Skip to main content

Prostorová syntéza založená na pokročilých metodách geocomputation

Mezi prostorovou syntézou a nástroji jejího provádění existuje mezera v poznání i v jejich úspěšném nasazení do komplexních geografických studií. Tuto mezeru lze zacelit pokročilými metodami geocomputation. Cílem projektu je formulovat nové koncepty prostorové syntézy založené na pokročilých metodách geocomputation, vyvinout postupy pro jejich implementace v GIS produktech a ověřit je pomocí případových studií a experimentů technologií sledování pohybu očí. Podstata projektu vychází z řady významných výsledků v geoinformatice, a to hlavně z (i) vyhledávání, třídění, predikce a modelování a z (ii) vizualizace. Projekt staví své přístupy na podstatě prostorového myšlení jako konstruktivní kombinaci konceptu prostoru, nástrojů reprezentace a procesů uvažování. Projekt má šest klíčových pilířů – koncepty prostorové syntézy, pokročilé metody geocomputation, nástroj (softwarovou komponentu) na podporu prostorové syntézy, případové studie a eye-tracking experimenty pro vyhodnocení výsledků prostorových syntéz.