doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

Docent

585-63-4763
zdena.dobesova@upol.cz
kancelář č. 2.14
konzultační hodiny: po domluvě

orcid rg scholar scopus

ResearcherID:     H-3426-2011

Vědecké zaměření

Informatika, geoinformatika

Vzdělání a odborný růst

1987 – Ing. – ČVUT Praha
Elektrotechnická fakulta, obor technická kybernetika, diplomová práce: Soubor programů pro teorii automatického řízení
2007 – Ph.D. – Vysoká škola báňská
Hornicko-geologická fakulta, Technická univerzita Ostrava, doktorské studium geoinformatiky
Doktorská práce: Kartografická vizualizace prostorových databází regionálních informačních systémů

2017   Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, habilitační řízení v oboru “Systémové inženýrství a informatika”, doc., téma habilitační práce: Grafická notace vizuálních programovacích jazyků v GIS 

Profesní činnost

1987 – 1991 Kovosvit a.s. Sezimovo Ústí II, odd. konstrukčního výzkumu, výzkumný pracovník
1991 UP Olomouc PřF, Katedra matematické informatiky, pracovník počítačové laboratoře
1991 – 2001 UP Olomouc – Centrum výpočetní techniky, správce počítačové sítě fakulty
2001 – … UP Olomouc PřF, Katedra geoinformatiky, odborný asistent, 2017 (docent)
Zahraniční pobyty:
2007 – Rakousko, Salzburg, Paris Londron University
2010 – Chorvatsko, Záhřeb, Faculty of Geodesy, University of Zagreb
2011 – Srbsko, Bělehrad, Belgrade University, Faculty of Mining and Geology
2012 – Nizozemí, Delft, Technical University, OTB Institut
2013 – Maďarsko, Székesfehérvár, University of West Hungary
2014 – Maďarsko, Székesfehérvár, University of West Hungary
2014 – Rakousko, Salzburg, Paris Londron University
2015 – Spain, Universitat Politècnica de València
2017 – Rakousko, Vídeň, Technical University (ERASMUS)

Členství v odborných organizacích

  1. Computer Science Teachers Association
  2. Česká geografická společnost
  3. Pracovní skupina Autodesk Academia – AAWG3

Pedagogická činnost

KGI/PROPY Programovaní v geoinformatice (2. ročník BC, letní semestr), 2 př. + 3 cv.

KGI/DATAB Databázové systémy, (2. ročník BC, zimní semestr) 2 př. + 4 cv.

KGI/DATAM Data mining, (1. ročník Mgr, zimní semestr) 3 př. + 3 cv.

KGI/SOUGI Studentská odborná soutěž v GI 

KGI/GEXE Geoinformatika v praxi 

 

