Detail
1994 - 1994 Digitální model reliéfu okresu Znojmo Okresní úřad Znojmo Detail
1993 - 1998 The Response of Fluvial Systems to Large Scale Land Use Changes A.I.D. No. C12-090 Detail

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2021 Beitlova M, Popelka S, Voženílek V, Fačevicová K, Janečková BA, Matlach V. (2021) The Importance of School World Atlases According to Czech Geography Teachers. ISPRS International Journal of Geo-Information,10(8):504. https://doi.org/10.3390/ijgi10080504 Detail
2020 Beitlova, M., Popelka, S., & Vozenilek, V. (2020). Differences in thematic map reading by students and their geography teacher. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(9), 492. http://dx.doi.org/10.3390/ijgi9090492 Detail
2019 Nwaogu, C., Pechanec, V., Voženílek, V. Responses of soil and plants to spatio-temporal changes in landscape under different land-use in Imo watershed, southern Nigeria. Archives of Agronomy and Soil Science . doi 10.1080/03650340.2019.1566714 Detail
2017 Machar, I., Voženílek, V., Simon, J., Pechanec, V., Brus, J., Fulneček, P., Vítek, T. Joining of the historical research and future prediction as a support tool for the assessment of management strategy for European beech-dominated forests in protected areas. Nature conservation - Bulgaria. 2017, 22: 51-78 Detail
2016 Pászto, V., Burian, J., Marek, L., Voženílek, V., Tuček, P. (2016): Fuzzy přístup při určování příslušnosti obcí do venkovského a městského prostoru. Geografie, 121(1), s. 156-186. Detail
2015 Burian, J., Šťastný, S., Brus, J., Pechanec, V., Voženílek, V. (2015): Urban Planner: model for optimal land use scenario modelling. Geografie. Vol. 120, No. 3, 330–353s.  Detail
2014 Tuček, P., Caha, J., Janoška, Z., Vondráková, A., Samec, P., Bojko, J., Voženílek, V. (2014): Forest Vulnerability Zones in the Czech Republic .Journal of Maps ISSN: 1744-5647, Volume 10, Issue 1 Taylor & Francis, 179-182s.DOI:10.1080/17445647.2013.866911  Detail
2013 Vondráková, A., Vávra, A., Voženílek, V. (2013): Climatic Regions of the Czech Republic Based on the Climatological Conditions in 1961–2000 .Journal of Maps ISSN: 1744-5647, Volume 9, Issue 3 Taylor & Francis, 425-430s.DOI 10.1080/17445647.2013.800827  Detail
2013 Burian, J., Brus, J., Voženílek, V.(2013): Development of Olomouc city in 1930–2009: based on analysis of functional areas .Volume 9, Issue 1 Journal of Maps, 64-67s.DOI:10.1080/17445647.2013.778800  Detail
2011 Němcová, Z., Pechanec, V., Vávra, A., Voženílek, V.(2011): Realization of E-learning courses for the education of climate .New Educational Review, Vol. 24, Is. 2 University of Silesia, 214-230 s.ISSN 1732-6729  Detail
2011 Miloš Marjanović, Miloš Kovačević, Branislav Bajat, Vít Voženílek(2011): Landslide susceptibility assessment using SVM machine learning algorithm .Engineering Geology, Vol. 123/3 ELSEVIER, 225–234s.ISSN 0013-7952  Detail
2009 TUČEK, P., PÁSZTO, V., VOŽENÍLEK, V(2009): Regular Use of Entropy for Studying Dissimilar Geographical Phenomena . Geografie, 117-130s.  Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
2014 Ed: Brus, J., Vondráková, A., Voženílek, V.(2014): CARTOCON2014 Conference Proceedings .1st edition, CARTOCON2014 conference, NeoCartoLink project CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Palacký University, Olomouc, 110 p.s.ISBN 978-80-244-3979-2 Detail
2014 Singh Boori, M., Voženílek, V., Burian, J.(2014): Land Cover Disturbance due to Tourism in Czech Republic .Advances in Intelligent Systems and Computing Volume 303 Springer international Publishing, 63-72s.  Detail
2013 Brus, J., Voženílek, V., Popelka, S.(2013): An Assessment of Quantitative Uncertainty Visualization Methods for Interpolated Meteorological Data .Computational Science and Its Applications – ICCSA 2013 Proceedings, Part IV Springer Heidelberg Dordrecht London New York, 166-179s. 978-3-642-39648-9  Detail
2012 Burian. J., Voženílek, V.(2012): Identification and Analysis of Urbanization and Suburbanization in Olomouc Region - Possibilities of GIS analytical tools .Advances in Spatial Planning InTech, 366s.ISBN: 978-953-51-0377-6  Detail
2012 Hajkova, L., Nekovar, J., Richterova, D., Koznarova, V., Sulovska, S., Vavra, A., Vondrakova, A., Vozenilek, V. (2012): Phenological Observation in the Czech Republic – History and Present .Phenology and Climate Change InTech, 71-100s.978-953-51-0336-3  Detail
2010 Svobodová J., Voženílek V. (2010): Cartographic visualization for DEM quality assessment .In: Zyszkowsk, W., Spallek W. (eds.): Numeryczne modele terenu w kartografii Uniwersytet Wroclawski, 12s.ISBN 978-83-62673-01-8  Detail
2010 Svobodová J., Voženílek V.(2010): Relief for Models of Natural Phenomena .In: Anděl J. et al. (eds.): Landscape Modelling. Urban and Landscape Perspectives, vol. 8 Springer Science + Business Media B.V., s.978-90-481-3052-8  Detail
2005 VOŽENÍLEK, Vít. Cartography for GIS: geovisualization and map communication. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 142 s. ISBN 80-244-1047-8. Detail
2004 DRBOHLAV, Dušan (ed.), Jan KALVODA (ed.) a Vít VOŽENÍLEK (ed.). Czech geography at the dawn of the millenium. 1st ed. Olomouc: Palacky University, 2004, 428 s. ISBN 80-244-0858-9. Detail
