doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.

doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.

Docent

585-63-4523
jaroslav.burian@upol.cz
kancelář č. 2.37
konzultační hodiny: po domluvě
Osobní stránky | Urban Planner | Životopis | Témata DP prací

RG  scholar  rg  orcid-hero-logo

Vědecké zaměření

geoinformatika v humánní geografii, územní plánování (ÚAP, RURÚ), prostorové plánování (modelování urbanizačních procesů, suburbanizace), GIS ve veřejné správě

Vzdělání a odborný růst

2019 – doc. – Hornicko-geologická fakulta, VŠB-TU Ostrava, obor habilitace: Geoinformatika

2012 – Ph.D – PřF UK Praha, Kartografie, geoinformatika a DPZ (Implementace geoinformačních technologií do řízení urbanizačních procesů při strategickém plánování rozvoje měst)

2009 – RNDr. – PřF UK Praha, obor rigorózního řízení: Kartografie a geoinformatika (Geoinformační technologie v územním plánování)

2007 – Mgr.  PřF UP Olomouc, Aplikovaná geoinformatika ve fyzické geografii (Sloučení územních plánů Mikroregionu Hranicko pro fyzickogeografické hodnocení rozvojových aktivit)

2005 – Bc.  PřF UP Olomouc, Geografie a geoinformatika (Internetové řešení územního plánu města Náměšť nad Oslavou)

Zahraniční stáže

2023 – University of Tartu (Estonsko)

2022 – Comenius University in Bratislava (Slovensko)

2019 – Comenius University in Bratislava (Slovensko)

2019 – University of Debrecén (Maďarsko)

2014 – Yildiz Technical University, Istanbul (Turecko)

2014 – University of California, Berkeley (USA)

2014 – Jagiellonian University Krakow (Polsko)

2013 – UCL London – Center for Advanced Spatial Analysis (Velká Británie)

2012 – Polytechnic University of Valencia (Španělsko)

2011 – West university of Timisoara (Rumunsko)

2011 – Ruhr-Universität Bochum (Německo)

2009 – Sofia University St.Kliment Ohridski (Bulharsko)

2009 – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin – Institute of Earth Sciences (Polsko)

2008 – University of Salzburg, Centre for Geoinformatics (Rakousko)

2004 – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin – Institute of Earth Sciences (Polsko)

Profesní činnost

2019 – dosud: docent na Katedře geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci

2019 – 2022: docent na Moravské vysoké škole Olomouc

2012 – 2019: odborný asistent na Katedře geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci

2007 – 2012: asistent na Katedře geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci

2007 – 2012: redaktor časopisu GeoBusiness, člen redakční rady

2007 – dosud: soukromé podnikání v oblasti geoinformatiky

Členství v odborných organizacích

Česká asociace pro geoinformace

Česká geografická společnost

Komise RMO pro Smart city a Agendu 21 (Statutární město Olomouc)

Pedagogická činnost

Aktuální informace o pedagogické činnosti viz. STAG

Publikace

Přehled publikací

Předběžná témata diplomových a disertačních prací

Témata

Výzkumná činnost

Doba řešení Název Zdroj financování
2023 - 2028 Olomouc 3D – nová dimenze kulturního dědictví města: minulost, přítomnost, budoucnost NAKI III, projekt č. DH23P03OVV018 Detail
2023 - 2024 Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií II IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2023_017) Detail
2023 - 2025 Influence of environmental determinants on active transport of Czech children and adolescents in the context of 24-hourbehavioural patterns UPOL - JG_2023_007 Detail
2022 - 2023 Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2022_027) Detail
2022 - 2024 SUBEUA (Urbanism and Suburbanization in the EU Countries and Abroad: Reflection in the Humanities, Social Sciences, and the Arts) ERASMUS+, č. 2021-1-CZ01-KA220-HED-000023281 Detail
2022 - 2022 Koncepce (Open)Datového portálu Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje Detail
2022 - 2025 MOSPREMA: Predikce a management kalamitních stavů komárů pro zachování biodiverzity v lužních lesích SFŽP ČR – Norské fondy Detail
2022 - 2022 Zásady hospodaření se zemědělskými pozemky ve vlastnictví statutárního města Olomouce Statutární město Olomouc Detail
2022 - 2022 Dopravní průzkum chování obyvatel města Olomouce Statutární město Olomouc Detail
2021 - 2022 Aplikace geoinformačních technologií pro prostorové analýzy, modelování a vizualizace prostorových jevů IGA - Interní projekt Univerzity Palackého Detail
2020 - 2021 Pokročilé aplikace geoinformačních technologií pro prostorové analýzy, modelování a vizualizace jevů reálného světa IGA Detail
2020 - 2020 Parkovací politika města Olomouc – dotazníkové šetření Statutární město Olomouc Detail
2019 - 2022 Spationomy 2.0: Spatial and economic science in higher education – addressing the playful potential of simulation games ERASMUS+, č. 2019-1-CZ01-KA203-061374 Detail
2019 - 2019 Dopravní průzkum chování obyvatel města Olomouce Statutární město Olomouc Detail
2018 - 2020 Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu TAČR Detail
2018 - 2021 Geoparticipativní prostorové nástroje v rozhodovacích procesech místních samospráv (projekt Katedry rozvojových a environmentálních studií) GAČR Detail
2018 - 2019 Inovativní metody hodnocení a pokročilé analýzy prostorově založených systémů IGA Detail
2016 - 2019 Spatial Exploration of Economic Data – methods of intetrdisciplinary analytics (Spationomy) Erasmus+, KA2 Strategic partnership, no. 2016-1-CZ01-KA203-024040 Detail
2016 - 2017 Pokročilý monitoring, prostorové analýzy a vizualizace městské krajiny IGA_PrF_2016_008, SPP: 433105131/31 Detail
2015 - 2018 ERASMUS+ GeoS4S GeoServiced-4-Sustainability (University of Salzburg) ERASMUS+ Detail
2015 - 2015 Analýza a vyhodnocení obsahu územně analytických podkladů krajů Krajský úřad Olomouckého kraje Detail
2014 - 2016 Prostorové simulační modelování dostupnosti GaČR - reg. č. 14-26831S Detail
2012 - 2015 StatGISTeam OPVK Detail
2011 - 2011 Pokročilé síťové analýzy a logistika v geoinformatice FRVŠ Detail
2010 - 2010 Zpracování výkresů Územně analytických podkladů ORP Olomouc Detail
2010 - 2013 Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky inovací studia výpočetně náročnými metodami OPVK 2.2. Detail
2010 - 2012 Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury ČR přírodními hazardy 1F84B/019/120 Detail
2010 - 2011 Výzkum pohybu osob na styku urbánního a suburbánního prostoru olomouckého regionu Vnitřní grant UP (PrF _2010_14) Detail
2009 - 2009 Symbologie a návrh mapové kompozice výkresů územně analytických podkladů obcí Krajský úřad Olomouckého kraje Detail
2008 - 2008 Významné vyhlídkové body v ORP Olomouc Magistrát města Olomouce Detail
2005 - 2007 Projekt STRA.S.S.E. (Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment) INNOREF- INSPO3 Detail