Publikační činnost

Úplný přehled na www.dobesova.upol.cz

Výzkumná činnost

Doba řešení Název Zdroj financování
2023 - 2024 Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií II IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2023_017) Detail
2022 - 2023 Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2022_027) Detail
2021 - 2022 Aplikace geoinformačních technologií pro prostorové analýzy, modelování a vizualizace prostorových jevů IGA - Interní projekt Univerzity Palackého Detail
2020 - 2023 Data mining and analyzing of urban structures as contribution to European Union studies ERASMUS+ Jean Monnet Module Detail
2020 - 2021 Pokročilé aplikace geoinformačních technologií pro prostorové analýzy, modelování a vizualizace jevů reálného světa IGA Detail
2019 - 2020 Výzkum a aplikace metod geoinformatiky pro řešení prostorových jevů reálného světa IGA Detail
2016 - 2017 Pokročilý monitoring, prostorové analýzy a vizualizace městské krajiny IGA_PrF_2016_008, SPP: 433105131/31 Detail
2015 - 2018 ERASMUS+ GeoS4S GeoServiced-4-Sustainability (University of Salzburg) ERASMUS+ Detail
2012 - 2012 Inovace předmětu Skriptování pro geografické informační systémy FRVŠ č.52 F1a Detail
2011 - 2013 BotanGIS – Inovace a zvýšení atraktivity studia botaniky s využitím geoinformačních technologií OPVK 2.2 Detail
2009 - 2011 Inteligentní systém pro interaktivní podporu tvorby tematických map GAČR GA205/09/1159 Detail
2009 - 2012 Metody umělé inteligence v GIS GAČR 205/09/1079 Detail
2008 - 2009 Evaluation of cartographic functionality in GIS software International Visegrad Fund No. 20810129 Detail
2008 - 2008 Sbírka příkladů AutoCAD Raster Design Autodesk Academia Grant Detail
2006 - 2008 Vizualizace, interpretace a percepce prostorových informací v tematických mapách GAČR 205/06/0965 Detail
2006 - 2006 Inovace výuky programování a algoritmizace v GIS FRVŠ 944 Detail
2005 - 2005 Sbírka příkladů AutodeskMap 3D 2005 Autodesk Academia 2005 Detail
2004 - 2006 Využití geoinformačních databází pro tvorbu regionálních atlasů a atlasů velkých měst v ČR GA ČR 205/04/0975 Detail
2004 - 2004 Výukový materiál pro Autodesk Map 3D 2005 Autodesk Academia grant 2004 Detail
2004 - 2004 Multimediální učebnice Technické a programové prostředky GIS FRVŠ 33/2004 Detail
2003 - 2005 Geografie vybraných přírodních extrémů, jejich dopady a kartografická vizualizace na Moravě a ve Slezsku GA ČR 205/02/0211 Detail
2003 - 2003 Mapa objektů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Autodesk Academia 2003 Detail
2003 - 2007 Atlas krajiny ČR MŽP VaV/600/1/03 Detail
2002 - 2002 Interaktivní mapa geomorfologického členění ČR Autodesk Academia 2002 Detail