1993 Raper, J., Voženílek, V.(1993): The Digital Chart of the World: controversial but invaluable .GIS Europe, 4, 4 London, 57-61s.  Detail
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
2022 Burian, J. a kol. (2021): Atlas Moravskoslezského kraje: lidé, podnikání, prostředí. Olomouc: Urban Planner, s. r. o., pro Moravskoslezský kraj, 2021. 89 s. ISBN 978-80-270-9454-7 Detail
2020 Horák, J., Burian, J. a kol. (2019): Prostorové simulační modelování dopravní dostupnosti s empirickou studií Olomoucka a Ostravska. Česká geografická společnost, Praha. Detail
2013 Voženílek, V., Michalík, J., Brychtová, A., Vondráková, A.(2013): Atlas činnosti speciálně pedagogických center v České republice . Univerzita Palackého v Olomouci, 144s.ISBN 978-80-244-3464-3 Detail
2012 Hájková, L., Voženílek, V., Tolasz, R., Kohut, M., Možný, M., Nekovář, J., Novák, M., Richterová, D., Stříž, M., Vávra, A., Vondráková, A.(2012): Atlas fenologických poměrů Česka . Univerzita Palackého v Olomouci, 320s.978-80-244-3005-8 Detail
2012 Vít Pászto, Alžběta Brychtová, Jiří Sedoník, Lukáš Marek, Lenka Kuprová, Pavel Tuček, Vít Voženílek(2012): Obce České republiky - příslušnost k venkovskému a městskému prostoru k 31. 12. 2010 . Univerzita Palackého v Olomouci, 32 s.s.ISBN 978-80-244-3238-0 Detail
2011 Voženílek, V., Jílková, J., Tolasz, R., Holtanová, E., Němcová, Z., Pechanec, V., Šeflová, J., Vávra, A., Vondráková, A.(2011): Klimatická změna v e-learningové výuce . Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci., 99s. ISBN 978-80-244-2696-9. Detail
2011 Dobešová, Z., Peňáz, T., Brus, J., Dostál, R., Kaňok, J., Maršík, V., Voženílek, V.(2011): Inteligentní systémy v tematické kartografii [Inteligent Systems in Thematic Cartography] . Univerzita Palackého, 142 s.ISBN 978-80-244-2950-2 Detail
2011 Voženílek, Vít, (ed.) - Dvorský, Jiří (ed.) - Húsek, Dušan (ed.)(2011): Metody umělé inteligence v geoinformatice . Univerzita Palackého v Olomouci, 192s.978-80-244-2945-8 Detail
2011 Voženílek, V., Kaňok, J., a kol.(2011): Metody tematické kartografie - Vizualizace prostorových jevů . Univerzita Palackého v Olomouci, 216s.9788024427904 Detail
2010 Voženílek, V. a kolektiv(2010): Hmatové mapy technologií 3D tisku . Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 82s.978-80-244-2697-6 Detail
2009 Voženílek V., Strakoš V. et al.(2009): City logistics : dopravní problémy města a logistika . Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 192s.978-80-244-2317-3. Detail
2009 Voženílek, V., Šaradín, P., Demlová, N., Šťávová, Z., Brychtová, A., Ptáček, B.(2009): Atlas voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2000, 2004, 2008 . Univerzita Palackého v Olomouci, 64s.ISBN 978-80-244-2300-5 Detail
2008 Mikulík, O., Voženílek, V., Vaishar, A. a kol.(2008): Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází . Univerzita Palackého v Olomouci, 181s.978-80-244-1928-2 Detail
2008 Voženílek, V., Kilianová, H., Kadlčíková, J., Burian, J. (2008): Hranicko – atlas rozvoje mikroregionu . Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 174s.ISBN 978-80-244-1696-0 Detail
2007 Tolasz, R., Míková,T.,Valeriánová,A., Voženílek,V.(2007): Atlas podnebí Ćeska . Univerzita Palackého v Olomouci - ČHMU, 255s.978-80-244-1626-7 Detail
2004 SEDLÁK, Pavel a Vít VOŽENÍLEK. Cvičení z GIS II.: systém Idrisi32 Release Two. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, 116 s. ISBN 80-244-0825-2. Detail
2004 Voženílek (2004): Aplikovaná kartografie I.: Tematické mapy Detail
2004 Sedlák P., Voženílek, V. (2004): Cvičení z GIS II. - Systém Idrisi32 Release Two . Univerzita Palackého v Olomouci, 116s.80-244-0825-2  Detail
2002 Voženílek (2002): Diplomové práce z geoinformatiky Detail
2002 Voženílek V.(2002): Diplomové práce z geoinformatiky . Univerzita Palackého v Olomouci, 61s. 80-244-0469-9  Detail
2002 Voženílek, V.(2002): Geoinformatická gramotnost: nezbytnost nebo nesmysl? . Geografie – Sborník ČGS, r. 107 , č. 4, 371-382s.  Detail
2001 VOŽENÍLEK, Vít. Integrace GPS/GIS v geomorfologickém výzkumu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, 185 s. ISBN 80-244-0383-8. Detail
2001 Voženílek, V.(2001): Cena dětské kresby Barbary Petchenik .Sborník příspěvků 14. Kartografické konference "Úloha kartografie v geoinformační společnosti Plzeň, ZČU Plzeň, CD-ROMs.  Detail
2000 Voženílek 2000: Geografické informační systémy I Detail
2000 Voženílek V.(2000): Geografické informační systémy I . Univerzita Palackého v Olomouci, 173s. 80-7067-802-X  Detail
2000 Voženílek, V.(2000): GPS v rukou geomorfologů . GEOinfo,4/2000, 14 - 15s.  Detail
1999 Voženílek (1999): Integrace prostorových dat Detail
1998 Livingstone, D., Voženílek, V.(1998): GIS Courses - an Approach for the New Generation of Geographers .Acta Universitatis Palackianea Olomucensis, Facultas Rerum Naturalum 1998 Geographica 35, 19 - 27s.  Detail
1997 Voženílek (1997): Cvičení z GIS I - systém IDRISI Detail
1997 Voženílek (1997): Kartografie na přelomu tisíciletí Detail
1997 Voženílek V.(1997): Cvičení z GIS I - systém IDRISI . Univerzita Palackého v Olomouci, 137s. 80-7067-692-2 Detail
1997 Voženílek, V.(1997): Digitální data v modelování sesuvů s využitím Registru svahových deformací Geofondu ČR .Geografie - Sborník ČGS, 102, č. 4 Academia, Praha, 254-269s.  Detail
1996 Voženílek (1996): Digitální data v informačních systémech Detail