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2023 Pavlačka, D., Vyvlečka, P., Barvíř, R., Rypl, O., Burian, J. (2023): Influence of COVID-19 on night-time lights in Czechia. Journal of Maps, 19(1), 88. https://doi.org/10.1080/17445647.2023.2235381 Detail
2023 Pavlačka, D., Kaim, D., Ostafin, K., Burian, J. (2023): Changes in Spatial Discontinuity in Settlement Patterns in the Czech-Polish Border Area: A Case Study of Těšín Silesia. Papers in Regional Science, no. January: 1–23. https://doi.org/10.1111/pirs.12732. Detail
2023 Macků, K., Burian, J., Vodička, H. (2023): Implementation of GIS Tools in the Quality of Life Assessment of Czech Municipalities. ISPRS International Journal of Geo-Information 12 (2). https://doi.org/10.3390/ijgi12020043. Detail
2023 Burian, J., Barvíř, R., Pavlačka, D., Pánek, J., Chovaneček, J., Pászto, V. (2023): Geoparticipation in the Czech Municipalities: Index Based Quantitative Approach. Journal of Maps 19 (1). https://doi.org/10.1080/17445647.2023.2231006. Detail
2022 Burian, J., Zapletal, J., & Pászto, V. (2022). Disaggregator – a tool for the aggregation and disaggregation of spatial data. Earth Science Informatics, 1, 17. https://doi.org/10.1007/s12145-021-00737-9 Detail
2022 Netek, R., Burian, J., Paszto, V., Barvír, R., & Chloupek, J. (2022): Two decades of ‘Brain Drain’ in Olomouc (Czechia) Journal of Maps, 1–81–8. https://doi.org/10.1080/17445647.2022.2099315 Detail
2022 Popelka, S., Burian, J., Beitlova M. (2022) Swipe versus multiple view: a comprehensive analysis using eye-tracking to evaluate user interaction with web maps, Cartography and Geographic Information Science. https://doi.org/10.1080/15230406.2021.2015721 Detail
2021 Pászto, V., Burian, J., Macků, K. (2021): Changing Mobility Lifestyle: A Case Study on the Impact of COVID-19 Using Personal Google Locations Data. International Journal of E-Planning Research, 10(2), 66–7966–79. https://doi.org/10.4018/IJEPR.20210401.oa6 Detail
2021 Pászto, V., Pánek, J., Burian, J. (2021): Geodatabase of Publicly Available Information about Czech Municipalities ’ Local Administration Data, 6(89), 1–131–13. https://doi.org/10.3390/data6080089 (bez IF) Detail
2021 Pánek, J., Pásztó, V., Burian, J., Bakule, J., & Lysek, J. (2021): What is the current state of geoparticipation in Czech municipalities? GeoScape, 15(1), 90–10390–103. https://doi.org/10.2478/geosc-2021-0008 Detail
2021 Vorlíček, M., Stewart, T., Schipperijn, J., Burian, J., Rubín, L., Dygrýn, J., Mitáš, J., Duncan, S. (2021): Smart Watch Versus Classic Receivers: Static Validity of Three GPS Devices in Different Types of Built Environments, Sensors, 21(21), 72327232. https://doi.org/10.3390/S21217232 Detail
2020 Burian, J., Macků, K., Zimmermannová, J., & Nétek, R. (2020): Sustainable Spatial and Temporal Development of Land Prices: A Case Study of Czech Cities. ISPRS International Journal of Geo-Information 2020, Vol. 9, Page 396, 9(6), 396396. https://doi.org/10.3390/IJGI9060396 Detail
2020 Pászto, V., Burian, J., & Macků, K. (2020): COVID-19 data sources : evaluation of map applications and analysis of behavior changes in Europe ’ s population. GEOGRAFIE, 125(2), 3939. Detail
2019 Doležalová, J., Burian, J., & Popelka, S. (2019): SimUrb – software for identifying similar municipalities by comparing Urban indices using a graph algorithm. Earth Science Informatics, 16. https://doi.org/10.1007/s12145-019-00399-8 Detail
2019 Ivan, I., Horák, J., Zajíčková, L., Burian, J., & Fojtík, D. (2019): Factors Influencing Walking Distance to the Preferred Public Transport Stop in selected urban centres of Czechia. GeoScape, 13(1), 16–3016–30. https://doi.org/10.2478/geosc-2019-0002 Detail
2019 Pászto, V., Macků, K., Burian, J., Pánek, J., & Tuček, P. (2019): Capturing cross-border continuity: The case of the Czech-Polish borderland. Moravian Geographical Reports, 27(2), 122–138122–138. https://doi.org/10.2478/mgr-2019-0010 Detail
2019 Dolezalova, J., Burian, J., Popelka, S. (2019) SimUrb – Software for Identifying Similar Municipalities by Comparing Urban Indices using a Graph Algorithm, Earth Science Informatics, 10.1007/s12145-019-00399-8 Podpora čtečky obrazovky zapnuta. Dolezalova, J., Burian, J., Popelka, S. (2019) SimUrb – Software for Identifying Similar Municipalities by Comparing Urban Indices using a Graph Algorithm, Earth Science Informatics, 10.1007/s12145-019-00399-8 Detail
2018 Burian, J., Macků, K., Zimmermannová, J., & Kočvarová, B. (2018): Spatio-Temporal Changes and Dependencies of Land Price Development: A Case Study of the City of Olomouc. Sustainability, 10(12), 1–191–19. https://doi.org/10.3390/su10124831 Detail
2018 Burian, J., Stachova, M., & Vondrakova, A. (2018): Land suitability assessment of the Olomouc region: an application of an Urban Planner model. Journal of Maps, 14(1), 73–8073–80. https://doi.org/10.1080/17445647.2018.1493407 Detail