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2016 Dobesova, Z.: Teaching database systems using a practical example, Earth Science Informatics, Vol. 9 (2), Springer Verlag, Berlin, Germany, 2016, 215-224 p., ISSN 1865-0473, DOI: 10.1007/s12145-015-0241-3 Detail
2014 Nétek, R., Dobesova, Z., Vavra, A.(2014): Innovation of Botany Education by Cloud-based Geoinformatics System .In: Wang Q. (Ed.): Innovative Use of Online Platforms for Learning Support and Management, Int. J. Information Technology and Management, Vol. 13, No. 1, Inderscience Enterprises Ltd., DOI: 10.1504/IJITM.2014.059149, 15-31s.ISSN online: 1741-5179, ISSN print: 1461-4111  Detail
2006 Dobeš, M., Martinek J., Skoupil D., Dobešová Z., Pospíšil J.(2006): Human eye localization using the modified Hough transform .Optik International Journal for Light and Electron Optics Elsevier, 117s.0030-4026  Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
2012 Dobešová, Z., Brus, J.(2012): Intelligent Systems in Cartography .Ed.: V. M. Koleshko, Intelligent Systems,InTech, Rieka, Croatia, 257-276 s.ISBN 978-953-51-0054-6  Detail
2012 Dobešová, Z., Křivka, T.(2012): Walkability index in the urban planning: A case study in Olomouc city .J. Burian (ed.): Advances in Spatial Planning InTech, Rieka, Croatia, 179-196s.978-953-51-0377-6  Detail
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
2013 Dobešová, Z., Burian, J., Miřijovský, J., Vávra, A., Nétek, R., Popelka, S.(2013): Tvorba geografického informačního systému malého území . Univerzita Packého, Olomouc, 106s.ISBN 978-80-244-3825-2 Detail
2011 Dobešová, Z., Peňáz, T., Brus, J., Dostál, R., Kaňok, J., Maršík, V., Voženílek, V.(2011): Inteligentní systémy v tematické kartografii [Inteligent Systems in Thematic Cartography] . Univerzita Palackého, 142 s.ISBN 978-80-244-2950-2 Detail
2009 Dobešová (2009): Hodnocení kartografické funkcionality geografických informačních systémů Detail
2008 Dobešová, Z., Harbula, J., Svobodová, J.(2008): AutoCAD Raster Design. Praktické použití . Univerzita Palackého, 134s.978-80-244-2158-2 Detail
2007 Dobešová, Z.(2007): AutoCAD Map 3D . Computer Press Brno, 238 s.ISBN 978-80-251-1856-6 Detail
2005 DOBEŠOVÁ, Zdena a Michal DOBEŠ. Sbírka příkladů Autodesk Map 3D. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 153 s. ISBN 80-244-1255-1. Detail
2004 Dobešová (2004): Databázové systémy v GIS Detail
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
2019 Burian, J., & Dobesova, Z. (2018): GeoS4S Module Geo-Application Development. International Journal of Geoinformation, 14(3), 51–5551–55. Detail
2015 Dobešová, Z., Hybner, R.(2015): Optimal placemnt of the bike rental stations and their capacities in Olomouc .Ivan et al. (eds.), Geoinformatics for Intelligent Transportation, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer International Publishing, Switzerland, 51-60s.ISBN 978-3-319-11462-0  Detail
2015 Dobesova, Z.(2015): Automatic data classification based on the triangular graph for thematic maps .Geodesy and Cartography 41 (1) Taylor & Fracis, 1-8s.ISSN 2029-6991, doi: 10.3846/20296991.2015.1024457  Detail
2014 Dobesova, Z., Dobes, P.(2014): Differences in visual programming for GIS .Applied Mechanics and Materials Vols. 519-520, Computer and Information Technology Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.519-520.353, 353-356s.  Detail
2013 Dobesova Z.(2013): CARTOEVALUATION METHOD FOR ASSESSMENT OF GIS SOFTWARE .Geodesy and Cartography 39(4) , DOI:10.3846/20296991.2013.859824 Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press Technika, Litva, Taylor & Francis Group,, 164-170s.ISSN 2029-6991 (print), ISSN 2029-7009(online)  Detail
