RNDr. Jan Brus, Ph.D.

RNDr. Jan Brus, Ph.D.

Odborný asistent

585-63-4546
jan.brus@upol.cz
kancelář č. 2.33
konzultační hodiny: po domluvě

PUBLONS   ORCID   RESEARCHGATE   GOOGLE SCHOLAR

Vědecké zaměření

Kvalita prostorových dat a vizualizace nejistoty, prostorové analýzy, 3D tisk 

 Vzdělání a odborný růst

2002 – 2007 Mgr. Ostravská univerzita v Ostravě

Ochrana a tvorba krajiny diplomová práce: Sledování antropogenních změn krajiny v dobývacím prostoru Dolu Heřmanice s využitím GIT

2006 – 2008 Bc. Ostravská univerzita v Ostravě

Aplikovaná ekologie

bp: Výskyt mechů z čeledi Orthotrichaceae na masívu Ondřejníku v Beskydech a jejich ekologické nároky

2009 RNDr Ostravská univerzita v Ostravě obor: Fyzická geografie a geoekologie

2013 Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci obor: Geoinformatika a kartografie

Disertační práce: Vizualizace nejistoty v environmentálních studiích

 

Zahraniční stáže

březen 2009 Polsko – Krakow (Jagiellonian University in Cracow, Institute of Geography and Spatial Management, Department of GIS, Cartography and RS)

duben, květen 2010 Norsko – Trondheim (Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering, Department of Geomatics)

srpen 2010 Francie – Paříž Aerofilm Photo services

březen 2011 Island – Reykjavík – University of Iceland

říjen, listopad 2011 EPA network – Rakousko , Švýcarsko, Itálie

leden – květen 2012 University of Turku, Finsko – Department of Geography, visiting researcher

duben 2014 Auckland, Nový Zéland, The University of Auckland, School of Environment

duben 2014 Juneau, Aljaška, USA, University of Alaska Southeast

 

Školení a kurzy

únor 2012 Lund Eye-Tracking Academy (LETA) – Švédsko

leden 2013 LAL Cape Town, English for Special Purposes – Kapské město, Jihoafrická republika

Profesní činnost

2/2009 – 9/2013 vědecký pracovník

09/2013 – současnost odborný asistent

Členství v odborných organizacích

Kartografická společnost ČR

Geografická společnost ČR

ICA Commission on Cognitive Visualization

Česká asociace pro geoinformace

The International Environmental Modelling & Software Society

Pedagogická činnost

Aktuální informace o pedagogické činnosti viz. STAG

Výzkumná činnost

Doba řešení Název Zdroj financování
2023 - 2027 Biokulturní diverzita – propojení kulturního a přírodního dědictví v urbánním historickém prostředí MK DH23_J_P1 (NAKI III) Detail
2022 - 2025 MOSPREMA: Predikce a management kalamitních stavů komárů pro zachování biodiverzity v lužních lesích SFŽP ČR – Norské fondy Detail
2019 - 2020 Výzkum a aplikace metod geoinformatiky pro řešení prostorových jevů reálného světa IGA Detail
2018 - 2019 Inovativní metody hodnocení a pokročilé analýzy prostorově založených systémů IGA Detail
2017 - 2018 Topographic data for study of ecological genomics and spatial distribution of legume The German Aerospace Center (DLR) Detail
2017 - 2018 Application of geoinformatical and biochemical approaches for analysis of honey bee colony losses AKTION Detail
2016 - 2020 Kulturní dědictví krajiny Arcidiecéze olomoucké – výzkum, prezentace a management MK DG16P02B014 (NAKI II) Detail
2016 - 2017 Pokročilý monitoring, prostorové analýzy a vizualizace městské krajiny IGA_PrF_2016_008, SPP: 433105131/31 Detail
2015 - 2018 Využití přístupů ekologické genomiky k poznání adaptivního významu dormance semen u bobovitých rostlin GA ČR Detail
2015 - 2016 TouchIt3D Technologická agentura České republiky (TAČR) Detail
2014 - 2015 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice TA ČR - Omega Detail
2012 - 2015 Centrum teorie vzdělávání přírodovědných oborů OP VK CZ.1.07/2.3.00/20166 Detail
2012 - 2014 NeoCartoLink – Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace OP VK 2.4 - CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Detail
2012 - 2013 IGA 2012 – Maloformátové snímkování při studiu vlivu heterogenity povrchu na charakter stanoviště IGA UPOL, PrF_2012_007 Detail
2011 - 2014 GEOINFONET – Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice OP VK 2.4 Detail
2011 - 2011 Integration of the sensor network and the small format remote sensing for prediction of the snow… EHP a FM Norska Detail
2010 - 2010 Bezdrátový kontinuální monitoring FRVŠ Detail
2010 - 2010 Collaborating in understanding of an uncertainity in natural phenomenons using GIS visualisations EEA grants, Norway grants Detail
2009 - 2011 Inteligentní systém pro interaktivní podporu tvorby tematických map GAČR GA205/09/1159 Detail