2018 Burian, J., Popelka, S., & Beitlova, M. (2018): Evaluation of the Cartographical Quality of Urban Plans by Eye-Tracking. ISPRS International Journal of Geo-Information 2018, Vol. 7, Page 192, 7(5), 192192. https://doi.org/10.3390/IJGI7050192 Detail
2016 Pászto, V., Burian, J., Marek, L., Voženílek, V., Tuček, P. (2016): Fuzzy přístup při určování příslušnosti obcí do venkovského a městského prostoru. Geografie, 121(1), s. 156-186. Detail
2015 Burian, J., Brychtová, A., Vávra, A. (2015): Analytical Material for Planning in Olomouc, Czech Republic. Journal of Maps, Vol.: 12, Issue: 4, p. 649-654, DOI:10.1080/17445647.2015.1060177 Detail
2015 Burian, J., Šťastný, S., Brus, J., Pechanec, V., Voženílek, V. (2015): Urban Planner: model for optimal land use scenario modelling. Geografie. Vol. 120, No. 3, 330–353s.  Detail
2014 Pászto, V., Brychtová, A., Tuček, P., Marek, L., Burian, J. (2014): Using a fuzzy inference system to delimit rural and urban municipalities in the Czech republic in 2010 .Journal of Maps Taylor & Francis, 9s.  Detail
2013 Burian, J., Brus, J., Voženílek, V.(2013): Development of Olomouc city in 1930–2009: based on analysis of functional areas .Volume 9, Issue 1 Journal of Maps, 64-67s.DOI:10.1080/17445647.2013.778800  Detail
2011 Pechanec, V., Burian, J., Kilianová, H., Němcová, Z. (2011): Geospatial analysis of the spatial conflicts of flood hazard .Moravian Geographical Reports INSTITUTE OF GEONICS ASCR, 11-19s.ISSN 1210-8812  Detail
2009 Burian, J., Šťávová, Z. (2009): Kartografické a geoinformatické chyby v územních plánech. Geografie, 114 (3), 179-191 s. ISSN: 1212-0014 Detail
2008 Hašler, P., Štěpánková, J., Špačková, J., Neustupa, J., Kitner, M., Hekera, P., Veselá, J., Burian, J., Poulíčková, A. (2008): Epipelic cyanobacteria and algae: a case study from Czech ponds .Fottea 8(2) UP Olomouc, 133-146s.  Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
2022 Piňos, J., & Burian, J. (2022). The Application of City-Building Games in Spatial Planning. In J. Pánek (Ed.), Geoparticipatory Spatial Tools (pp. 147–185). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05547-8_8 Detail
2022 Burian, J., & Kočvarová, B. (2022). Open Data and Its Role in Geoparticipation. In J. Pánek (Ed.), Geoparticipatory Spatial Tools (pp. 59–86). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05547-8_4 Detail
2022 Burian, J., Pánek, J., & Pászto, V. (2022). Geospatial Technologies for Geoparticipation. In J. Pánek (Ed.), Geoparticipatory Spatial Tools (pp. 37–57). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05547-8_3 Detail
2022 Pászto, V., Macků, K., & Burian, J. (2022): Anti- and Post-COVID-19 Measures Taken by the Czech Government in Relation to the Spatial Distribution of COVID-19 Indicators. In C. N. Silva (Ed.), Local Government and the COVID-19 Pandemic (Local and, pp. 507–536). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91112-6_20 Detail
2020 Redecker, A., Burian, J., Moos, N., & Macků, K. (2020): Spatial Analysis in Geomatics In V. Pászto, C. Jürgens, P. Tominc, & J. Burian (Eds.), Spationomy, 65–9265–92. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26626-4_3 Detail
2020 Pánek, J., & Burian, J. (2020): Online Visualisation In V. Pászto, C. Jürgens, P. Tominc, & J. Burian (Eds.), Spationomy, 221–231221–231. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26626-4_10 Detail
2020 Burian, J., Zimmermannová, J., & Macků, K. (2020): Demographic Development Planning in Cities In V. Pászto, C. Jürgens, P. Tominc, & J. Burian (Eds.), Spationomy, 271–281271–281. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26626-4_14 Detail
2020 Pászto, V., Jurgens, C., Tominc, P., Burian, J. (ed.), (2020): Spationomy: Spatial Exploration of Economic Data and Methods of Interdisciplinary Analytics. B.m.: Springer, Cham. ISBN 978-3-030-26625-7. doi:10.1007/978-3-030-26626-4 Detail
2014 Singh Boori, M., Voženílek, V., Burian, J.(2014): Land Cover Disturbance due to Tourism in Czech Republic .Advances in Intelligent Systems and Computing Volume 303 Springer international Publishing, 63-72s.  Detail
2013 Burian (2013): First StatGIS Conference Proceedings Detail
2012 Burian, J. (ed.)(2012): Advances in Spatial Planning . InTech, 366s.ISBN: 978-953-51-0377-6  Detail
2012 Burian. J., Voženílek, V.(2012): Identification and Analysis of Urbanization and Suburbanization in Olomouc Region - Possibilities of GIS analytical tools .Advances in Spatial Planning InTech, 366s.ISBN: 978-953-51-0377-6  Detail
2010 Vít Pászto, Pavel Tuček, Lukáš Marek, Lenka Kuprová and Jaroslav Burian(2010): Statistical inferences − visualization possibilities and fuzzy approach computing .Advances in Geoinformation Technologies 2010VSB-TU Ostrava, 10s.  Detail
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