2012 Dobesova, Z.(2012): Database modelling in Cartography for the “Atlas of Election” .Geodesy and Cartography 38(1) Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press Technika, Litva, Taylor & Francis Group,, 20-26s.ISSN 2029-6991 (print), ISSN 2029-7009, DOI:10.3846/20296991.2012 (online)  Detail
2011 Dobešová, Z., Valent, T.: Program extension for diagram maps. Geodesy and Cartography, 37 (1), Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press Technika, Litva, Taylor & Francis Group, 2011, 22-28s., ISSN 2029-6991 (print), ISSN 2029-7009 (online), DOI: 10.3846/13921541.2011.558330 Detail
2011 Dobesova, Z.(2011): Programming Language Python for Data Processing .Proceedings of International Conference on Electrical and Control Engineering (ICECE), Yichang, China, Volume 6 Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), CFP 1173J-PRT, 4866-4869s.ISBN 978-1-4244-8163-7  Detail
2010 Brus., J., Dobešová, Z., Kaňok, J., Pechanec, V.(2010): Design of intelligent system in cartography .Brad, R. (ed). : Proceedings. 9 RoEduNet IEEE International Conference. Sibiu, University of Sibiu, 112-117s.ISSN 2068-1038. ISBN 978-1-4244-7335-9.  Detail
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
2014 Pechanec, V., Burian, J., Dobešová, Z. (2014): Integration neural networks and GIS in modeling landscape changes. 14th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, www.sgem.org, SGEM2014 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-10-0 / ISSN 1314-2704, June 19-25, 2014, Vol. 1, 651-658 pp., Detail
2012 Alžběta Brychtová, Stanislav Popelka, Zdena Dobešová(2012): Eye-tracking methods for investigation of cartographic principles .SGEM 2012 Conference Proceedings Volume II STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 1041-1048s.ISSN 1341-2704  Detail
Článek v recenzovaném časopise
2017 Dobesova, Z. Creation of subtropical greenhouse plan for the Flora Exhibition Grounds using GIS, Cogent Geoscience, Vol. 3, Issue 1, Cogent OA, 2017, pp. 1-11, DOI: 10.1080/23312041.2017.1286733. Detail
2011 DOBEŠOVÁ, Z., PECHANEC, V.(2011): Body zájmu – tvorba a využití [Points of Interest - creation and utilization] .Geografické rozhledy, 21, 2, Česká geografická společnost, Praha, 2011, s. 18–19.s. ISSN 1210-3004  Detail
2010 Dobešová, Z., Brus J., Valent T.(2010): Automatická tvorba kartodiagramů v ArcGIS .Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, 32-39 s.s.ISBN 978-80-89060-17-7  Detail
2010 Voženílek V.,Vondráková A., Kaňok J.,Dobešová Z. (2010): KARTOGRAFICKÉ AKTIVITY KATEDRY GEOINFORMATIKY UP OLOMOUC .Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, 113-131 s.s.ISBN 978-80-89060-17-7  Detail
2009 Dobešová, Z. , Kusendová. D.(2009): HODNOCENÍ KARTOGRAFICKÉ FUNKCIONALITY V GIS PROGRAMECH .Kartografické listy Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 41-47 s.s.ISBN 978-80-89060-15-3  Detail
2009 Pechanec, V., Kilianová, H., Dobešová, Z.(2009): Geoinformatická gramotnost dětí a seniorů – míra zjednodušení a hravosti pro snazší pochopení aplikovaných ICT .E-Pedagogium. roc. 2009, c. 3 Universita Palackého v Olomouci, 125-139s.s.1213-7499  Detail
2004 Voženílek, V., Dobešová, Z., Sedlák, P., Azzani, A., Kozáková, M.(2004): Metadata a kompozice atlasu .Bratislava. In: Feranec, J., Pravda, J. (ed), Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára, Kartografická spoločnosť SR, Geografický ústav SAV Vydavatelství SAV, Bratislava, 165 - 177s.ISBN: 80-89060-06-4, 1336-5339  Detail
2003 Dobešová, Z.(2003): Interaktivní mapa regionálního členění georeliéfu České republiky .Kartografické listy 11 Bratislava, ---s.80-89060-04-8  Detail
2002 Dobešová, Z.(2002): Normalization of the Database of Regional Division of the Relief . Acta University Palackého, fac.rer. nat., Geographica 37, ---s.  Detail
Článek ve sborníku z konference