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2022 Tangwa, E.; Pechanec, V.; Brus, J.; Vyvlecka, P. Spatial Shifts in Species Richness in Response to Climate and Environmental Change: An Adaption of the EUROMOVE Model in the Czech Republic. Diversity 2022, 14, 235. https://doi.org/10.3390/d14040235 Detail
2022 Machar, I., Šimek,P., Schlossárek,M., Pechanec,V., Petrovič, F., Brus, J., Špinlerová, Z., Seják, J. Comparison of bird diversity between temperate floodplain forests and urban parks, Urban Forestry & Urban Greening, 2022, 67, 127427. Detail
2020 Renzi, J.P.; Duchoslav, M.; Brus, J.; Hradilová, I.; Pechanec, V.; Václavek, T.; Machalová, J.; Hron, K.; Verdier, J.; Smýkal, P. Physical Dormancy Release in Medicago truncatula Seeds Is Related to Environmental Variations. Plants 2020, 9, 503. Detail
2019 Brus, J., Kučera, M., Popelka, S. (2019): Intuitiveness of geospatial uncertainty visualizations: a user study on point symbols. Geografie, 124, 2, 163-185. Detail
2019 Trněný, O., Brus, J., Hradilová, I., Rathore, A., Das, R., Kopecký, P., ... & Smýkal, P. (2018). Molecular Evidence for Two Domestication Events in the Pea Crop. Genes, 9(11), 535. Detail
2019 Brodschneider, R., Brus, J., Danihlik, J. Comparison of apiculture and winter mortality of honey bee colonies (Apis mellifera) in Austria and Czechia, Agriculture Ecosystems & Environment 274:24-32, DOI: 10.1016/j.agee.2019.01.002 Detail
2019 Hradilová I, Duchoslav M, Brus J, Pechanec V, Hýbl M, Kopecký P, Smržová L, Štefelová N, Vaclávek T, Bariotakis M, Machalová J, Hron K, Pirintsos S, Smýkal P. 2019. Variation in wild pea (Pisum sativum subsp. elatius) seed dormancy and its relationship to the environment and seed coat traits. PeerJ 7:e6263 https://doi.org/10.7717/peerj.6263 Detail
2018 Brus, J., Pechanec, V., Barvíř, R., Machar, I. Visualisation of ecotones in agricultural landscapes using spatial data quality elements. Fresenius Environmental Bulettin. 27(12A): 8806-8816, 2018. Detail
2018 Brus, J., Pechanec, V., Machar, I. Depiction of uncertainty in the visually interpreted land cover data. Ecological Informatics. 47, p.10-13, 2018. Detail
2018 Smýkal, P., Trněný, O., Brus, J., Hanáček, P., Rathore, A., Roma RD., Pechanec,V., Duchoslav,M., Bhattacharyya, D., Bariotakis, M., Pirintsos, S., Berger, J., Toker, C.(2018). Genetic structure of wild pea (Pisum sativum subsp. elatius) populations in the northern part of the Fertile Crescent reflects moderate cross-pollination and strong effect of geographic but not environmental distance. PLoS ONE 13(3): e0194056. https://doi.org/10.1371/journal. Detail
2018 Machar, I., Simon, J., Brus, J., Pechanec,V., Kiliánová, H., Filippovová, J., Vrublová, K., Mackovcin, P. (2018): A growth simulation model as a support tool for conservation management strategy in a mountain protected area. eco.mont 10(1):61-69 Detail
2017 Machar, I., Voženílek, V., Simon, J., Pechanec, V., Brus, J., Fulneček, P., Vítek, T. Joining of the historical research and future prediction as a support tool for the assessment of management strategy for European beech-dominated forests in protected areas. Nature conservation - Bulgaria. 2017, 22: 51-78 Detail
2017 Kilianová, H., Pechanec, V., Brus, J., Kirchner, K., Machar, I. (2017): Analysis of the development of land use in the Morava River floodplain, with special emphasis on the landscape matrix. Moravian Geographical Reports, 25(1): 46–59. Doi: 10.1515/ mgr-2017-0005. Detail