2022 Burian, J. a kol. (2021): Atlas Moravskoslezského kraje: lidé, podnikání, prostředí. Olomouc: Urban Planner, s. r. o., pro Moravskoslezský kraj, 2021. 89 s. ISBN 978-80-270-9454-7 Detail
2021 Nétek, R., Bilík, P., Jendřejková, M., Petráková, M., Šobáňová, P., Burian, J., Pászto, V., Chloupek, J. (2020): Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci: Strategie a doporučení pro posílení segmentu. Olomouc, Czech Republic: Univerzita Palackého v Olomouci. https://doi.org/10.5507/prf.20.24458441 Detail
2020 Horák, J., Burian, J. a kol. (2019): Prostorové simulační modelování dopravní dostupnosti s empirickou studií Olomoucka a Ostravska. Česká geografická společnost, Praha. Detail
2014 Burian (2014): Geoinformatika v prostorovém plánování Detail
2013 Dobešová, Z., Burian, J., Miřijovský, J., Vávra, A., Nétek, R., Popelka, S.(2013): Tvorba geografického informačního systému malého území . Univerzita Packého, Olomouc, 106s.ISBN 978-80-244-3825-2 Detail
2013 Burian, J., Pászto, V., Tuček, P. a kol.(2013): Geoinformatika při analýzách rurálního a urbánního prostoru . Univerzita Palackého v Olomouci, 120s. Detail
2013 Burian (2013): Sborník příspěvků 3. letní školy Geocomputation in GIS Detail
2011 Burian, J., Cahová, D., Harman, R., Marek, L., Mrázová, J., Pászto, V., Tučková, M., Tuček, P.(2011): Sborník příspěvků letní školy GEOCOMPUTATION IN GIS. Univerzita Palackého v Olomouci, 72s.ISBN: 978-80-244-2982-3 Detail
2010 Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A.(2010): Vývoj města Olomouce v letech 1930 – 2009 (Na základě analýzy funkčních ploch). Univerzita Palackého v Olomouci, 16s. Detail
2010 Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A. (2010): Projevy urbanizace a suburbanizace v Olomouci podle stavů územních plánů z let 1985, 1999 a 2009. Univerzita Palackého v Olomouci, 1s. Detail
2010 Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A. (2010): Změny funkčních ploch v Olomouci v období 1930 – 2009. Univerzita Palackého v Olomouci, 1s. Detail
2010 Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A.(2010): Stabilní funkční plochy v Olomouci v období 1930 – 2009. Univerzita Palackého v Olomouci, 1s. Detail
2008 Voženílek, V., Kilianová, H., Kadlčíková, J., Burian, J. (2008): Hranicko – atlas rozvoje mikroregionu . Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 174s.ISBN 978-80-244-1696-0 Detail
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
2019 Burian, J., & Dobesova, Z. (2018): GeoS4S Module Geo-Application Development. International Journal of Geoinformation, 14(3), 51–5551–55. Detail
2019 El Morabet, R., El Ouadrhiri, A. A., Burian, J., Andaloussi, S. J., El Mouak, S., & Sekkaki, A. (2018): Automatic Classification of Air Pollution and Human Health In Y. Tabii, M. Lazaar, M. Al Achhab, & N. Enneya (Eds.), Big Data, Cloud and Applications. BDCA 2018. Communications in Computer and Information Science, vol 872. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-96292-4_13 Detail
2018 Burian, J., Zajíčková, L., Ivan, I., & Macků, K. (2018): Attitudes and Motivation to Use Public or Individual Transport: A Case Study of Two Middle-Sized Cities Social Sciences 2018, Vol. 7, Page 83, 7(6), 8383. https://doi.org/10.3390/SOCSCI7060083 Detail
2013 Netzband, M., Burian, J., Pászto, V., Miřijovský, V.(2013): Geospatial analysis for Middle eastern european urban regions in transition . Spatial transformation processes in Central Europe in XXI century conference proceedings, 8s.  Detail
2012 Burian, J., Svobodová, J., Voženílek, V. (2012): The quality of the base DEM as a key factor in modelling of slope and solar insolation .In: Růžička J. (ed): Proceedings Surface models for geosciences. Symposium GIS Ostrava 2012 VŠB-TU Ostrava, 11s.  Detail
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
2019 El Quadrhiri, A. A., Burian, J., Andaloussi, S. J., El Morabet, R., Ouchetto, O., & Sekkari, A. (2018): Fast-Tracking Application for Traffic Signs Recognition In Lecture Notes in Computer Science, Proceedings of ICCVG 2018. Detail
2019 Caha, J., Burian, J. (2018): Comparison of fuzzy AHP algorithms for land suitability assessment. In: Igor, I. (ed): Proceedings Dynamics in GIscience. Symposium GIS Ostrava 2017, Ostrava, Czech Republic, Springer, 11 s. Detail
2019 Macků, K., Zimmermannová, J., & Burian, J. (2018): Economic and spatial analysis of population ageing In P. Dvořáková & B. Baisa (Eds.), Proceedings of the 22nd International Conference Current Trends in Public Sector Research, Masaryk University, Brno, 291-298. Detail
2019 Burian, J., Zimmermannová, J., Macků, K. (2017): Urban Planner jako nástroj pro plánování demografického rozvoje měst. In Proceedings from the 8th Annual International Scientific conference “Region in the Development of Society 2017,” 15. Mendel University in Brno. Detail