1996 Voženílek, V.(1996): Digitální data ve fyzickogeografických aplikacích .In: Voženílek, V. (ed.) (1996): Digitální data v informačních systémech Vyškov, ANTRIM, 138s.  Detail
1996 Voženílek V. (ed.)(1996): Digitální data v informačních systémech . Antrim s.r.o., 138s. -  Detail
1995 Voženílek (1995): Zpracování digitálních dat v GIS a digitální kartografii Detail
1994 Voženílek, V.(1994): Czech GIS Data: in Context of European Data Availability .Proceedings of Brno-GIS 1994 Brno, s.  Detail
1994 Voženílek, V.(1994): Evropa v pohybu - GIS Brno 1994 .GeoInfo 1, 1 Bratislava, 38s.  Detail
1992 Voženílek, V.(1992): Počítače v zeměpise .Geografické rozhledy, 1, 2-3 Praha, s.  Detail
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
2019 Macků, K., & Voženílek, V. (2019). Statistická syntéza indikátorů kvality života – návrh tvorby indexu v evropských regionech. Geographia Cassoviensis, 13(2). https://doi.org/10.33542/GC2019-2-06 Detail
2012 Burian, J., Svobodová, J., Voženílek, V. (2012): The quality of the base DEM as a key factor in modelling of slope and solar insolation .In: Růžička J. (ed): Proceedings Surface models for geosciences. Symposium GIS Ostrava 2012 VŠB-TU Ostrava, 11s.  Detail
2012 Stanislav Popelka, Alžběta Brychtová, Vít Voženílek(2012): Eye-tracking a jeho využití při hodnocení map .Geografický časopis Geografický ústav SAV, 71-87s.ISSN 0016-7193  Detail
2011 Brychtová, A., Harbula, J., Voženílek, V.(2011): Kartografická vizualizace služeb speciálně pedagogických center na webu .Zborník referátov 19. kartografickej konferencie Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 221s.ISBN 978-80-89060-19-1  Detail
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
2019 Zajíčková, L., Burian, J., Voženílek, V., Ivan, I., Horák, J. (2017): City population’s behavior in public transportation, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, www.sgem.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-03-4 / ISSN 1314-2704, 29 June - 5 July, 2017, Vol. 17, Issue 23, 417-424 pp, DOI: 10.5593/sgem2017/23/S11.051 Detail
2016 Voženílek, V., Burian, J. (2016): Accessibility zones of the university according to students’ transportation preferences, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, Book 2, Vol III, pp. 19-26, doi:10.5593/sgem2016B23 Detail
2014 Zajickova, L., Vozenilek, V., Burian, J., Tucek, P. (2014): Demand specifications for geodata within a public transport system .Conference Proceedings SGEM 2014, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., 8s.  Detail
2014 Burian, J., Zajíčková, L., Tuček, P., Voženílek, V., Langrová, B., Boori, M. (2014): Traffic intensity changes and their influence on spatial distribution of suburbanization .Conference Proceedings SGEM 2014, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., 8s.  Detail
2014 Vozenilek, V., Zajickova, L., Burian, J., Tucek, P. (2014): Spatial analyses of outgoing data of fire brigade rescue service .Conference Proceedings SGEM 2014, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., 8s.  Detail
2012 Alžběta Brychtová, Stanislav Popelka, Vít Voženílek(2012): The analysis of eye movement as a tool for evaluation of maps and graphical outputs from GIS .Geography and Geoinformatics: Challenges for practise and education Masarykova univerzita, 154-163s.978-80-210-5799-9  Detail
2012 Popelka, S., Voženílek(2012): Specifying of Requirements for Spatio-Temporal Data in Map by Eye-Tracking and Space-Time-Cube .Proceedings of International Conference on Graphic and Image Processing Singapore, 5 s.s.9780819495662  Detail
2010 Popelka, S., Voženílek, V(2010): Landscape visibility analyses and their visualisation .WebMGS 2010, Como, Italy Politecnico di Milano, 6s.1682 - 1777  Detail
Článek v recenzovaném časopise
2013 Voženílek, V., Vondráková, A., Brychtová, A. (2013): Datový model mapy – formalizovaný způsob zápisu sestavení mapy z dat GIS .ročník 59/101, číslo 8 Geodetický a kartografický obzor, 182-186s.ISSN 0016-7096  Detail
2012 Pechanec, V., Burian, J., Kilianová, H., Voženílek, V., Svobodová, J.(2012): A participatory approach to spatial and environmental planning in different national perspectives .Rural Studies - Loca and regional development - challenges and policy issues, vol. 27 Polish Academy of Science, 47-74s.ISSN: 1642-4689  Detail
2010 Tolasz R., Voženílek V., Jílková J., Vávra A., Pechanec V., Němcová Z., Šeflová J., Holtanová E., Jurek M., Vondráková, A. (2010): E-learningové kurzy o klimatu a jeho změně pro široké spektrum uživatelů (Projekt E-klima) .Meteorologické Zprávy. ročník 63 č. 5 Praha, ČHMU, 156-163s.ISSN: 0026-1173  Detail
2010 Voženílek V.,Vondráková A., Kaňok J.,Dobešová Z. (2010): KARTOGRAFICKÉ AKTIVITY KATEDRY GEOINFORMATIKY UP OLOMOUC .Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, 113-131 s.s.ISBN 978-80-89060-17-7  Detail
2010 Mazalová M., Hekera P., Javůrek P., Laciná J., Kostkan V., Heisig J. a Voženílek V. (2010): Ověření efektivity kompostovacího procesu v domácích kompostérech. .Waste forum (č. 2010/3) České ekologické manažerské centrum., 112 – 116s.ISSN 1804-0195.  Detail
2009 Vávra, A., Pechanec, V., Voženílek, V., Němcová, Z., Šeflová, J. (2009): Aspekty tvorby e-learningových kurzů na příkladu portálu e-klima. .E-Pedagogium. roc. 2009, c. 5. Universita Palackého v Olomouci, 122-142s.s.ISSN 1213-7499  Detail