2017 DOBEŠOVÁ, Z., PÁSZTO, V. and K. MACKŮ (2017). Analysis of similarities in context of enterprise inovations. In: SLAVÍČKOVÁ, Pavla. Knowledge for Market Use: People in Economics - Decision, Behavior and Normative Models.. Olomouc, ISBN 978-80-244-5233-3. Detail
2016 Dobešová Z.: Eye-tracking pro testování čtení workflow diagranů v geografických informačních systémech, Sborník konference Informatika XXIX, 18. – 20. 1. 2016, Luhačovice, Mendelova univerzita, Brno, 6s. Detail
2015 Dobešová Z.(2015): Přehled grafických notací diagramů toků dat v GIS a metody hodnocení .Sborník sympozia GIS Ostrava 2015, Současné výzvy geoinformatiky, 26.-28. 2015, VŠB- TU, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava,, 12s. ISBN 978-80-248-3678-2  Detail
2015 Dobešová Z.(2015): Geografický informační systém pro botanickou zahradu a skleníky .Sborník sympozia GIS Ostrava 2015, Současné výzvy geoinformatiky, 26.-28. 2015, VŠB- TU, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava,, 8s.ISBN 978-1-4799-7738-3  Detail
2015 Dobešová, Z.(2015): Výuka vizuálního programování v geografických informačních systémech .Informatika, Sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zeměřené konference Informatika XXVIII, 19. - 21. 2015, Luhačovice Mendelova univerzita, Brno, 6s.ISBN 978-80-7509-334-8  Detail
2015 Dobesova, Z., Lackova, L., Malcik, M.(2015): Perception and Cognition of Different Types of Graphic Notations as a Source of Information in Applied Informatics .Proceedings of SACI 2015, 10th Jubilee IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Timisoara, Rumunsko, May 21–23, 2015, 209-214s.ISBN:978-1-4799-9910-1.  Detail
2015 Kudelka, V., Dobešová, Z.(2015): Eye-tracking testing of GIS interfaces .Conference Proceedings SGEM 2015, 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd. Sofia, Bulgaria, 585-592s.ISBN 978-619-7105-34-6, DOI: 10.5593/sgem2015B21  Detail
2014 Dobešová Z.(2014): Problémy tvorby a použití typizace podle trojúhelníkového grafu .Aktivity v kartografiiKartografická spoločnosť Sloveskej republiky, Bratislava, Slovensko, 7-16s. ISBN 978-80-89060-23-8  Detail
2014 Hybner, R., Dobesova, Z.(2014): Optimal placement of the bike rental stations and their capacities in Olomouc .Proceedings of GIS Ostrava 2014 - Geoinformatics for Intelligent transport, January 27-28, 2014VSB - Technical University of Ostrava, 8s.978-80-248-3306-4  Detail
2014 Dobesova, Z.(2014): Data flow diagrams in geographic information systems: A survey .Conference Proceedings SGEM 2014, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Volume I, STEF92 Technology Ltd. Sofia, Bulgaria, 541-548s.ISBN 978-671-7105-10-0, DOI: 10.5593/sgem2014B21  Detail
2014 Dobešová Z.(2014): ModelBuilder a ArcGIS Diagrammer z pohledu grafické notace .Sborník příspěvků, Konference GIS Esri, ArcData, Praha, 80-87s.ISBN 978-80-905316-1-1  Detail
2014 Dobešová, Z.(2014): E-learning for Visual Programming Language .ICETA 2014, 12th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications IEEE, elfa, Slovensko, DOI: 10.1109/ICETA.2014.7107555 , 103-108s.ISBN 978-1-4799-7738-3  Detail
2013 Dobesova Z.(2013): Using the “Physics” of Notation to Analyse ModelBuilder Diagrams .SGEM 2013 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, Proceedings Volume I STEF92 Technology Ltd. Sofia, Bulgaria, 595–602s.ISBN 978-954-91818-9-0, DOI: 10.5593/SGEM2013/BB2.V1/S08.039  Detail
2013 Dobesova Z., Vavra A., Netek R.(2013): Cartographic aspects of creation of plans for botanical garden and conservatories .SGEM 2013 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConfrence, Proceedings Volume I STEF92 Technology Ltd. Sofia, Bulgaria, 653–660s.ISBN 978-954-91818-9-0. DOI: 10.5593/SGEM2013/BB2.V1/S11.006  Detail