2016 Machar, I., Simon, J., Rejšek, K., Pechanec, V., Brus, J., Kilianová, H. Assessment of Forest Management in Protected Areas Based on Multidisciplinary Research. Forests. 2016, 7(11). Detail
2015 Simon, J., Machar, I., Brus, J., Pechanec, V. Combining a growth-simulation model with acoustic-wood tomography as a decision-support tool for adaptive management and conservation of forest ecosystems. Ecological Informatics. 30: 309-312. DOI: 10.1016/j.ecoinf.2015.08.004 Detail
2015 Pechanec, V., Brus, J., Kilianová, H., Machar, I. Decision support tool for the evaluation of landscapes .Ecological Informatics. 2015, 30: 305-308. DOI: 10.1016/j.ecoinf.2015.06.006  Detail
2015 Burian, J., Šťastný, S., Brus, J., Pechanec, V., Voženílek, V. (2015): Urban Planner: model for optimal land use scenario modelling. Geografie. Vol. 120, No. 3, 330–353s.  Detail
2015 Daněk, T., Kiliánová, H., Brus, J., Pechanec, V., Opršal, Z.(2015): Rozvoj cukrovarnictví na Hané v 19. století a jeho vliv na krajinný ráz .Listy Cukrovarnicke a Reparske, Volume 131, Issue 4. VUC Praha,, 146-149s.ISSN 1210-3306  Detail
2015 Machar, I., Kirchner, K., Pechanec, V., Brus, J., Kilianová, H., Šálek, L., Buček, A.(2015): Potential geo-ecological impacts of the proposed Danube–Oder–Elbe Canal on alluvial landscapes in the Czech Republic .Moravian Geographical Reports, 23(2) Academy of Sciences of the Czech Republic , 38–46s.DOI: 10.1515/mgr-2015-0009  Detail
2014 Pechanec, V., Vávra, A., Hovorková, M., Brus, J., Kilianová, H.(2014): Analyses of moisture parameters and biomass of vegetation cover in southeast Moravia .International Journal of Remote Sensing, 35:3 Taylor & Francis., 967-987s.ISSN 1366-5901  Detail
2013 Burian, J., Brus, J., Voženílek, V.(2013): Development of Olomouc city in 1930–2009: based on analysis of functional areas .Volume 9, Issue 1 Journal of Maps, 64-67s.DOI:10.1080/17445647.2013.778800  Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
2019 Pechanec V., Cudlín P., Machar I., Brus J., Kilianová H. (2020) Modelling of the Water Retention Capacity of the Landscape. In: Zelenakova M., Fialová J., Negm A. (eds) Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic. Springer Water. Springer, Cham https://doi.org/10.1007/978-3-030-18363-9_10 Detail
2015 Brus., J., Pechanec, V.(2015): The user centered framework for the visualization of spatial data quality .Brus J. et al. (eds.), Modern trends in Cartography. Lecture notes in Geoinformatics and Cartography.Springer International Publishing, 325-338s.DOI 10.1007/978-3-319-07926-4_25  Detail
2014 Ed: Brus, J., Vondráková, A., Voženílek, V.(2014): CARTOCON2014 Conference Proceedings .1st edition, CARTOCON2014 conference, NeoCartoLink project CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Palacký University, Olomouc, 110 p.s.ISBN 978-80-244-3979-2 Detail
2013 Brus, J., Voženílek, V., Popelka, S.(2013): An Assessment of Quantitative Uncertainty Visualization Methods for Interpolated Meteorological Data .Computational Science and Its Applications – ICCSA 2013 Proceedings, Part IV Springer Heidelberg Dordrecht London New York, 166-179s. 978-3-642-39648-9  Detail
2012 Dobešová, Z., Brus, J.(2012): Intelligent Systems in Cartography .Ed.: V. M. Koleshko, Intelligent Systems,InTech, Rieka, Croatia, 257-276 s.ISBN 978-953-51-0054-6  Detail
2012 Popelka, S., Brychtová, A., Brus, J.(2012): Advanced Map Optimalization Based on Eye-tracking .Ed.: Carlos Bateira, Cartography InTech, Rieka, Croatia, 312s.ISBN: 978-953-51-0689-0  Detail
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
