RNDr. Alena Vondráková, Ph.D.

RNDr. Alena Vondráková, Ph.D.

Odborný asistent

585-63-4517
alena.vondrakova@upol.cz
kancelář č. 2.32
konzultační hodiny: úterý 13.00-14.00

Vědecké zaměření

tematická kartografie

Vzdělání a odborný růst

2013 PhD PřF UP Olomouc, Geoinformatika a kartografie
Netechnologické aspekty mapové tvorby v atlasové kartografii
2011 RNDr. PřF UP Olomouc, Geoinformatika
Uplatňování a porušování autorského práva v kartografii a geoinformatice
2007-2009 Mgr. PřF UP Olomouc, Geoinformatika
Analýza a geovizualizace environmentálních rizik
2007-2009 PdF UP Olomouc, Souběžné doplňující studium učitelství geografie
2004-2007 Bc. PřF UP Olomouc, Geografie-geoinformatika
Pohyb městské populace a jeho kartografická vizualizace

Profesní činnost

2009-2010 Grantový projekt GA ČR – Percepce geoprostoru prostřednictvím tyflomap moderního typu
20010-2012 Výukový model e-learningu pro celoživotní vzdělávání E-klima / E-klima 2
od 2012 NeoCartoLink – Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace
od 2012 StatGIS Team – Budování výzkumně-vzdělávacího týmu v oblasti modelování přírodních jevů a využití geoinformačních systémů, s vazbou na zapojení do mezinárodních sítí a programů.

Členství v odborných organizacích

Kartografická společnost ČR
ICA Commission on Use and User Issues
ICA Commission Cognitive Visualization