2019 Zajíčková, L., Burian, J., Voženílek, V., Ivan, I., Horák, J. (2017): City population’s behavior in public transportation, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, www.sgem.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-03-4 / ISSN 1314-2704, 29 June - 5 July, 2017, Vol. 17, Issue 23, 417-424 pp, DOI: 10.5593/sgem2017/23/S11.051 Detail
2017 Paszto, V., Burian, J., Panek, J. and K. Macku (2017). Mapping the economic data – case studies and best practices. Conference Proceedings SGEM 2017, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, pages 975-982, DOI: 10.5593/sgem2017/21/S07.123 Detail
2016 Pour, T., Burian, J., Miřijovský, J. (2016): Advanced extraction of spatial information from high resolution satellite data, XXIII ISPRS Congress, Commission III (Volume XLI-B3), 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic, p. 905-907 Detail
2016 Pour, T., Burian, J., Miřijovský, J. (2016): Application of seath algorithm on high resolution data sets of selected cities, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, Book 2, Vol I, pp. 585-592, doi:10.5593/sgem2016B23 Detail
2016 Burian, J., Pászto, V., Havlová, P. (2016): Delimiting the central areas of the cities by using GIS methods, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, Book 2, Vol I, pp. 633-640, doi:10.5593/sgem2016B23 Detail
2016 Voženílek, V., Burian, J. (2016): Accessibility zones of the university according to students’ transportation preferences, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, Book 2, Vol III, pp. 19-26, doi:10.5593/sgem2016B23 Detail
2016 Burian, J., Zajíčková, L., Popelka, S., Rypka, M. (2016): Spatial aspects of movement of Olomouc and Ostrava citizens, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, Book 2, Vol III, pp. 439-446, doi:10.5593/sgem2016B23 Detail
2015 Burian, J., Brychtová, A., Vávra, A. (2015): Proposal of urban plan symbology standardization: Olomouc region case study. 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, www.sgem.org, SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-35-3 / ISSN 1314-2704, June 18-24, 2015, Book2 Vol. 2, 1051-1062 pp Detail
2014 Pechanec, V., Burian, J., Dobešová, Z. (2014): Integration neural networks and GIS in modeling landscape changes. 14th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, www.sgem.org, SGEM2014 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-10-0 / ISSN 1314-2704, June 19-25, 2014, Vol. 1, 651-658 pp., Detail
2014 Horák, J., Ivan, I., Fojtík, D., Burian, J. (2014): Large scale monitoring of public transport accesibility in the Czech Republic .15th International Carpathian Control Conference - ICCC 2014 IEEE, 157 - 163s.978-1-4799-3527-7  Detail
2014 Burian, J., Pászto, V., Langrová, B. (2014): Possibilities of the delimitation of city boundaries in GIS – Case study of medium-sized city .Conference Proceedings SGEM 2014, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., 8s.  Detail
2014 Zajickova, L., Vozenilek, V., Burian, J., Tucek, P. (2014): Demand specifications for geodata within a public transport system .Conference Proceedings SGEM 2014, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., 8s.  Detail
2014 Burian, J., Zajíčková, L., Tuček, P., Voženílek, V., Langrová, B., Boori, M. (2014): Traffic intensity changes and their influence on spatial distribution of suburbanization .Conference Proceedings SGEM 2014, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., 8s.  Detail
2014 Tuček, P., Rypka, M., Tučková, M., Marek, L., Zajíčková, L., Burian, J. (2014): Spatial compexity of transport infrastructure in Czech Republic .Conference Proceedings SGEM 2014, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., 8s.  Detail
2014 Vozenilek, V., Zajickova, L., Burian, J., Tucek, P. (2014): Spatial analyses of outgoing data of fire brigade rescue service .Conference Proceedings SGEM 2014, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., 8s.  Detail
2013 Burian, J., Marek, L., Pászto, V., Tučková, M., Tuček, P., Zajíčková, L., Chrudimská, J. (2013): Quantification of threat of selected natural hazards to transport infrastructure: Case study of the Zlin region . SGEM 2013 Conference Proceedings Sofia, Bulgaria, 8s.  Detail
2013 Tuček, P., Tučková, M., Marek, L., Burian(2013): Statistical processing of laminar water flow data – nonlinear regression based approach . SGEM 2013 Conference Proceedings Sofia, Bulgaria, 8s.  Detail
2012 Nétek, R., Burian, J. (2012): Analysis of elevation data with time aspects for athletes .In: Růžička J. (ed): Proceedings Surface models for geosciences. Symposium GIS Ostrava 2012 VŠB-TU Ostrava, 10s.  Detail
2012 Nétek, R., Burian, J., Pechanec, V.(2012): Location based services and monitoring physiological characteristic during the spor performance for obesity and healthy reasons .Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 393-400s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012  Detail