2011 Dobešová, Z., Peňáz, T., Brus, J., Dostál, R., Kaňok, J., Maršík, V., Voženílek, V.(2011): Inteligentní systémy v tematické kartografii [Inteligent Systems in Thematic Cartography] . Univerzita Palackého, 142 s.ISBN 978-80-244-2950-2 Detail
2010 Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A.(2010): Vývoj města Olomouce v letech 1930 – 2009 (Na základě analýzy funkčních ploch). Univerzita Palackého v Olomouci, 16s. Detail
2010 Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A. (2010): Projevy urbanizace a suburbanizace v Olomouci podle stavů územních plánů z let 1985, 1999 a 2009. Univerzita Palackého v Olomouci, 1s. Detail
2010 Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A. (2010): Změny funkčních ploch v Olomouci v období 1930 – 2009. Univerzita Palackého v Olomouci, 1s. Detail
2010 Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A.(2010): Stabilní funkční plochy v Olomouci v období 1930 – 2009. Univerzita Palackého v Olomouci, 1s. Detail
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
2010 Brus., J., Dobešová, Z., Kaňok, J., Pechanec, V.(2010): Design of intelligent system in cartography .Brad, R. (ed). : Proceedings. 9 RoEduNet IEEE International Conference. Sibiu, University of Sibiu, 112-117s.ISSN 2068-1038. ISBN 978-1-4244-7335-9.  Detail
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
2020 Machar, I., Pechanec, V., Brus, J. (2020) Recreational importance of legacy trees in central-european lowland forests for bird-watching. In. Fialová, J. (ed.)Public Recreation and Landscape Protection - With Sense Hand in Hand? Conference Proceedings: 2020, 11.-13. May 2020. Brno: Mendel University in Brno, 2020, pp. 394-396. ISBN: 978-807509715-6 Detail
2020 Pechanec, V., Kilianová, H., Brus, J., Machar, I. (2020) Analysis of the aesthetic value of the cultural landscape in the territory of the olomouc archdiocese. In. Fialová, J. (ed.):Public Recreation and Landscape Protection - With Sense Hand in Hand? Conference Proceedings: 2020, 11.-13. May 2020. Brno: Mendelu University in Brno, 2020, pp. 36-39. ISBN: 978-807509715-6 Detail
2016 Machar, I., Buček, A., Vlčková, V., Pechanec, V., Brus, J. The application of landscape ecology to the prediction of changes in climatic conditions for growing agricultural crops. A case study from the Czech Republic. In: Landscape and landscape ecology. Proceedings of the 17th International Symposium of Landsacape ecology. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2016, s. 124-131. ISBN 978-80-89325-28-3 Detail
2016 Machar, I., Bucek, A., Vlckova, V., Pechanec, V., Brus, J. (2016). The Application of landscape ecology to the prediction of changes in climatic conditions for growing agricultural crops. A case study from Czech republic. In Halada, L., Baca, A., Boltiziar, M. (Eds.) LANDSCAPE AND LANDSCAPE ECOLOGY. 7th International Symposium on Landscape Ecology - Landscape and Landscape Ecology. Nitra, 27-29.5.2015. pp. 124-131 Detail
2016 Machar, I., Pechanec, V., Kirchner, K., Brus, J., Kuda, F. Cultural landscape heritage of the Olomouc Archdiocese: Lessons learned from the history of floodplain forests In: SGEM 2016. Water resources, Forest, Marine and Ocean Ecosystems. VOL II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 511-516. ISBN 978-619-7105-62-9 Detail
2015 Pechanec, V., Machar, I., Kirchner, K., Brus, J. Ecosystem evaluation in the frame of environmental impact assessment. Case study from Czech republic. In: SGEM 2015. Ecology, economics, education and legislation. VOL I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015, s. 223-230. ISBN 978-619-7105-39-1 Detail