Pedagogická činnost

Aktuální informace o pedagogické činnosti viz. STAG

Výzkumná činnost

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
2014 Caha, J., Vondráková, A., Dvorský, J.(2014): Comparison of Crisp, Fuzzy and Possibilistic Threshold in Spatial Queries .Innovations in Bio-inspired Computing and Applications, Advances in Intelligent Systems and Computing Volume 237. Springer, 239-248s.DOI 10.1007/978-3-319-01781-5_22  Detail
2014 Tuček, P., Caha, J., Janoška, Z., Vondráková, A., Samec, P., Bojko, J., Voženílek, V. (2014): Forest Vulnerability Zones in the Czech Republic .Journal of Maps ISSN: 1744-5647, Volume 10, Issue 1 Taylor & Francis, 179-182s.DOI:10.1080/17445647.2013.866911  Detail
2013 Vondráková, A., Vávra, A., Voženílek, V. (2013): Climatic Regions of the Czech Republic Based on the Climatological Conditions in 1961–2000 .Journal of Maps ISSN: 1744-5647, Volume 9, Issue 3 Taylor & Francis, 425-430s.DOI 10.1080/17445647.2013.800827  Detail
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
2014 Ed: Brus, J., Vondráková, A., Voženílek, V.(2014): CARTOCON2014 Conference Proceedings .1st edition, CARTOCON2014 conference, NeoCartoLink project CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Palacký University, Olomouc, 110 p.s.ISBN 978-80-244-3979-2 Detail
2012 Hajkova, L., Nekovar, J., Richterova, D., Koznarova, V., Sulovska, S., Vavra, A., Vondrakova, A., Vozenilek, V. (2012): Phenological Observation in the Czech Republic – History and Present .Phenology and Climate Change InTech, 71-100s.978-953-51-0336-3  Detail
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
2014 Vondráková (2014): Netechnologické aspekty mapové tvorby Detail
2013 Voženílek, V., Michalík, J., Brychtová, A., Vondráková, A.(2013): Atlas činnosti speciálně pedagogických center v České republice . Univerzita Palackého v Olomouci, 144s.ISBN 978-80-244-3464-3 Detail
2012 Hájková, L., Voženílek, V., Tolasz, R., Kohut, M., Možný, M., Nekovář, J., Novák, M., Richterová, D., Stříž, M., Vávra, A., Vondráková, A.(2012): Atlas fenologických poměrů Česka . Univerzita Palackého v Olomouci, 320s.978-80-244-3005-8 Detail
2012 Vondráková (2012): Autorské právo v kartografii a geoinformatice Detail
2011 Voženílek, V., Jílková, J., Tolasz, R., Holtanová, E., Němcová, Z., Pechanec, V., Šeflová, J., Vávra, A., Vondráková, A.(2011): Klimatická změna v e-learningové výuce . Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci., 99s. ISBN 978-80-244-2696-9. Detail
2010 Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A.(2010): Vývoj města Olomouce v letech 1930 – 2009 (Na základě analýzy funkčních ploch). Univerzita Palackého v Olomouci, 16s. Detail
2010 Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A. (2010): Projevy urbanizace a suburbanizace v Olomouci podle stavů územních plánů z let 1985, 1999 a 2009. Univerzita Palackého v Olomouci, 1s. Detail
2010 Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A. (2010): Změny funkčních ploch v Olomouci v období 1930 – 2009. Univerzita Palackého v Olomouci, 1s. Detail
2010 Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A.(2010): Stabilní funkční plochy v Olomouci v období 1930 – 2009. Univerzita Palackého v Olomouci, 1s. Detail
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
2014 Brychtová A., Vondráková A.(2014): Green versus Red: Eye-tracking evaluation of sequential colour schemes .SGEM 2014 Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing Proceedings Volume III STEF92 Technology Ltd., 8s.DOI 10.5593/SGEM2014/B23/S11.082  Detail
2012 Vondráková, A.(2012): Kartografická sémiologie v moderním typu 3D tyflomap a její vnímání uživateli .Speciální pedagogika Univerzita Karlova v Praze, 1-12s.1211-2720  Detail
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
2014 Vondrakova, A., Popelka, S.(2014): The use of eye-tracking for the evaluation of various cartographic tasks .SGEM 2014 Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing Proceedings Volume III STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 8s.978-619-7105-12-4  Detail
Článek v recenzovaném časopise
2013 Voženílek, V., Vondráková, A., Brychtová, A. (2013): Datový model mapy – formalizovaný způsob zápisu sestavení mapy z dat GIS .ročník 59/101, číslo 8 Geodetický a kartografický obzor, 182-186s.ISSN 0016-7096  Detail
2013 Vondráková, A.(2013): Význam netechnologických aspektů mapové tvorby .ročník 59/101, číslo 8Geodetický a kartografický obzor, 204-211s.ISSN 0016-7096  Detail
