Skip to main content

Struktura komunálního odpadu v závislosti na době a místu vzniku z pohledu další využitelnosti obsaž

22. 10. 2008
—  22. 10. 2010
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    VaV MŽP SP/2F1/166/08

Hlavní řešitel: Katedra ekologie a životního prostředí PřF UPOL