Skip to main content

Plošné zdroje znečištění

26. 10. 1996
—  27. 10. 1999
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    GA ČR 206/97/0162

Dílčí úkol výzkumného projektu GAČR Obnova ekologického kontinua řeky Moravy, řešeno pro Povodí Moravy a.s. a Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.