2008 Pechanec, V., Kilianová, H., Voženílek, V.(2008): GIS analysis of ecotone variability .Annals of Geomatics 2008, Volume VI., Number 2. Warsaw, Polish association for spatial information., 55-64s.ISSN:1731-5522  Detail
2008 Voženílek, V., Kaňok, J. Tuček, P(2008): Detekce, prokazatelnost a vizualizace extrémů demografických dat ve statistických souborech . Kartografické listy, 16, 2008, 10s.  Detail
2004 Voženílek, V., Dobešová, Z., Sedlák, P., Azzani, A., Kozáková, M.(2004): Metadata a kompozice atlasu .Bratislava. In: Feranec, J., Pravda, J. (ed), Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára, Kartografická spoločnosť SR, Geografický ústav SAV Vydavatelství SAV, Bratislava, 165 - 177s.ISBN: 80-89060-06-4, 1336-5339  Detail
2003 Novotná, M., Voženílek, V.(2003): Geoinformatika – nový vítr do plachet geografie . Geografické rozhledy, roč. 12, č. 4/2002-2003, příloha Orbis Pictus, s.  Detail
2003 Voženílek, V.(2003): Školní atlasy očima kartografů . Geografické rozhledy, roč. 12, č. 4/2002-2003, 100s.  Detail
2000 Voženílek, V.(2000): Landslide modelling for natural risk/hazard assessment with GIS .2000 Geographica, XXXV, Suplementum Acta Universitatis Carolinea, 145-155s.  Detail
2000 Voženílek, V.(2000): Spatial Databases for Geomorphological Mapping by GPS Techniques .Acta Universitatis Palackianea Olomucensis, Facultas Rerum Naturalum (2000) Geographica 36, 97 - 105s.  Detail
2000 Kaňok, J., Dušek, R., Herber, V., Voženílek, V., Mikšovský, M.(2000): Školní atlas České republiky (Geodézie ČS, a.s., 1999) - kartografické hodnocení . Geodetický a kartografický obrzor, r. 46/2000) č. 8, 174-176s.  Detail
1998 Voženílek, V.(1998): Eroze půdy a modely jejího hodnocení .GeoInfo, 2/98 Ostrava, 34-35s.  Detail
1997 Voženílek, V.(1997): Příprava kartografů na vysokých školách v České republice .Geodetický a kartografický obzor, 8-9/97 Praha, 191-195s.  Detail
1995 Voženílek, V.(1995): Environmentální databáze v prostředí GIS . Bratislava, GeoForum 2, 1, ---s.  Detail
1994 Voženílek, V.(1994): The Impact of Morphostructural Development on the Extention of the North European Ice at the Main European Watershed in the Moravian Gate (Czech Repub .GeoJournal 32, 3Dordrecht, 241-245s.  Detail
1994 Voženílek, V.(1994): Geomorphology of the northern part of Broumovská vrchovina Highland .In: Field Meeting Guide, Field Meeting Czech Republic - Poland August 1994. Ed.: Demek, J., Kopecký, J., Pulina, M.Z., Voženílek, V., Vysoudil, M.: International Geographical Union, Commission on Natural Hazards Studies CONAHA Olomouc, s.  Detail
1993 Voženílek, V.(1993): Cryogene phenomena and land forms in the western part of the Putorana Mountains (U.S.S.R.) .The European Geographer, 2 Lisabon, ---s.  Detail
Článek ve sborníku z konference
2016 Burian, J., Ivan, I., Zajíčková, L., Horák, J., Voženílek, V. (2016): Využití dat z dotazníkových šetření pro analýzu dopravního chování obyvatel Olomouce a Ostravy. Sborník příspěvků Symposium GIS Ostrava 2016 - Geoinformatika pro společnost, 10 s. Detail
2013 Brychtová, A., Voženílek, V.(2011): 3Discworld: automatic preparation and visualization of 3D spatial data with use of planar data .In Proceedings of the 25th International Cartography Conference ICC, Paris, 12s.ISBN 978-1-907075-05-6  Detail
2012 Vávra, A., Vondráková, A., Hájková, L., Voženílek, V.(2012): GIS and Cartography for Bioclimatological Research: Atlas of Phenological Conditions of Czechia . SGEM Conference Proceedings, 1-1s.1314-2704  Detail
2011 Vondráková A., Voženílek, V.(2011): Prezentace geoprostoru pro nevidomé a slabozraké . Sborník 19. mezinárodní konference „Geografie a geoinformatika – výzva pro praxi a vzdělávání“, 5 s.s.  Detail
2010 Pechanec V., Vávra A., Voženílek V., Tolasz R., Jílková J., Němcová Z., Šeflová J., Holtanová E., Vondráková, A., Jurek M.(2010): Education Project About Climate for Multi-User eLearning Courses .Escudeiro P. (ed): Proceedings of the 9th European Conference on e-Learning. Reading, Academic Publishing Limited, pp.454-462s.ISBN: 978-1-906638-83-2  Detail
2010 Vávra, A., Vondráková, A., Pechanec, V., Voženílek, V.(2010): Multi-user e-learning courses for climate and climate changes (e-klima) .Information and Communication Technology in Education. ProcceedingsUniversity of Ostrava, 70s.ISBN 978-80-7368-775-5  Detail
2010 Kostkan V., Laciná J. , Mazalová M., Hekera P., Voženílek V., Heisig J.(2010): Aliquot structure of the mixed municipal waste in the City of Olomouc agglomeration and its seasonal dynamics during years 2008-2010 .LOGI 2010: Conference Proceedings Pardubice : Univerzita Pardubice, 272-284s.ISBN 978-80-7399-205-7  Detail
2010 Heisig, J., Voženílek, V., Kostkan, V., Laciná J., Hekera, P., Mazalová M.(2010): Spatial aspects of waste collection in GIS. (Prostorové aspekty svozu komunálního odpadu v prostředí GIS) .LOGI 2010: Conference Proceedings Pardubice : Univerzita Pardubice, 285-297s.ISBN 978-80-7399-205-7.  Detail
2009 Burian, J., Voženílek, V.(2009): Když data promlouvají .Sborník příspěvků 5. národní konference kvality ve veřejné správě Praha, 212-215s.ISBN: 978-80-254-3758-2  Detail