2015 Machar, I., Pechanec, V., Opršal, Z., Brus, J. Ecosystem recreational services of a cultural forest – Case study from the Velky Kosir nature park, Czech republic. In: Public recreation and landscape protection – with man hand in hand! Brno: Mendel University, 2015, s. 35-38. ISBN 978-80-7509-249-6 Detail
2013 Popelka, S., Brychtová, A. , Svobodová, J., Brus, J. , Doležalová, j.(2013): Advanced visibility analyses and visibility evaluation using eye-tracking .Geoinformatics (GEOINFORMATICS), 2013 21st International Conference IEEE Xplore, 6p.s.2161-024X  Detail
Článek v recenzovaném časopise
2015 Vlčková, V., Buček, A., Machar, I., Daněk, T., Pechanec, V., Brus, J., Kilianová, H. The application of geobiocoenological landscape typology on the modelling of climate change implications. Journal of Landscape Ecology. Praha: Czech Society for Landscape Ecology, 2015, 8 (2), s. 69-81. ISSN 1803-2427 Detail
2010 Dobešová, Z., Brus J., Valent T.(2010): Automatická tvorba kartodiagramů v ArcGIS .Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, 32-39 s.s.ISBN 978-80-89060-17-7  Detail
2009 Kaňok J., Brus, J.(2009): Možnosti využití expertních systémů v kartografii .Kartografické listy 17Geografický ústav SAV, 72-77s.  Detail
Článek ve sborníku z konference
2014 Machar I., Pechanec V., Brus J., Kiliánová H., Kirchner K.(2014): Applying of the umbrella species conservation concept to the environmental impact assessment. .Conference Proceedings 2014. 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2014. 17-26 June 2014, Albena, Bulgaria. vol. I STEF92 Technology Ltd Sofia, Bulgaria., 31-36s.ISBN 978-619-7105-17-9, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2014B51  Detail
2014 Machar I., Pechanec V., Brus J., Kiliánová H., Kirchner K.(2014): Forest management at the upper treeline in Jeseniky mountains (Czech Republic). .Conference Proceedings 2014. 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2014. 17-26 June 2014, Albena, Bulgaria. vol. II Sofia, Bulgaria, 361-366s.ISBN 978-619-7105-14-8, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2014B  Detail
2013 Popelka, S., Brus, J., Dědková, P. (2013): 3D Visualization of Extinct Village and its Evaluation using Eye-tracking .Proceedings of the 12 th SEASC: Geospatial Cooperation Towards a Sustainable Future ASEAN FLAG, 6s.  Detail
2013 Brus, J., Burian, J., Popelka, S.(2013): Visualization of uncertainty in determining the rate of suburbanizati on the example of the Olomouc city .Proceedings of the 12 th SEASC: Geospatial Cooperation Towards a Sustainable Future ASEAN FLAG, 6s.  Detail
2013 Brus, J., Pechanec, V., Kilianová, H.(2013): Uncertainty Vs. Spatial Data Quality Visualisations: A Case Study On Ecotones .Conference Proceedings SGEM 2013, 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume I. STEF92 Technology Ltd. Sofia, Bulgaria. DOI:10.5593/SGEM2013/BE5.V1/S20.052, 1017-1024s.ISSN 1314-2704  Detail
2013 Brus, J., Pechanec, V., Kilianova, H., Machar, I.(2013): The evolution of the floodplain forests as indicators of landscape changes in the alluvium of the Morava River .Geoinformatics (GEOINFORMATICS), 2013 21st International Conference. China, Kaifeng. DOI 10.1109/Geoinformatics.2013.6626117, 1-4s.ISSN 2161-024X  Detail
2012 Popelka, S., Brychtová, A., Brus, J.(2012): Evaluation of user preferences during reading of 2D and 3D cartographic visualizations .Conference Proceedings SWAET 2012, The Scandinavian Workshop on Applied Eye Tracking Karolinska Instituet, Stockholm, 56s.  Detail