2013 Dobesova, Z.(2013): Visual language for geodatabase design .SGEM 2013 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConfrence, Proceedings Volume I STEF92 Technology Ltd. Sofia, Bulgaria, 603–610s.ISBN 978-954-91818-9-0. DOI: 10.5593/SGEM2013/BB2.V1/S08.040  Detail
2013 Dobesova, Z.(2013): Strengths and weaknesses in data flow diagrams in GIS .International Conference on Computer Sciences and Applications, IEEE, Computer Society, Wuhan, China, Dec. 14th-15th, 2013, 803-807 p.s.ISBN 978-0-7695-5125-8, DOI 10.1109/CSA.2013.192  Detail
2012 Dobešová, Z.(2012): Metainformation system of geodata for study and practice .Proceedings of 19th International Conference, Ed. Svobodova H.: Geography and geoinformatics: Challenge for practise and education Masaryk University, Brno 8-9. Septemper, 2011, 453-460s.978-80-210-5799-9  Detail
2012 Dobesova, Z.(2012): Geographic information systems for botanical garden - steps of design and realization .SGEM 2012 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConfrenceConference, Proceedings Volume III, STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 377-384s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012  Detail
2012 Hladisova, B., Dobesova, Z.(2012): Cartographic evaluation of town plans .SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConfrenceConference, Proceedings Volume II, STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 989-996s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012  Detail
2012 Dobesova, Z.(2012): Visual programming for novice programmers in geoinformatics .SGEM 2012 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConfrenceConference, Proceedings Volume III, STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 433-440s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012  Detail
2012 Dobesova, Z.(2012): Voice Control of Maps .Proceedings of 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), July 3-4, 2012 Prague, IEEE CFP1288P-CDR VUT Brno, 460-464s.ISBN 978-1-4673-1116-8, doi: 10.1109/TSP.2012.6256336  Detail
2012 Dobesova, Z.(2012): The Geocode Correction in the Database as a Base for Spatial Analysis .Advances in Computer Science, Proceedings of the 6th WSEAS European Computing Conference ECC 12 Prague,WSEAS Press, 511-516s.ISBN 978-1-61804-126-5  Detail
2012 Dobesova, Z.(2012): Comparison of Visual Languages in Geographic Information Systems .Eds.: Erwing, M., Stapleton, G,. Costagliola, G., Proceedings of IEEE Symposium on Visual Languages and Human Centric Computing, VL/HCC 2012 IEEE, Innsbruck, Austria, , pp. 245-24s.ISBN 978-1-4673-0850-2, ISSN 1943-6092  Detail
2011 Dobešová, Z. , Brus, J. (2011): COPING WITH CARTOGRAPHICAL ONTOLOGY .Conference Proceedings SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConfrence. STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 377-384 s.ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2011/s09.104  Detail
2011 Dobešová Z., Brus J. , Kaňok J., Karvaš P.(2011): Návrh ontologie pro kartografii .Gálová, Fencík eds.: Kartografia a geoinformatika ve svetle dneška, Zborník referátov 19. kartografickej konferencieKartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 66 - 73s. ISBN 978-80-89060-19-1  Detail
2011 Dobesova, Z.(2011): Visual programming language in geographic information systems .Recent Researches in Applied Informatics, Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory, AICT °11, Prague WSEAS Press, 276-280 s., ISBN 978-1-61804-034-3  Detail
2011 Dobesova, Z., Harbula, J., Havlik,M.(2011): Opravy geokódů v databázi EPIDAT [The geocode correction in database EPIDAT] .Eds.: Zenduka, Rychlý: Proceedings of the Annual Database Conference DATAKON 2011, Mikulov VUT Brno, 193-202s.ISBN 978-80-214-4329-7  Detail
2010 Dobešová, Z., Dobrá, L., Schrottová, J.(2010): Evidence dat územně analytických podkladů šitá na míru .Sborník Sympozia GIS Ostrava 2010 Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, 7s. ISBN 978-80-248-2171-9  Detail