Článek v recenzovaném časopise
2022 Burian, J., Šťastný, S., Fojtík, R. (2021): Atlas Moravskoslezského kraje. Urbanismus a územní rozvoj, 24(4) (46-49) Detail
2021 Bittner, O., Burian, J. (2021): Aplikace vybraných standardů dostupnosti veřejné infrastruktury na území ORP Olomouc. Urbanismus a Územní Rozvoj, 24(3), 1–91–9. Detail
2021 Burian, J., Pászto, V., Macků, K., & Pavlík, L. (2021): Využití personalizovaných dat Google Location pro analýzu změn chování v průběhu pandemie COVID-19. EMI, 13(2), 1717. Detail
2019 Burian, J. (2018): Model Urban Planner – nástroj pro analýzu územního potenciálu. Urbanismus a územní rozvoj, ročník XX, číslo 5/2018, 5 s. Detail
2016 Burian, J., Zajíčková, L., Ivan, I. (2016): Analýza dopravního chování obyvatel Olomouce a Ostravy. Urbanismus a územní rozvoj, ročník XIX, číslo 4/2016. Detail
2013 Svobodová, J., Burian, J. (2013): Vliv kvality podkladového DEM na výsledky modelování prostorových konfliktů v území .Urbanismus a územní rozvoj, č. 2 UUR Brno, 8s.  Detail
2012 Burian, J., Pavelec, L., Dobrá, L.(2012): Harmonizace a generalizace dat územně analytických podkladů .Geodetický a kartografický obzor Český úřad zeměměřický a katastrální a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky , 5s.ISSN 0016-7096  Detail
2012 Pechanec, V., Burian, J., Kilianová, H., Voženílek, V., Svobodová, J.(2012): A participatory approach to spatial and environmental planning in different national perspectives .Rural Studies - Loca and regional development - challenges and policy issues, vol. 27 Polish Academy of Science, 47-74s.ISSN: 1642-4689  Detail
2012 Miřijovský, J., Pechanec, V., Burian, J.(2012): Využití bezpilotního modelu PIXY při snímkování krajiny .31, č. 1 Informace ČGS, 11-17s.  Detail
2012 Hladišová, B., Vávra, A., Burian, J.(2012): Návrh vizualizace dynamiky jevů zobrazovaných v ÚPD na území Olomouckého kraje .Ročník, 15, číslo 2 Urbanismus a územní rozvoj, 1-5s.  Detail
2011 Heisig, J., Burian, J., Miřijovský, J. (2011): Změny intenzity osobní automobilové dopravy a vliv na prostorovou diferenciaci suburbanizace .Perner’s Contacts Univerzita Pardubice, 84-91s.ISSN: 1801-674X  Detail
2011 Burian, J., Ferklová, A.(2011): Srovnávacíanalýzatvorby územníchplánův prostředíGISaCAD . Urbanismus a územní rozvoj, 3-9s.  Detail
2011 Burian, J., Miřijovský, J., Macková, M.(2011): Suburbanizace Olomouce – hodnocení pomocí analýzy statistických dat . Urbanismus a územní rozvoj, 10-16s.  Detail
2010 Heisig, J., Burian, J.(2010): Míra generalizace při vizualizaci tras pohybu obyvatelstva . Geodetický a kartografický obzor, 11s.0016-7096  Detail
2010 Burian, J., Hladišová, B., Němcová, Z. (2010): Aspekty tvorby znakového klíče v územním plánování .Urbanismus a územní rozvoj 4/2010 Ústav územního rozvoje, 88-93s.  Detail
2009 Burian, J.(2009): Co má společného územní plánování, GIS a kartografie .Urbanismus a územní rozvojÚstav územního rozvoje, xx s.s.ISSN: 1212-0855  Detail
2009 Burian, J., Heisig, J.(2009): Motivace pohybu návštěvníků centra Olomouce .Urbanismus a územní rozvojÚstav územního rozvoje, 88-93s.ISSN: 1212-0855  Detail
Článek ve sborníku z konference
2017 Burian, J., Zimmermannová, J. and K. Macků (2017). Urban Planner as a tool for demographic development planning in the cities. Conference Proceedings RESPO 2017 Detail
2016 Burian, J., Stachová, M. (2016): Analýza a vyhodnocení obsahu územně analytických podkladů krajů, Sborník abstraktů z konference GIS v plánování měst a regionů, Vysoká škola regionálního rozvoje, ISBN 978-80-87174-56-2 Detail
2016 Burian, J., Stachová, M. (2016): Urban Planner: Model pro vyhodnocení územního potenciálu. Sborník příspěvků z Výroční konference České geografické společnosti v Českých Budějovicích. Detail
2016 Burian, J., Ivan, I., Zajíčková, L., Horák, J., Voženílek, V. (2016): Využití dat z dotazníkových šetření pro analýzu dopravního chování obyvatel Olomouce a Ostravy. Sborník příspěvků Symposium GIS Ostrava 2016 - Geoinformatika pro společnost, 10 s. Detail
2016 Popelka, S., Burian, J. (2016) Hodnocení územních plánů pomocí eye-trackingu, Sborník abstraktů z konference GIS v plánování měst a regionů, Vysoká škola regionálního rozvoje, ISBN 978-80-87174-56-2 Detail
2015 Burian, J., Stastny, S. (2015): Urban Planner - ArcGIS extension for land use modelling. In. Bacao, F., Santos, M. Y., Painho, M.: Geographic Information Science as an Enabler of Smarter Cities and Communities, Geographic Information Science as an Enabler of Smarter Cities and Communities Conference proceeding, Lisboa, Portugal, ISBN: 978-3-319-16787-9 Detail
2013 Brus, J., Burian, J., Popelka, S.(2013): Visualization of uncertainty in determining the rate of suburbanizati on the example of the Olomouc city .Proceedings of the 12 th SEASC: Geospatial Cooperation Towards a Sustainable Future ASEAN FLAG, 6s.  Detail