2009 PÁSZTO, V., TUČEK, P., VOŽENÍLEK, V(2009): On Spatial Entropy in Geographical Data . Sborník příspěvků 16. Konference GIS OSTRAVA, 10s.  Detail
2008 Miřijovský,J., Pechanec, V., Šťávová, Z., Voženílek, V.(2008): Metapopis při přípravě e-learningového kurzu .In. Řehout V. (ed.):Pedagogický software 2008. Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice., 247-249s.ISBN: 80-85645-59-9  Detail
2008 Burian J., Kadlčíková J., Voženílek V. (2008): Významné vyhlídkové body v okolí Olomouce .In: Ďuračiová, R., Fencík, R. (ed.), Modelovanie a simulacia priestorových dat. Zborník referátov Vydavatelstvo STU, Bratislava, 9s.ISBN: 978-80-227-2988-8  Detail
2008 Kilianová, H., Svobodová, J., Burian, J., Voženílek, V.(2008): Tvorba atlasu Hranicka .Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti. Technická univerzita v Liberci, xx s.s.ISBN: 978-80-7372-367-5  Detail
2008 Marek L., Tuček P., Voženílek V(2008): Design experimentu pro detekci sesuvu svahu s využitím ESRI produktů . Sborník příspěvků 17. Konference GIS ESRI, 70-75s.  Detail
2008 Heisig, J., Voženílek, V.(2008): Analýza propojenosti jádrových částí města Přerova. .Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave , 1s.ISBN 978-80-227-2767-9.  Detail
2007 Voženílek, V., Kilianová, H., Burian, J., Kadlčíková, J.(2007): Geoinformační projekt Hranicko – atlas rozvoje mikroregionu .Sborník přednášek z 1. národního kongresu geoinformatiky v Česku – Geoinformatika pro každého, Mikulov CAGI, 10s.  Detail
2007 Burian, J., Voženílek, V., Kilianová, H., Šťávová, Z.(2007): Digitální územní plán jako nástroj strategického plánování mikroregionu v GIS .Sborník příspěvků 22. sjezdu ČGS, 29.-31.8.2006, České BudějoviceJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s.978-80-70-40-986-2  Detail
2007 Burian, J., Voženílek, V., Kilianová, H., Kadlčíková, J.(2007): Mapování indikátorů udržitelného rozvoje životního prostředí .Fyzickogeografický sborník 5 (Fyzická geografie – výzkum, vzdělávání, aplikace) MU Brno, 7s.  Detail
2006 Burian, J., Voženílek, V., Kilianová, H., Šťávová, Z.(2006): Kartografická úskalí při tvorbě vektorového bezešvého územního plánu .Aktivity v kartografii 2006 Kartografická spoločnost Slovenskej Republiky, 11s.  Detail
2006 Burian, J., Voženílek, V., Kilianová, H., Šťávová, Z.(2006): Využití územních plánů ve FM pro podporu strategického rozhodování .Zborník prednášok zo 4. konferencie Facility Management 2006, BratislavaSSTP Bratislava, 5s.80-89-216-09-9  Detail
2006 Burian, J., Voženílek, V., Kilianová, H., Šťávová, Z.(2006): Technologické řešení tvorby bezešvého vektorového územního plánu .12. setkání uživatelů, Sborník anotací, Praha Gepro, spol. s. r. o., 2s.  Detail
2005 Voženílek, V.(2005): Geovizualizace_ nový hráč v dresu geoinformatiky nebo kartografie ve starém kabátě? .Sborník příspěvků konference GIS Ostrava 2005 Ostrava, CD-ROMs.  Detail
2004 Voženílek, V.(2004): Geoinformatická gramornost .Sborník příspěvků konference GIS Ostrava 2004Ostrava, CD-ROMs.  Detail
2003 Voženílek, V.(2003): GIS and Internet within atlas production .Proceedings of The 3rd international symposium on Digital Earth – Information Resources for Global Sustainability Brno, CD-ROMs.  Detail
2001 Voženílek, V.(2001): Geomorfologické mapování s využitím GPS .Sborník příspěvků konference GIS Ostrava 2001 Ostrava, CD-ROMs.  Detail
2001 Voženílek, V.(2001): Integrace GPS/GIS při tvorbě digitální geomorfologické mapy .Sborník příspěvků 14. kartografické konference "Úloha kartografie v geoinformační společnosti Plzeň, ZČU Plzeň, CD-ROMs.  Detail
2001 Voženílek, V.(2001): Kartografická společnost České republiky .Sborník příspěvků 14. Kartografické konference "Úloha kartografie v geoinformační společnosti Plzeň, ZČU Plzeň, CD-ROMs.  Detail
2001 Voženílek, V.(2001): Mapa roku - soutěž Kartografické společnosti ČR .Sborník příspěvků 14. kartografické konference "Úloha kartografie v geoinformační společnosti Plzeň, ZČU Plzeň, CD-ROMs.  Detail
2001 Voženílek, V.(2001): Kartografické hodnocení Školního atlasu České republiky (Kartografie Praha, a.s.) .Sborník příspěvků 14. kartografické konference "Úloha kartografie v geoinformační společnosti Plzeň, ZČU Plzeň, CD-ROMs.  Detail
2000 Sedlák, P. , Voženílek, V.(2000): Slepé mapy ve výuce zeměpisu .In: Wahla, A. (ed), Učebnice geografie 90.let. Sborník příspěvků z konference Učebnice geografie 90.let v Ostravě Ostrava, Ostravská univerzita, 179-183s.80-7042-798-1  Detail
2000 Voženílek, V. et al.(2000): A Spatial Sensitivity for the Regional Information System for Environmental Hazards in the Czech Republic .Proceedings of GISRUK York, 6 - 10s.  Detail
2000 Voženílek, V.(2000): Models PEG and dPEG: an assessment of erodibility of surface in the small region. Proceedings of GISRUK .Proceedings of GISRUK York, 219 - 222s.  Detail
2000 Kaňok, J., Dušek, R., Herber, V., Voženílek, V., MIKŠOVSKÝ, M.(2000): Kartografické hodnocení Školního atlasu České republiky .Sborník z mezinárodní konference Ostrava, Ostravská univerzita, 164-178s.  Detail
2000 Voženílek, V.(2000): Kartografický způsob hodnocení regionálního obsahu učebnic zeměpisu: učivové mapy .Sborník z mezinárodní konference "Učebnice geografie 90. let Ostrava, Ostravská univerzita, 179 - 183s.  Detail
2000 Voženílek, V., Demek, J.(2000): Modeling of soil erosion hazards as a response of land use changes .Geografie - Sborník ČGS, 105, č.2 Academia, Praha, 166 - 176s.  Detail