2010 Brus, J., Dobešová, Z., Kaňok, J.(2010): Knowledge for expert systems in cartography .Sborník Sympozia GIS Ostrava 2010 Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, 6s.ISBN 978-80-248-2171-9  Detail
2009 Dobešová, Z., Kudendová, D.(2009): Goal-Question-Metric method for evaluation of cartographic functionality in GIS software .Sborník Sympozia GIS Ostrava 2009, Tanger, Ostrava, 115-120s.ISBN 978-80-87294-00-0  Detail
2009 Dobešová, Z., Kilianová, H.(2009): GIS ve výuce botaniky .Sborník Sympozia GIS Ostrava 2009, Tanger, Ostrava, 120s.ISBN: 978-80-87294-00-0  Detail
2009 Dobešová, Z.(2009): Tvorba plánů pro podporu cestovního ruchu .Geografické aspekty středoevropského prostoru Masarykova univerzita, s. 207-212s.978-80-210-4947-5  Detail
2009 Brus, J., Dobešová, Z., Kaňok, J.(2009): Utilization of expert systems in thematic cartography .International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems INCoS 2009, Barcelona, Spain IEEE Computer Society Press, 421s. 978-0-7695-3858-7  Detail
2008 Pechanec, V., Pavková, K., Dobešová Z.(2008): StraKa a spol. - GIS nástroje pro analýzu struktury krajiny .In. Petrová A. (ed): ÚSES - ZELENÁ PÁTEŘ KRAJINY 2008. Sborník ze 7. ročníku semináře "Uses - zelená páteř krajiny" konaného 2.-3. září 2008 v Brně. MŽP a Česká společnost pro krajinou ekologii., 43-53s.ISBN: 978-80-87154-23-6  Detail
2008 Dobešová, Z.(2008): Metody hodnocení kartografické funkcionality v GIS programech .Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, 22-29 s.s.ISBN 978-80-89060-13-9  Detail
2008 Dobešová, Z., Kaňok, J.(2008): How to evaluate cartographic functionality in GIS software .Geoinformation Chalenges, Proceedings of GIS Polonia Stowarzyszenie SILGIS, Sosnowiec, Polsko, 65-70 p.s.ISBN 83-918826-4-0  Detail
2008 Dobešová, Z., Pechanec, V., Pípal, M.(2008): Utilization of GIS for Palm Conservatory . In: Car, Giesebner, Strobl (Eds.): Geospatial Crossroads@GI_Forum, Proceedings of the Geoinformatics Forum, Paris-Londron University Wichman, Heidelberg, Germany, 64-70 p.s.ISBN 978-3-87907-456-5  Detail
2007 Dobešová, Z.(2007): Testování kartografických vizualizací prostorových databází .sborník konference GIS Ostrava 2007 VŠB - Technická univerzita Ostrava, 8s.1213-2454  Detail
2007 Dobešová Z.(2007): Automatizace popisu na mapách .Sborník 21. sjezdu České geografické společnostiJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 7s.978-80-7040-986-2  Detail
2007 Dobešová, Z., Pechanec, V.(2007): Lokální informační systémy pro Botanickou zahradu v Olomouci .Sborník 1. národní kongres geoinformatiky v Česku, Mikulov CAGI, 7s.  Detail
2007 Dobešová, Z.(2007): Possibilities of automatic labelling and label placement in GIS software .In: Car, Giesebner, Strobl (Eds.): Geospatial Crossroads@GI_Forum, Proceedings of the First Geoinformatics Forum, Paris-Londron University, Salzburg, Austria, Wichman, Heidelberg, 45-53s.ISBN 978-3-97907-461-7  Detail
2007 Dobešová, Z.(2007): Možnosti tvorby tematických map v Autodesk Map 3D .Sborník Autodesk Academia FÓRUM 2006 Vysoké učení v Brně, Centrum vzdělávání a poradenství, 188-192s.978-80-214-3335-9  Detail
2007 Dobešová, Z., Dobeš, M.(2007): Vliv kartografického výstupu na datový model a strukturu zdrojových dat .Sborník 17. kartografické konference, Kartografická spoločnost SR, Bratislava,, 6s.978-80-89060-11-5  Detail
2007 Dobešová, Z.(2007): Proložení písma .GeoBusiness č. 4 Springwinter, Praha, 1s.ISSN 1802-4521  Detail
2006 Dobešová Z.(2006): Vliv kvality dat na tvorbu tematických map v GIS .Konfrence GEPRO, 12. setkání uživatelů Pointer, a.s., 2s.  Detail
2006 Dobešová Z., Šťávová, Z.(2006): Kartografická správnost automaticky umisťovaných popisků na mapách, Aktivity v kartografii 2006 .Sborník referátů ze semináře, Kartografická společnost SR a Geografický ústav SAV Bratislava, 11s.80-89060-09-09, 1336-5339  Detail