2012 Nétek, R., Brus. J.(2012): SMI Eye-tracking device for control map application by sight .Conference Proceedings SWAET 2012, The Scandinavian Workshop on Applied Eye Tracking Karolinska Instituet, Stockholm, 56s.  Detail
2012 Svobodová, J., Miřijovský, J., Vávra, A., Brus, J., Kilianová, H.(2012): Using of local indicators of spatial association for evaluation of spatial accuracy of DEM .Symposium proceedings Accuracy 2012, 10th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences Florianópolis, SC, Brazil, 115-120s.  Detail
2012 Brus, J., Pechanec,V., Kilianová, H.(2012): Ecotones - challenge in visualisation of landscape heterogenity .Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConferenceSTEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 1013-1020s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012  Detail
2012 Pechanec, V., Brus, J.(2012): Expert system for landscape assesment based on GIS .Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 369-376s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012  Detail
2012 Brus, J., Popelka, S., Brychtova, A., Svobodova, J.(2012): Exploring Effectiveness of Uncertainty Visualization Methods by Eye-Tracking .Symposium proceedings Accuracy 2012, 10th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental ScienceFlorianópolis, SC, Brazil, 215-220s.  Detail
2012 Brus, J., Svobodová, J.(2012): THE SPATIAL EXPRESSION OF AN UNCERTAINTY FOR THE QUALITY ASSESSMENT OF THE DIGITAL ELEVATION MODELS .Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 417-424s.1314-2704  Detail
2011 Dobešová, Z. , Brus, J. (2011): COPING WITH CARTOGRAPHICAL ONTOLOGY .Conference Proceedings SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConfrence. STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 377-384 s.ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2011/s09.104  Detail
2011 Mirijovsky, J., Brus, J., Pechanec, V.(2011): UTILIZATION OF A SMALL FORMAT AERIAL PHOTOGRAPHY FROM DRONE PIXY CONCEPT IN THE EVALUATION OF THE LANDSCAPE CHANGES .Conference Proceedings SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 345-352s.ISSN: 1314-2704  Detail
2011 Pechanec, V., Brus, J., Mirijovsky, J.(2011): MONITORING OF SNOW RISKS BY GEO-SENSORS IN URBAN AREAS .Conference Proceedings SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConferenceSTEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 653-660s.ISSN: 1314-2704  Detail
2011 Pechanec, V., Brus, J., Kilianova, H.(2011): MODELING SPATIAL DISTRIBUTION OF ECOTONES IN GIS .Conference Proceedings SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConferenceSTEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 637-644s.ISSN: 1314-2704  Detail
2011 Pechanec, V., Brus, J., Caha, J(2011): Determining Ecotones by Decision Support Systems . In. Snášel, V., Pokorný, K., Richta, K., (Eds.): Dateso 2011, VSB - Technical University of Ostrava, FEECS, Department of Computer Science, 2011., 206-215pp.s.ISBN 978-80-248-2391-1  Detail
2011 Dobešová Z., Brus J. , Kaňok J., Karvaš P.(2011): Návrh ontologie pro kartografii .Gálová, Fencík eds.: Kartografia a geoinformatika ve svetle dneška, Zborník referátov 19. kartografickej konferencieKartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 66 - 73s. ISBN 978-80-89060-19-1  Detail