1999 Demek, J., Kopecký, J., Létal, A., Vítek, J., Voženílek, V.(1999): Geomorfologické poměry listu Základní mapy Nové Město nad Metují 14-11 ve Východních Čechách .Sborník prací PdF MU, Geografie XI, část B, sv. 145, řada přírodních věd č. 22 Masarykova univerzita v Brně, 235-379s.  Detail
1999 Voženílek, V.(1999): Geoinformační aspekty modelování eroze půdy .n: Voženílek, V. (ed.), Integrace prostorových dat. Sborník příspěvků z konference “Integrace prostorových dat” v Olomouci Vydavatelství UP Olomouc, 208-232s.  Detail
1999 Szczyrba, Z., Voženílek, V.(1999): Prostorová data v rozhodovacích procesech při územním plánování terciérních aktivit .In: Voženílek, V. (ed.), Integrace prostorových dat. Sborník příspěvků z konference “Integrace prostorových dat Olomouc, Vydavatelství UP Olomouc, 154-164s.  Detail
1999 Tlusták, V., Voženílek, V., Šmída, J.(1999): GIS v projektu “Turček” .In: Voženílek, V. (ed.), Integrace prostorových dat. Sborník příspěvků z konference “Integrace prostorových dat” Olomouc, Vydavatelství UP Olomouc, 259-265s.  Detail
1999 Poulíčková, A., Voženílek, V.(1999): Řasová flóra ČR .n: Poulíčková, A., Kočárková, A. (ed.): Řasy a prostředí, Sborník referátů 39. Pracovní konference Algologické sekce ČR Rožmberk n. Vl., 35-37s.  Detail
1998 Voženílek, V.(1998): Hodnocení radonového rizika v prostředí GIS .In: Sborník referátů z páté konference OSTRAVA - GIS 98/ druhá část Ostrava, 36-54s.  Detail
1998 Konečný, M., Voženílek, V.(1998): Vývojové trendy v kartografii a GIS .In: Geografie na prahu 21. stoletíPraha, 11s.  Detail
1998 Voženílek, V.(1998): Výuka GIS na Univerzitě Palackého v Olomouci .In: Geografie na prahu 21. stoletíPraha, 79-80s.  Detail
1998 Voženílek, V.(1998): Kritéria hodnocení kartografických nástrojů GIS .In: Geografie na prahu 21. StoletíPraha, 81s.  Detail
1998 Voženílek, V.(1998): Modelování odnosu materiálu v povodí Trkmanky .In: Geografie na prahu 21. StoletíPraha, 82s.  Detail
1997 Demek, J., Kopecký, J., Létal, A., Voženílek, V.(1997): Podrobná počítačová mapa 1 : 10 000 .In: Voženílek, V. ed. (1997): Kartografie na přelomu tisíciletí. Sborník příspěvků 12. Kartografické konference Olomouc, 277-280s.  Detail
1997 Voženílek, V.(1997): Počítačové modely a GIS .In: Sborník příspěvků konference Ostrava-GIS 97 Ostrava, s.  Detail
1996 Voženílek, V.(1996): Output Tools of GIS for Cartographical Purposes .Proceeding BRNO-GIS´96 Brno, III 54-62s.  Detail
1996 Voženílek, V.(1996): Capabilities of Network Structure in Modelling of River System: an PC ARC/INFO Approach .Proceeding BRNO-GIS´96 Brno, III 63-65s.  Detail
1995 Voženílek, V. (ed.)(1995): Zpracování digitálních dat v GIS a digitální kartografii .Sborník referátů kartografického sympozia Olomouc 95 Olomouc, 131s.  Detail
1995 Nováček, P., Voženílek, V.(1995): Environmentální databáze v krajinně-ekologickém hodnocení .: Voženílek, V. (ed.): Zpracování digitálních dat v GIS a digitální kartografii. Sborník referátů kartografického sympozia Olomouc 95 Olomouc, 59-63s.  Detail
1995 Gardziel, Z., Voženílek, V.(1995): Počítačová interpolace předkvartérního povrchu .In: Voženílek, V. (ed.): Zpracování digitálních dat v GIS a digitální kartografii. Sborník referátů kartografického sympozia Olomouc 95 Olomouc, 17-19s.  Detail
1995 Štěrba, O., Samsonová, P., Voženílek, V.(1995): Přírodní hodnoty a stupeň odpřírodnění moravských řek - tvorba počítačových tématických map .In: Voženílek, V. (ed.): Zpracování digitálních dat v GIS a digitální kartografii. Sborník referátů kartografického sympozia Olomouc 95 Olomouc, 94-96s.  Detail
1995 Kráčalíková, I., Voženílek, V.(1995): Komplexní zhodnocení povodí Svíborky v prostředí PC ARC/INFO .In: Voženílek, V. (ed.): Zpracování digitálních dat v GIS a digitální kartografii. Sborník referátů kartografického sympozia Olomouc 95 Olomouc, 51-52s.  Detail
1994 Voženílek, V.(1994): Generating Surface Models Using Elevations Digitised from Topographic Maps .Proceedings of EGIS Paris, 972-982s.  Detail
Ostatní
2020 Beitlova, M., Popelka, S., & Vozenilek, V. (2020). Student’s Reading of Thematic Maps from Czech School World Atlas-an Eye-tracking Study. Abstracts of the ICA, 2, 26. Detail
2014 Popelka, S., Voženílek, V. (Eds.)(2014): Third InDOG Doctoral Conference - Proceedings . Vydavatelství UP, 83s.978-80-244-4234-1  Detail
2013 Popelka, S., Voženílek, V. (Eds.)(2014): Second InDOG Doctoral Conference - Proceedings. Vydavatelství UP, 80p. 978-80-244-3735-4 Detail
2012 Popelka, S., Voženílek, V. (Eds.)(2012): First InDOG Doctoral Conference - Proceedings, Vydavatelství UP, 80p., 978-80-244-3260-1 Detail
2012 Voženílek, V., Pechanec, V., Vávra, A., Němcová, Z.(2012): Výukový model e-elerningu pro celoživotní vzdělávání ve vybraných oblastech ŽP - certifikovaná metodika . MŽP, s.368/320/9726/ENV/12  Detail
2011 Květoň, V., Voženílek, V.(2011): Klimatické oblasti Česka: klasifikace podle Quitta. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 20s.978-80-244-2813-0 Detail
2011 Voženílek, V., a kol.(2011): Almanach 2001-2011 . Univerzita Palackého v Olomouci, 96s.978-80-244-2892-5  Detail
2009 Václav Snášel, Vít Voženílek (Eds.)(2009): Artificial intelligence in GIS : proceedings of annual workshop. VŠB - Technical University of Ostrava, 63s.978-80-248-2161-0 Detail
