Skip to main content

Hodnocení, analýzy a vývoj nástrojů pro vizualizace prostorových systémů

22. 10. 2014
—  22. 10. 2015
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    IGA_PrF_2014007

Projekt je zaměřen na kartografický a geoinformatický výzkum v oblastech hodnocení a analýz vizualizací prostorových systémů, s důrazem na vývoj nových nástrojů a jejich uplatnitelnost v kartografickém výzkumu. Hlavními cíli projektu jsou podpora kartografického výzkumu v hodnocení vizualizací prostorových systémů při využití technologie eye-tracking a vývoj nových nástrojů pro publikování kartografické produkce Katedry geoinformatiky na internetu.