2011 Miřijovský, J., Martínek, J., Brus, J.(2011): Reconstruction of historical paths with using of smallformat aerial photography .Proceedings of XXIIIrd International CIPA Symposium CTU in Prague, Prague, 80s.ISBN 978-80-01-04885-6  Detail
2010 Brus, J., Dobešová, Z., Kaňok, J.(2010): Knowledge for expert systems in cartography .Sborník Sympozia GIS Ostrava 2010 Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, 6s.ISBN 978-80-248-2171-9  Detail
2010 BRUS, J., KAŇOK, J., DOBEŠOVÁ, Z.(2010): Asistovaná kartografie: vize nebo realita? . In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava Ostravská univerzita v Ostravě, 875s.978-80-7368-903-2  Detail
2009 Brus, J., Dobešová, Z., Kaňok, J.(2009): Utilization of expert systems in thematic cartography .International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems INCoS 2009, Barcelona, Spain IEEE Computer Society Press, 421s. 978-0-7695-3858-7  Detail
2009 Kilianová, H., Brus J., Pechová, O.(2009): Mentální mapa: výklad, pojetí, možnosti využit. .. In: Tomáš, M. - Vysoudil, M. Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Sborník abstraktů. UP Olomouc, s.ISBN 978 -80 -244 -2290 -9  Detail
2009 Pechanec, V., Janíková, V., Brus, J., Kilianová, H.(2009): Typological data in the process of landscape potential identification with using GIS .Moravian geographical reports. Vol. 17, 4/2009 Brno, Institute of Geonics ASCR, 12-24s.  Detail
Ostatní
2019 Pechanec, V., Kilianová, H., Brus, J., Jedličková, S., Machar,I. (2019): Mapa estetické hodnoty kulturní krajiny Arcidiecéze olomoucké. Specializovaná mapa. Detail
2016 Hýbl, M., Kopecký, P., Pechanec, V., Brus, J., Toker, C., Duchoslav, M., Smýkal, P.: Analysis of wild pea (Pisum sativum subsp. elatius/humile) seed dormancy levels. Second International Legume Society Conference. Legumes for Sustainable World. Book of Abstracts. 11th – 14th October 2016. Tróia Resort, Portugal. Pp. 65. Detail
2015 Machar, I., Pechanec, V., Opršal, Z., Brus, J.(2015): Ecosystem recreational services of a cultural forest Case study from the Velký Kosíř Nature Park, Czech Republic .Fialova, J., Pernicová D. (eds): Public Recreation and Landscape Protection - with Man Hand in Hand. Conference proceeding.on Brno: Mendelova univerzita v Brně., 35-39s.ISBN: 978-80-7509-251-9  Detail
2014 Machar, I., Pechanec, V., Brus, J., Kilianová, H.(2014): Forest ecosystem in protected landscape areas of the Czech republic - an important destination of tourism .In. Fialová, J., Pernicová, D. (eds.). Public recreation and landscape protection - with man hand in hand? Conference proceeding. Brno: Mendel University in Brno., 112-117s.ISBN 978-80-7375-952-0  Detail
2014 Machar, I., Kilianová, H., Pechanec, V., Brus, J.(2014): Regionální nářečí jako součást identity venkova .In. Černušáková, L. (ed). Venkovská krajina 2014. Sborník z 12. ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 23.-25.května 2014 v Hostětíně, Bílé Karpaty. Praha: Česká společnost pro krajinou ekologii & Lesnické práce., 53-60s.ISBN 978-807458-056-7  Detail
2014 Kiliánová, H., Machar, I., Pechanec, V., Brus, J., Vránová, O.(2014): The importance of school education in maintaining of local dialect - casestudy from the Czech Republic .Proceedings of the 2014 International Conference on Education and Educational T echnologies II (EET '14) . Europment, 181-184s.ISBN 978-1_61804_231_6  Detail
2010 Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A. (2010): Projevy urbanizace a suburbanizace v Olomouci podle stavů územních plánů z let 1985, 1999 a 2009 . Univerzita Palackého v Olomouci, 1s.  Detail