2009 Pechanec, V., Šťávová, Z., Vávra, A., Voženílek, V., Jílková, J., Tolasz, R., Šebková, Š., Vlčková, J., Holtanová, E., Müllerová, M., Jurek, M., Mrázová, J.(2009): E-klima: Výukový model e-learningu pro celoživotní vzdělání ve vybraných oblastech životního prostředí .Pešková, K. (ed.): Sborník příspěvků - Proceedings. Symposium GIS Ostrava 2009. [CD-ROM] Ostrava, Tanger, spol. s r. o, s.ISBN: 978-80-87294-00-0  Detail
2009 Šťávová, Z., Vávra, A., Pechanec, V., Voženílek, V., Müllerová, M., Jurek, M.(2009): Výukový portál pro otázky klimatu a jeho změn (e-klima) .In. Bukáček, M a kol. (eds.): Počítač ve škole 2009. Sborník příspěvků. Gymnázium Vincence Makovského. Nové město na Moravě, nestr.s.978-80-254-3995-1  Detail
2009 Václav Snášel, Vít Voženílek (Eds.)(2009): Artificial intelligence in GIS : proceedings of annual workshop .VŠB - Technical University of Ostrava, 63s.978-80-248-2161-0  Detail
2007 Voženílek, V., Kilianová, H., Burian, J.(2007): Vektorový územní plán obcí Mikroregionu Hranicko , Edice 2 (31 titulů) . Univerzita Palackého v Olomouci, nečísl.s.  Detail
2006 Voženílek, V., Kilianová, H., Burian, J.(2006): Rastrový územní plán obcí Mikroregionu Hranicko , Edice 1 (31 titulů ) . Univerzita Palackého v Olomouci, nečísl.s.  Detail
2005 Voženílek, V.(2005): Through Web Atlas Engineering to integrating cartography into GI education .Point Seminar ICA Madrid, s.  Detail
2005 Voženílek, V.(2005): Landscape, climate, natural extremes - three themes for atlas projects but thousand of similarities and differences .ICC2005 La Coruna, s.  Detail
2004 Voženílek, V.,Dobešová, Z.(2004): Metadescription – first step in an atlas production . ---, ---s.  Detail
2004 Voženílek, V.(2004): With geoinformatic literacy towards better employability of geographers. .Proceeding of the conference Doing a Better Job for European Geographers Sofia, Bulgaria, CR-ROMs.  Detail
2004 Voženílek, V.(2004): Atlas geo-production: a role of distributed GIS and spatial multimedia in atlas production .Proceedings of Geospatial World 2004 Miami, USA, CR-ROMs.  Detail
2004 Voženílek, V.(2004): Integrating of GI Education by Web Atlas Engineering .Proceedings of the 4th European GIS Education Seminar Villach, Austria, CR-ROMs.  Detail
2004 Voženílek, V.(2004): Landslide Database for Modelling and Landslide Map Production .Proceedings of the 30th IGU Congress Glasgow, CR-ROMs.  Detail
2004 Voženílek, V.(2004): Web Atlas Engineering as a tool for integrating GIT into geography .Proceeding of the 2nd EurEduGIS ESRI Conference Copenhagen, CR-ROMs.  Detail
2004 Voženílek, V., Sedlák, P.(2004): Mobilní geoinformační technologie v geomorfologickém mapování .Geografický časopis Bratislava, ---s.  Detail
2004 Voženílek, V.(2004): Towards to Digital Geomorphological Mapping .In: Drbohlav, D., Kalvoda, J., Voženílek, V. (eds.) (2004): Czech Geography at the Dawn of the Millenium Palacky University, Olomouc, s. Detail
2004 Kolejka, J., Strnad, D., Tábor, I., Voženílek, V.(2004): Geoinformační projekt pro širokou veřejnost .GEOinfo, ročenka 2004, 69-71s.  Detail
2003 Voženílek, V.(2003): Geoinformatic Literacy as a fundamental component of geoinformation technology .Proceedings of 4th international symposium Remote Sensing of Urban Areas Regensburg, Germany, CR-ROMs.  Detail
2003 Voženílek, V.(2003): Integration GIS and GPS within geomorphological mapping .Proceedings of 21th International Cartograophic Conference „Cartographic Renaissance Durban, CR-ROMs.  Detail
2003 Voženílek, V.(2003): Struktura databáze sesuvů pro modelování a tvorbu map svahových deformací .Kartografické listy, 11, 114-121s.  Detail
2003 Voženílek, V.(2003): Geoinformatika a geoinformatická gramotnost . Životné prostredie. 1/2003, 5-9s.  Detail
2003 Novotná, M., Voženílek, V.(2003): Geoinformatika – nový vítr do plachet geografie . Geografické rozhledy, roč. 12, č. 4/2002-2003, příloha Orbis Pictus, s.  Detail
2003 Voženílek, V.(2003): Vyjádření reliéfu v modelech fyzickogeografických jevů . , 44-56s.  Detail
2003 Voženílek, V.(2003): Internetové proměny atlasových děl .In: Atlas (maps) of the Euroregion Niesse-Nisa-Nysa TU Liberec, CD-ROMs.  Detail
2003 Voženílek, V.(2003): Mapy na webu – jak internet mění kartografii . Geografické rozhledy, roč. 12, č. 5/2002-2003, příloha Orbis Pictus, s.  Detail
2003 Voženílek, V.(2003): Geograf versus geologické mapy . Geografické rozhledy, roč. 12, č. 5/2002-2003, 122-123s.  Detail
2003 Novotná, M., Voženílek, V.(2003): Geoinformatika – nový vítr do plachet geografie . Geografické rozhledy, roč. 12, č. 4/2002-2003, příloha Orbis Pictus, s.  Detail
2002 Voženílek, V.(2002): Vliv vyjádření reliéfu na výsledky modelování prostorových jevů .Sjezd Slovenské geografické společnosti Nitra, s.  Detail
2002 Voženílek, V.(2002): Transdisciplinarita, nezávislost a geoinformatická gramotnost ve vzdělávání v geoinformatice . ArcRevue, 2002/4, 36-40s.  Detail
2002 Voženílek, V.(2002): Dilemma in Updating of Reality Presentation: Redraw Maps or Rebuild Database? .Acta Universitatis Palackianea Olomucensis, Facultas Rerum Naturalum (2000) Geographica 37, 97 - 101s.  Detail
2002 Létal, A., Voženílek, V.(2002): Legenda podrobných geomorfologických map (digitální formát) .Geomorfologický sborník 1 Masarykova univerzita Brno, 86 – 89s.  Detail
