15let_II_final_krivky5

15. 10. 2016

15 let Katedry geoinformatiky

Více informací & registrace

Aktuality

Seznam aktualit

Konference Geoinformatics

Další ročník tradiční geoinformatické konference Geoinformatics se uskuteční 12-13. září na Fsv ČVUT, letos na téma "Využití otevřených dat v geomatice". Dozvíte se: jak jsou využívána otevřená data v České republice, jak otevřená data publikovat, vyhledávat a používat, kdy se data otevírat nevyplatí, jaký je další krok a k čemu jsou dobrá linked data. Účast na konferenci je zdarma. Více informací viz:https://www.facebook.com/events/300375750316845/

Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci

Na výroční konference ČGS konané 5.-7. září 2016 v Českých Budějovicích proběhne Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci:
Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci 2016

Česká geografická společnost vyhlašuje další ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci (SVP). SVP je soutěž studentských vědeckých prací s geografickou tematikou a tematikou příbuzných oborů, vč. kartografie a geoinformatiky. Soutěže se mohou zúčastnit absolventi bakalářského studia všech univerzit v Česku, kteří v tomto roce obhájili svou kvalifikační práci. 
 
Celostátní kolo proběhne v rámci výroční konference ČGS dne 5. 9. 2016 dopoledne na univerzitě v Českých Budějovicích.
 
Kritéria pro hodnocení prací
      geografická povaha tématu
      kvalita a inovativnost zpracování tématu (metody, uchopení tématu, vlastní výzkum, způsob argumentace)
      struktura práce odpovídající vědecké povaze textu (logické propojení jednotlivých částí práce, stanovení cílů a výzkumných otázek, příp. hypotéz a jejich ověření, práce s literaturou)
      formální stránka zpracování práce (textu a příloh)
      vystoupení studenta při prezentaci
 
Přihlášení
·         Fakultní koordinátoři přihlásí reprezentanty svých univerzit na e-mailovou adresu garanta soutěže (jancak@natur.cuni.cz) a lokálního organizátora soutěže (anovacek@pf.jcu.cz).
·         Přihláška musí obsahovat seznam přihlášeních prací (autor, název práce, školitel) a e-mailové kontakty na soutěžící a kontakt (e-mail a telefon) na příslušného fakultního koordinátora.
·         Na uvedené adresy zašlete i vlastní práce ve formátu pdf, přiložte také posudky školitele a oponenta.
·         Termín pro zaslání uvedených materiálů je 30. 6. 2016.
 
Náklady
Náklady na účast studentů v soutěži (cestovné, ubytování) hradí pracoviště, které studenta do soutěže vysílá.
 
Ceny
Všichni účastníci soutěže mají volný přístup na vědeckou část programu konference, při které je soutěž organizována. ČGS dále ocení vítěze soutěže věcnými a finančními cenami.

KGI získala nejvyšší akreditaci

Na svém červnovém zasedání schválila Akreditační komise MŠMT ČR materiály naší katedry pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Geoinformatika a kartografie. Toho nejvyššího akreditačního ohodnocení dosáhla katedra geoinformatiky po 15 letech své existence, což je jedinečný počin. Akreditace je platná na 4 roky, do 2020.

Projektový workshop GeoS4S na KGI

Od neděle 19. června do čtvrtka 23. června 2016 bude na naší katedře probíhat workshop projektu GeoS4S (GeoServices-4-Sustainability), jehož je KGI řešitelským pracovištěm. Na workshopu se sejdou významní odborníci z 10 univerzit, a to:

  • University of Salzburg (Rakousko)
  • Free University Amsterdam (Nizozemsko)
  • University of Sustainable Development, Eberswalde (Německo)
  • Nanjing Normal University, Nanjing (Čína)
  • Wuhan University, Wuhan (Čína)
  • Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of Science, Urumqi (Čína)
  • Asian Institute of Technology, Pathumthani (Thajsko)
  • Chiang Mai University, Chiang Mai (Thajsko)
  • King Mongkut's University of Technology Thornburi (Thajsko)

Workshopu se zúčastní jeden z nejvýznamnějších geoinformatiků současné Evropy prof. Jozef Strobl ze Salzburgu.

Dva studenti z Turecka na KGI

Do konce srpna budou na naší katedře vykonávat pracovní ERASMUS stáž dva studenti z Istanbulu - Fatih a Ismail.


Po celém světě máme spolupracující instituce a odborníky na poli vědy a výzkumu.


absolventi_setkani2016_banner468x60px