2011 Vondráková, A., Holtanová, E.(2011): Poznávání klimatu prostřednictvím e-learningu .Geografické rozhledy, 20, č. 5 Česká geografická společnost, 12-13 s.ISSN 1210-3004  Detail
2011 Vondráková, A.(2011): Produkty kartografie a GIS v komerční sféře a jejich autorsko-právní . Geodetický a kartografický obzor, 299-303s.0016-7096  Detail
2010 Tolasz R., Voženílek V., Jílková J., Vávra A., Pechanec V., Němcová Z., Šeflová J., Holtanová E., Jurek M., Vondráková, A. (2010): E-learningové kurzy o klimatu a jeho změně pro široké spektrum uživatelů (Projekt E-klima) .Meteorologické Zprávy. ročník 63 č. 5 Praha, ČHMU, 156-163s.ISSN: 0026-1173  Detail
2010 Voženílek V.,Vondráková A., Kaňok J.,Dobešová Z. (2010): KARTOGRAFICKÉ AKTIVITY KATEDRY GEOINFORMATIKY UP OLOMOUC .Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, 113-131 s.s.ISBN 978-80-89060-17-7  Detail
Článek ve sborníku z konference
2013 Vondráková, A., Kolařík, J.(2013): Dasymetric mapping as an analytical tool for the city development identification and its cartographic visualization .In: INSPEKTOR, Tomáš, ed., IVAN, Igor, ed. a RŮŽIČKA, Jan, ed. Symposium GIS Ostrava 2013: geoinformatics for city transformation: 21.-23.1.2013 1. ed. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 1-1s.ISBN 978-80-248-2944-9  Detail
2013 Caha, J., Vondráková, A., Dvorský, J.(2013): Mathematical models of uncertainty for surface analyses and decision making .13th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics And Remote Sensing, www.sgem.org, SGEM2013 Conference Proceedings June 16-22, 2013, Vol. 1,, 773-780s.ISBN 978-954-91818-9-0/ISSN 1314-2704  Detail
2013 Vondráková, A.(2013): Non-technological Aspects of Map Production .13th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics & Remote Sensing, www.sgem.org, , June 16-22, 2013, Vol. 1 SGEM2013 Conference Proceedings, 813-820s., ISBN 978-954-91818-9-0, ISSN 1314-2704  Detail
2012 Vávra, A., Vondráková, A., Hájková, L., Voženílek, V.(2012): GIS and Cartography for Bioclimatological Research: Atlas of Phenological Conditions of Czechia . SGEM Conference Proceedings, 1-1s.1314-2704  Detail
2011 Vondráková, A.(2011): Autorsko-právní problematika v české kartografii . Sborník z 19. kartografickej konferencie, STU Bratislava, 1-1s.  Detail
2011 Vondráková A., Voženílek, V.(2011): Prezentace geoprostoru pro nevidomé a slabozraké . Sborník 19. mezinárodní konference „Geografie a geoinformatika – výzva pro praxi a vzdělávání“, 5 s.s.  Detail
2011 Vondráková A. (2011): Tvorba a používání prostorových vizualizací z pohledu autorkoprávní . Sborník 19. mezinárodní konference „Geografie a geoinformatika – výzva pro praxi a vzdělávání", 5 s.s.  Detail
2010 Pechanec V., Vávra A., Voženílek V., Tolasz R., Jílková J., Němcová Z., Šeflová J., Holtanová E., Vondráková, A., Jurek M.(2010): Education Project About Climate for Multi-User eLearning Courses .Escudeiro P. (ed): Proceedings of the 9th European Conference on e-Learning. Reading, Academic Publishing Limited, pp.454-462s.ISBN: 978-1-906638-83-2  Detail
2010 Vávra, A., Vondráková, A., Pechanec, V., Voženílek, V.(2010): Multi-user e-learning courses for climate and climate changes (e-klima) .Information and Communication Technology in Education. ProcceedingsUniversity of Ostrava, 70s.ISBN 978-80-7368-775-5  Detail
2009 Vondráková, A.(2009): Analýza a geovizualizace environmentálních rizik .Sborník referátů z konference GISáček 2009 VŠB-TU Ostrava, s.  Detail
2009 Vondráková, A.(2009): Analýza pohybu populace .Sborník referátů z konference GISáček 2009 VŠB-TU Ostrava, s.  Detail
2008 Vondráková, A.(2008): City population movement and its cartographic visualization .Sborník sympozia GIS Ostrava 2008 VŠB-TU Ostrava, 42s.978-80-254-1340-1  Detail
2008 Vondráková, A.(2008): Extra porce lokálního zeměpisu - EXPLOZE .Sborník referátů z konference GISáček 2008 VŠB-TU Ostrava, s.  Detail
2007 Vondráková, A.(2007): Pohyb městské populace a jeho kartografická vizualizace .Sborník referátů z konference GISáček 2007 VŠB-TU Ostrava, s.  Detail
Ostatní
2010 Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A. (2010): Projevy urbanizace a suburbanizace v Olomouci podle stavů územních plánů z let 1985, 1999 a 2009 . Univerzita Palackého v Olomouci, 1s.  Detail
2008 Vondráková, A.(2008): Obraz české kartografie za poslední desetiletí .GeoBusiness 10/08 Springwinter, s. r. o., s. 35s.ISSN: 1802-4521  Detail