Skip to main content

Záchrana a transfery ohrožených rostlin na lokalitě Kaltwasser v zátopovém území vodní nádrže Turček

23. 10. 1996
—  23. 10. 1999
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    Vodohospodářská výstavba Bratislava

Projekt s Vlastivědným muzeem Olomouc a Kat. botaniky PřF UP, zadavatelem Ministerstvo průmyslu SR.