2002 Voženílek, V.(2002): Terrain Sensitivity in Environmental Models .Geografie - Sborník ČGS, 107, č.2Academia, Praha, 111 - 120s.  Detail
2000 Voženílek, V., Kaňok, J.(2000): Tvorba tematických map v GIS – současné tematické mapy (4. část) .Příloha Škola GEOINFO, 1/2000, 20s.  Detail
2000 Voženílek, V., Demek, J.(2000): Modelování erozních procesů – experimentální studie Trkmanka .GEOINFO, 1/2000, 19 – 21s.  Detail
2000 Voženílek, V.(2000): Desatero kartografických zásad pro tvorbu map v prostředí ArcView GIS . ArcRevue, roč. 9, č. 1, 18 - 20s.  Detail
2000 Voženílek, V., Demek, J.(2000): Modelování radonového rizika . GEOinfo,3/2000, s.  Detail
1999 Kaňok, J., Voženílek, V.(1999): Tvorba tematických map v GIS – Prezentace kvalitativních a kvantitativních informací (3. část) .Příloha Škola, GEOINFO, 6/1999, 24s.  Detail
1999 Kaňok, J., Voženílek, V.(1999): Tvorba tematických map v GIS - Prezentace kvalitativních a kvantitativních informací (2. část) .Příloha Škola GEOINFO, 5/1999, 28s.  Detail
1999 Voženílek, V., Kaňok, J.(1999): Tvorba tematických map v GIS - všeobecné zásady, konstrukční základy a kompozice map (1. část) .Příloha Škola GEOINFO, 4/1999, 28s.  Detail
1999 Voženílek, V.(1999): Mentální mapy .GeoInfo, 1/99 Ostrava, 24-25s.  Detail
1999 Voženílek, V.(1999): Kartografické prostředky geografických informačních systémů .Geografie – Sborník ČGS, r. 104, č. 4 Praha, s.  Detail
1999 Konečný, M., Voženílek, V.(1999): Vývojové trendy v kartografii .Geografie – Sborník ČGS, r. 104, č. 4Praha, s.  Detail
1998 Voženílek, V.(1998): GIS courses for geographers: experience from Olomouc .Proceedings of EUGISESUtrecht, CR-ROMs.  Detail
1998 Kaňok, J., Voženílek, V.(1998): Apel aneb Pozor na kartografii .GeoInfo, 6/1998 Ostrava, 4-6s.  Detail
1998 Voženílek, V.(1998): Kartografové varují .GeoInfo, 6/98 Ostrava, 8-9s.  Detail
1997 Voženílek, V.(1997): Za polárním kruhem - Norilsk a pohoří Putorana . Geografické rozhledy, 7, č. 2, 54-55s.  Detail
1997 Voženílek, V.(1997): Mentální mapa a mentální prostorové představy .Geodetický a kartografický obzor, 2/97 Praha, 62-70s.  Detail
1997 Voženílek, V.(1997): Počítačová technika v profesní přípravě učitelů geografie .Geografie - Sborník ČGS, 102, č. 4 Academia, Praha, 201-210s.  Detail
1996 Voženílek, V.(1996): Informační hodnota digitálních dat ve fyzickogeografických aplikacích .Sborník referátů Konference GIS´96 Banská Bystrica, s.  Detail
1996 Voženílek, V.(1996): V labyrintu terminologie - definice GIS .In: Voženílek, V. (ed.) (1996): Digitální data v informačních systémech Vyškov, ANTRIM, 138s.  Detail
1996 Voženílek, V.(1996): Fundament of Digital Eelevation Model as a Tool for Geomorphological Research .Acta Univ. Palacki. Olomouc, fac. rer. nat. (1996) Geographica 34, 29-40s.  Detail
1996 Voženílek, V.(1996): Příprava učitelů geografie pro práci s geografickými informacemi prostřednictvím výpočetní techniky .In: Wahla, A. (1996): Profesní příprava učitelů geografie „nové generace“ [Závěrečná zpráva z řešení grantového úkolu v roce 1996] Ostrava, PřF OU, 72-82s.  Detail
1995 Voženílek, V.(1995): Digitální mapa světa - mezinárodní data na světovém trhu .Kartografické listy 95/3Kartografické listy 95/3, 45-54s.  Detail
1995 Voženílek, V.(1995): Než navštívíte Londýn .Geografické rozhledy, 4 Praha, 5s.  Detail
1994 Voženílek, V.(1994): Model of Natural Landscape for Cartographical Representation .Proceedings of EGISParis, s.  Detail
1994 Voženílek, V.(1994): Computer Models in Geography .Acta UPO, Fac. rer. nat. 118 Geographica-Geologica 33, 59-64s.  Detail
1994 Voženílek, V.(1994): Digital Chart of the World .Sborník ČGS, 99, 1 Praha, s.  Detail
1994 Voženílek, V.(1994): Creating Tin-based Digital Terrain Models from Elevation of Topographic Maps .Acta UPO, Fac.rer.nat. 118 Geographica-Geologica 33, 65-82s.  Detail
1994 Voženílek, V.(1994): From Topographic Map to Terrain and Hydrological Digital Data: an ARC/INFO Approach .Acta UPO, Fac.rer.nat. 118 Geographica-Geologica 33, 83-92s.  Detail
1994 Voženílek, V.(1994): Data Format and Data Sources for Hydrological Modelling .Proceedings of RC IGUPrague, s.  Detail
1994 Gardziel, Z., Voženílek, V.(1994): Computer Interpolation of Pre-Quatenary Surface .The Moravian Geographical Reports 2, 2, 1 Brno, 22-29s.  Detail
1993 Demek, J., Maté, V., Voženílek, V.(1993): Zpráva o výzkumu pleistocenních kryogenních tvarů Ještědského hřbetu .Sborník ČSG, 98, 1 Praha, 47-49s.  Detail
1993 Voženílek, V.(1993): Plán města oživený počítačem .Geografické rozhledy, 2, 1 Praha, s.  Detail
1993 Voženílek, V.(1993): Digitalizace a konverze dat .Sborník ČGS, 98, 4 Praha, 236-241s.  Detail
1992 Voženílek, V.(1992): Cryogene Phenomena and Landforms in the Western part of the Putorana Plateau (Russia) .AUPO, Fac.rer.nat. 109 Geographica-Geologica 31, 101-118s.  Detail
1992 Dvořák, L., Voženílek, V.(1992): Periglacial Features around Ruprechtov (Moravia, Czech Republic) .AUPO, Fac.rer.nat. 109 Geographica-Geologica 31, 29-42s.  Detail
1991 Voženílek, V.(1991): Nuclear Power Station Construction: Registration of Land Use Changes .EGIS 92Brussel, s.  Detail
1991 Voženílek, V.(1991): Digital Models in Geographical Research .EGIS 91 Brussel, s.  Detail