2012 Marjanović, M., Burian, J., Miřijovský, J., Harbula, J.(2012): Urban Land Cover Change of Olomouc City Using LANDSAT Images .Issue 71, Conference Proceedings World Academy of Science, Engineering and Technology, 75-81s.eISSN: 2010-3778  Detail
2012 Burian, J., Sorbiová, K., Tuček, P., Tučková, M.(2012): Possibilities of Delimitation of City Centers Using GIS .Issue 71, Conference Proceedings World Academy of Science, Engineering and Technology, 81-90s.eISSN: 2010-3778  Detail
2011 Burian, J., Zapletalová, Z.(2011): Analýza vývoje prostorových struktur města Olomouce na základě územních plánů .ArcRevue ARCDATA PRAHA, 14 – 17s. ISSN 1211-2135  Detail
2010 Heisig, J., Burian, J.(2010): Vybrané aspekty pohybu obyvatelstva v centru města Olomouce .Sborník příspěvků z konference 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v OlomouciUniverzita Palackého v Olomouci, 687 – 696s. ISBN: 978-80-244-2493-4  Detail
2009 Burian, J., Voženílek, V.(2009): Když data promlouvají .Sborník příspěvků 5. národní konference kvality ve veřejné správě Praha, 212-215s.ISBN: 978-80-254-3758-2  Detail
2008 Burian, J.(2008): GIS analytical tools for planning and management of urban proceses .Sborník sympozia GIS Ostrava 2008 VŠB-TU Ostrava, 12s.978-80-254-1340-1  Detail
2008 Kilianová, H., Burian, J., Kadlčíková, J. (2008): Prostorové konflikty v územním plánování Mikroregionu Hranicko .Sborník z 24. konference fg. sekce ČGS MU Brno, xxs.  Detail
2008 Burian J., Kadlčíková J., Voženílek V. (2008): Významné vyhlídkové body v okolí Olomouce .In: Ďuračiová, R., Fencík, R. (ed.), Modelovanie a simulacia priestorových dat. Zborník referátov Vydavatelstvo STU, Bratislava, 9s.ISBN: 978-80-227-2988-8  Detail
2008 Kilianová, H., Svobodová, J., Burian, J., Voženílek, V.(2008): Tvorba atlasu Hranicka .Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti. Technická univerzita v Liberci, xx s.s.ISBN: 978-80-7372-367-5  Detail
2008 Burian, J.(2008): Prostorové analýzy v GIS pro podporu územního plánování .Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti. Technická univerzita v Liberci, xx s.s.ISBN: 978-80-7372-367-5  Detail
2007 Burian, J.(2007): Analýza konfliktů přírodních podmínek s využitím území Mikroregionu Hranicko .Sborník přednášek z 1. národního kongresu geoinformatiky v Česku – Geoinformatika pro každého. Mikulov CAGI, 8s.  Detail
2007 Voženílek, V., Kilianová, H., Burian, J., Kadlčíková, J.(2007): Geoinformační projekt Hranicko – atlas rozvoje mikroregionu .Sborník přednášek z 1. národního kongresu geoinformatiky v Česku – Geoinformatika pro každého, Mikulov CAGI, 10s.  Detail
2007 Burian, J.(2007): Sloučení územních plánů Mikroregionu Hranicko pro fyzickogeografické hodnocení rozvojových aktivit .Sborník referátů z konference GISáček 2007, Ostrava VŠB-TU, 10s.  Detail
2007 Burian, J., Voženílek, V., Kilianová, H., Šťávová, Z.(2007): Digitální územní plán jako nástroj strategického plánování mikroregionu v GIS .Sborník příspěvků 22. sjezdu ČGS, 29.-31.8.2006, České BudějoviceJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s.978-80-70-40-986-2  Detail
2007 Burian, J., Kilianová, H.(2007): Říční krajina v územních plánech Mikroregionu Hranicko .Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků z konference UP Olomouc, 37-47s.ISBN: 978-80-244-1890-2  Detail
2007 Burian, J., Voženílek, V., Kilianová, H., Kadlčíková, J.(2007): Mapování indikátorů udržitelného rozvoje životního prostředí .Fyzickogeografický sborník 5 (Fyzická geografie – výzkum, vzdělávání, aplikace) MU Brno, 7s.  Detail
2006 Burian, J., Voženílek, V., Kilianová, H., Šťávová, Z.(2006): Kartografická úskalí při tvorbě vektorového bezešvého územního plánu .Aktivity v kartografii 2006 Kartografická spoločnost Slovenskej Republiky, 11s.  Detail
2006 Burian, J., Voženílek, V., Kilianová, H., Šťávová, Z.(2006): Využití územních plánů ve FM pro podporu strategického rozhodování .Zborník prednášok zo 4. konferencie Facility Management 2006, BratislavaSSTP Bratislava, 5s.80-89-216-09-9  Detail
2006 Burian, J., Voženílek, V., Kilianová, H., Šťávová, Z.(2006): Technologické řešení tvorby bezešvého vektorového územního plánu .12. setkání uživatelů, Sborník anotací, Praha Gepro, spol. s. r. o., 2s.  Detail
2005 Burian, J.(2005): Internetové řešení územního plánu města Náměšť nad Oslavou .Sborník referátů z konference GISáček 2005, Ostrava VŠB-TU, 3s.  Detail
1999 Pechanec, V., Burian, J., Kilianová, H., Šťávová, Z.(2009): Analysis and prediction of flood hazards in urban planning .Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Towards Better Solutions. Proceedings. January, 19-22, 2009 Prague, Czech Republic Masaryk University, Brno, 493-500s.ISBN: 978-80-210-4796-9  Detail
Ostatní
2022 Burian, J., Pechanec, V., Jindáček, M., Bittner, O., Kočvarová, B. (2022): Koncepce (open) datového portálu Olomouckého kraje. Souhrnná výzkumná zpráva. Olomouc, Czech Republic, 82 s. (https://www.olkraj.cz/download.html?id=102227) Detail
