Skip to main content

Digitalizace kartografických a historických děl ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci

23. 10. 2004
—  23. 10. 2005
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    MK ČR

Projekt KGI a Vědecké knihovny v Olomouci, který se zabývá stanovením významnosti Historické mapy, podrobným zpracováním významných map období (století) kdy mapa byla vydaná rozdělení podle místa vydání (kontinentální, státní a místní), datovým modelováním (digitalizace) HM v prostředí GIS pro jejich zpracování a kartografickou vizualizací, jakým způsobem a v jakém formátu vzniknou výsledky a jak budou archivovat, revizí záznamu a jejich opětovné dodání do SK Caslin.