Skip to main content

Atlas podnebí České republiky

23. 10. 2004
—  23. 10. 2006
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    MŽP VaV/740/2/03

Projekt ČHMÚ a KGI na tvorbu nového atlasu podnebí pro ČR.