2022 Burian, J., & Macků, K. (2022). Plán udržitelné městské mobility Olomouc - průzkum určení monitorovacích indikátorů, vyhodnocení dopravního průzkumu. Souhrnná výzkumná zpráva. Olomouc, Czech Republic, 30 s. Detail
2022 Burian, J., Macků, K., & Pavlačka, D. (2020). Parkovací politika města Olomouc – dotazníkové šetření. Souhrnná výzkumná zpráva. Olomouc, Czech Republic, 23 s. Detail
2022 Burian, J., & Macků, K. (2019). Plán udržitelné městské mobility Olomouc - průzkum určení monitorovacích indikátorů. Souhrnná výzkumná zpráva. Olomouc, Czech Republic, 34 s. Detail
2020 Nétek, R., Burian, J., Pászto, V., Barvíř, R., Bilík, P., Jendřejková, M., Šobáňová, P., Petráková, M. (2020): Fenomén brain drain města Olomouce - Odliv lidského kapitálu z Olomouce do českých obcí v letech 2001-2020 (Specializovaná mapa). Detail
2016 Burian, J., Stachová, M. (2016): Potenciál ORP Olomouc pro územní rozvoj v roce 2016. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Univerzita Palackého v Olomouci. Detail
2015 Burian, J., Stachová, M. (2015): Analýza a vyhodnocení obsahu územně analytických podkladů krajů. Souhrnná výzkumná zpráva, Univerzita Palackého v Olomouci, 26 s. Detail
2014 Pechanec, V., Burian, J., Dobešová, Z. (2014): Integration neural networks and GIS in modeling landscape changes .Conference Proceedings SGEM 2014, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume I. STEF92 Technology Ltd. Sofia, Bulgaria, 651-658s.ISBN 978-619-7105-10-0, DOI: 10.5593/sgem2014B21  Detail
2013 Burian, J. (ed.)(2013): Sborník příspěvků 3. letní školy Geocomputation in GIS . Univerzita Palackého v Olomouci, 134s.  Detail
2012 Pechanec, V., Nétek, R., Burian, J.(2012): Geoinformation technologies in organization of mountain bike races .In. Svobodová, H. (ed.): Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Proceedings of 19th International Conference. Brno, Masarykova universita., 433-439s.ISBN: 978-80-210-5799-9  Detail
2010 Burian, J., Hladišová, B., Chrudimská, J.(2010): Metodika č. KÚOK/OSR/ÚAP-3 “Symbologie výkresů ÚAP obcí .Certifikovaná metodika Univerzita Palackého v Olomouci, 20s.  Detail
2010 Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A. (2010): Projevy urbanizace a suburbanizace v Olomouci podle stavů územních plánů z let 1985, 1999 a 2009 . Univerzita Palackého v Olomouci, 1s.  Detail
2009 Burian, J., Zapletalová, Z.(2009): Kartografický vývoj územních plánů Olomouce ve 20. století .GeoBusiness Springwinter, 24-26s.ISSN: 1802-4521  Detail
2009 Burian, J.(2009): Kraje a ÚAP .GeoBusiness 4+5/08 Springwinter, s. r. o.,, s. 24-29s.ISSN: 1802-4521  Detail
2008 Burian, J.(2008): Používejte mapové a WMS služby .GeoBusiness, 1+2/08 Springwinter, s. r. o., s. 30-31s.ISSN: 1802-4521  Detail
2008 Burian, J.(2008): Územně analytické podklady krajů po roce pořizování. .GeoBusiness, 3/07 Springwinter, s. r. o., s. 23-26.s.ISSN: 1802-4521  Detail
2008 Burian, J.(2008): Dočkáme se online GIS? .GeoBusiness, 4/08, Springwinter, s. r. o., s. 16.s.ISSN: 1802-4521  Detail
2008 Burian, J.(2008): Grafy trochu jinak .GeoBusiness, 4/08 Springwinter, s. r. o., s. 32-33.s.ISSN: 1802-4521  Detail
2008 Burian, J.(2008): Pracujte online .GeoBusiness, 4/08 Springwinter, s. r. o., s. 36-37s.ISSN: 1802-4521  Detail
2008 Burian, J.(2008): Vyznáte se v síťových analýzách .GeoBusiness, 6+7/08 Springwinter, s. r. o., s. 27.s.ISSN: 1802-4521  Detail
2008 Burian, J.(2008): Uříznout, odstranit, připojit, rozdělit, nahradit.... geoprocesing .GeoBusiness, 8+9/08Springwinter, s. r. o., s. 34-35s.ISSN: 1802-4521  Detail
2008 Burian, J.(2008): Sčítat, odčítat, dělit, násobit...rastrová data .GeoBusiness, 10/08 Springwinter, s. r. o., s. 29s.ISSN 1802-4521  Detail
2008 Burian, J.(2008): Vyznáte se v iterpolacích .GeoBusiness, 11/08 Springwinter, s. r. o., s. 40-41s.ISSN: 1802-4521  Detail
2008 Burian, J.(2008): Převody mezi body, liniemi a polygony .GeoBusiness 12/08 Springwinter, s. r. o., s. 39s.ISSN: 1802-4521  Detail
2007 Voženílek, V., Kilianová, H., Burian, J.(2007): Vektorový územní plán obcí Mikroregionu Hranicko , Edice 2 (31 titulů) . Univerzita Palackého v Olomouci, nečísl.s.  Detail
2007 Burian, J.(2007): Volně dostupná geodata .GeoBusiness, 1/07 Springwinter, s. r. o., s. 33-34s.ISSN: 1802-4521  Detail
2007 Burian, J.(2007): Začínáme s GIS .GeoBusiness, 1/07 Springwinter, s. r. o., s. 40s.ISSN: 1802-4521  Detail
2007 Burian, J., Sedlák, P.(2007): Dopady sucha na světový trh .GeoBusiness, 2/07, Springwinter, s. r. o., s. 26-28s. ISSN: 1802-4521  Detail
2007 Burian, J.(2007): Vybíráme software .GeoBusiness, 2/07 Springwinter, s. r. o., s. 39s.ISSN: 1802-4521  Detail
2006 Voženílek, V., Kilianová, H., Burian, J.(2006): Rastrový územní plán obcí Mikroregionu Hranicko , Edice 1 (31 titulů ) . Univerzita Palackého v Olomouci, nečísl.s.  Detail