2006 Dobeš M., Sklenář V., Dobešová Z.(2006): Debluring of Photographic Images .Proceedings of the 5-th International Conference APLIMAT Bratislava, 55-61s.80-967305-5-X  Detail
2006 Dobešová Z., Dobeš, M.(2006): GML Data Manipulation in Autodesk Map .sborník konference GIS OstravaVŠB - Technická univerzita Ostrava, 8s.1213-2454  Detail
2005 Dobeš M., Sklenář V., Dobešová Z.(2005): Image Enhancement Using Wiener Filtration .Proceedings of 13th Annual Conference Technical Computing Prague 2005 Humusoft Prague, 29s.80-7080-577-3  Detail
2005 Dobešová, Z.(2005): Autodesk Map při výuce geografických informačních systémů .sborník Technické aktuality a metodické rozhledy pro střední technické vzdělávání, ročník XXXXV/1 vydavatel Národní ústav odborného vzdělávání, Praha, 4s.0139 – 8555  Detail
2005 Dobešová, Z., Dobeš, M.(2005): Learning material creating aspects .sborník konference GIS Ostrava 2005VŠB - Technická univerzita Ostrava, ---s.1213-2454  Detail
2004 Dobeš M., Dobešová Z.(2004): Morphological Enhancement of Medical Images .Proceedings of XXVI International Autumn Colloquium ASIS 2004 Advanced Simulation of Systems, Ostrava, ---s.80-86840-03-4 Detail
2004 Dobešová, Z.(2004): Mapa budov přírodovědecké fakulty UP .sborník konference GIS Ostrava 2004 VŠB - Technická univerzita Ostrava, ---s.1213-2454  Detail
Ostatní
2014 Pechanec, V., Burian, J., Dobešová, Z. (2014): Integration neural networks and GIS in modeling landscape changes .Conference Proceedings SGEM 2014, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume I. STEF92 Technology Ltd. Sofia, Bulgaria, 651-658s.ISBN 978-619-7105-10-0, DOI: 10.5593/sgem2014B21  Detail
2011 Dobešová, Z.(2011): AUTOMATIC GENERATION OF DIGITAL ELEVATION MODELS USING PYTHON SCRIPTS.Conference Proceedings SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConfrence.STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, , 599-604 s.ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2011/s11.102  Detail
2009 Dobešová, Z.(2009): Autodesk Impression a vytvoření orientačního plánu ZOO .Geobusiness č. 12, ročník 8., Springwinter, s.r.o., Praha, 32-33 s.ISSN 1802-4521  Detail
2008 Dobešová Z.(2008): Transformace s plochou v AutoCAD Map pro data bez georeference .Geobusiness č.1, ročník 7., Springer, s.r.o., 33s.ISSN 1802-4521  Detail
2008 Dobešová, Z.(2008): Možnosti tvorby a přenositelnosti bodových znaků mezi GIS programy .Šmída, Popková: Geodny Liberec 2008, Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti Technická univerzita Liberec, 84 s.s.ISBN 978-80-7372-367-5  Detail
2007 Dobešová, Z.(2007): Rychlá digitalizace v Autodesk Map 3D .GeoBusiness, č.1 Springwinter, Praha, 1s.ISSN 1214-2204  Detail
2007 Dobešová, Z.(2007): Využití definice podtypu pro kartografii .GeoBusiness, č. 2 Springwinter, Praha, s. 42s.ISSN 1214-2204  Detail
2007 Dobešová, Z.(2007): Otáčíme, otáčíme, otáčíme .GeoBusiness, č.3 Springwinter, Praha, 1s.ISSN 1802-4521 Detail
2006 Bartečko, A., Dobešová, Z., Pachta, P.(2006): Analýza pokrytí signálem sirén v Olomouckém kraji .poster,15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR, 1s.  Detail
2006 Dobešová, Z., Pietrasová, P.(2006): Sbírka příkladů extenze MAPLEX .poster, 15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR, 1s.  Detail
2004 Voženílek, V.,Dobešová, Z.(2004): Metadescription – first step in an atlas production . ---, ---s.  Detail
2004 Dobešová, Z.(2004): Databáze inventarizace dřevin a rostlin v botanických zahradách, poster 13. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR . Praha, ---s.  Detail
2003 Dobešová, Z.(2003): Nebojme se databází .Geografické rozhledy 4, ročník 12 Praha, ---s.1210-3004  Detail