Aktuality

Seznam aktualit

Nabídka zaměstnání

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy aktuálně nabízí pracovní pozici „specialista analýz a prognóz pro oblast školství, sportu a rekreace“. https://geography.cz/2018/03/specialista-analyz-a-prognozpro-oblast-skolstvi-sportu-a-rekreace/

Nadační fond UP již po čtvrté podpoří vědecké nebo tvůrčí projekty studentů

Návrhy projektů, které zahrnují stáže na zahraničních univerzitách, praxe v zahraničních vědeckých centrech, řízení vlastích projektů s minimem administrativní zátěže, mohou studenti doktorských a magisterských studijních programů podávat online do 30. března.  Na projekt může student získat maximálně dvě stě tisíc korun, přičemž o výši příspěvku i o tom, který projekt podporu získá, rozhoduje Správní rada fondu. Podrobní informace naleznete na http://fond.upol.cz/

Víkend v Olomouci s geoinformatikou

Pro uchazeče o studium je opět letos pořádán zajímavý Víkend s geoinformatikou a to v pátek 20. a v sobotu 21. dubna 2018.
Program a registace.

Naši studenti v Číně

Šest našich studentů geoinformatiky je od 5. do 16. března na letní škole GeoS4S v čínském Nanjingu. Podle fotoreportáže prof. Voženílka, vyučujícího na letní škole modul Geovisualization, si tam našich studentů váží a drží jim palce při používání hůlek...

 

 

 

 

 

 

Nabídka zaměstnání

Produktový/á manažer/ka Mapy.cz

Vaše role

• budete mít na starosti nejúspěšnější mapovou aplikaci nejen v České republice a na Slovensku
• to znamená rozvíjet produkt, který pomáhá najít cestu milionům lidí
• poznávat uživatele a hledat cesty, jak naplnit jejich “cestovatelské” potřeby
• ověřovat, jestli se to opravdu daří
• formulovat záměry a nové výzvy tak, aby je tým dokázal uchopit a společně najít nejlepší řešení
• myslet na to, že někteří uživatelé si chtějí Mapy integrovat do svých aplikací
• jednat s lidmi, kteří nám vylepší Mapy svými daty nebo znalostmi, a udržovat s nimi dobré vztahy
• s celým týmem tvořit ten nejlepší cestovatelský produkt

Vaše předpoklady

• máte zkušenost s tvorbou digitálních produktů orientovanou na plnění potřeb uživatelů
• byl/a jste produktový/á manažer/ka nebo produktový/á designer, řízeně jste tvořil/a svůj produkt a víte, jak na to
• máte přehled o tom, co umí konkurence, jaké jsou trendy v oboru, a stále se učíte
• rád/a pracujete v týmu a umíte převzít osobní odpovědnost za výsledky
• máte skvělé nápady, umíte si ověřit, co si o nich myslí uživatelé a stanovit priority
• víte, co to je API a co by mělo mít, aby se dalo dobře prodat
• dokážete v analytických datech vidět uživatele, jejich potřeby a trápení
• umíte prodat nové vlastnosti produktu do firmy i našim uživatelům
• jste natolik technicky zdatný/á, že se umíte pobavit jak s vývojáři, tak s poskytovateli dat
• nemusíme vám říkat, co máte dělat, stačí vám ukázat směr
• když jde do tuhého, nepanikaříte, zaberete o to víc

Jděte na: https://seznam.jobs.cz/detail/?id=G2-1268139434-aden_brand0


Po celém světě máme spolupracující instituce a odborníky na poli vědy a výzkumu.

logo CAGI            logo CGS      logo SFDP      logo ICA       logo IGU       logo SAGI

Členství a partnerství