Aktuality

Seznam aktualit

Snímkování v Prachovských skalách

Katedra geoinformatiky provedla zajímavé letecké snímkování v Prachovských skalách. Pomocí dronu byly nasnímány vybrané části známé přírodní rezervace, která je součástí CHKO Český ráj. Zadavatel, Ústav struktury mechaniky a hornin AV ČR, bude podle leteckých snímků analyzovat puklinový systém skal. Pro nás to byla zajímavá zkušenost snímkování v obtížné oblasti pískovcového skalního města.

Trojnásobný úspěch Radka Barvíře na ceně děkana!

Tři ocenění si odnesl student druhého ročníku magisterského studia geoinformatiky Radek Barvíř. Kromě druhého místa v magisterské kategorii v sekci Vědy o Zemi se stal celkovým vítězem této sekce a od děkana Ivo Fréborta obdržel rovněž stipendium ve výši deset tisíc korun za mimořádnou společenskou prospěšnost práce. Gratulujeme.

Zdroj: https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/vedeckou-soutez-o-cenu-dekana-ovladli-dva-bakalarsti-studenti/

soutěž ESNC 2017 – příležitost pro studenty a výzkumné týmy

Právě začal letošní ročník soutěže o nejlepší nápady na aplikace systémů družicové navigace „European Satellite Navigation Competition (ESNC). Tematické zaměření není nijak omezeno. Podmínkou k přihlášení je, aby navrhovaný nápad využíval systémy GNSS.

Soutěž je vhodná pro studenty a vývojové týmy. Mezi dostupnými oceněními je i zvláštní cena pro návrhy univerzitních týmů (The University Challenge) a ocenění pro nejlepší prototyp (GNSS Living Lab Prize). Vítězové dostávají příležitost své nápady s pomocí partnerů soutěže transformovat v kvalitní produkty připravené k uvedení na trh. Vítězové hlavních cen kromě finanční odměny získají též možnost využít technické, podnikatelské a právní poradenství pro realizaci svých business plánů a využít síť evropských inkubátorů.

Každý návrh nejprve prochází vyhodnocením v regionálním kole. Vítězové českého regionálního kola získají možnost využít nabídku služeb Agentury pro rozvoj podnikání a investic CzechInvest a Vědeckotechnického parku Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s. (VZLÚ). Hlavní vítěz za ČR dále postoupí do evropského finále soutěže. Kromě hlavní výhry se každý návrh může ucházet o jednu dodatečnou zvláštní cenu, které udělují sponzoři (ESA, DLR, BMVI, BELS, AZO ad.)

 

REGISTRACE DO 30. 6. 2017  https://login.esnc.eu/

Regionálním organizátorem soutěže je Ministerstvo dopravy ČR, Odbor ITS kosmických aktivit a VaVaI. Partnery letošního ročníku jsou agentura CzechInvest a VZLÚ, a.s.

 

Článek o soutěži: http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esnc-2017-soutez-o-nejlepsi-aplikace-systemu-galileo-zacina.html

Oficiální web soutěže: http://www.esnc.info

 

Student GIS Projekt 2017

Včera byl vyhlášen jedenáctý ročník soutěže Student GIS Projekt – soutěže pro studenty, kteří v rámci svých seminárních, bakalářských, diplomových a disertačních prací využili software Esri nebo ENVI. Záštitu nad letošním ročníkem převzala Česká zemědělská univerzita v Praze, kde se soutěž dne 13. 9. 2017 uskuteční.

Termín pro podání přihlášek do soutěže je 15. 6. 2017.

Základní informace o soutěži naleznete na  webových stránkách soutěže.

360° kamera

Na katedru jsme zakoupili pro účely výzkumu (i diplomových prací) vedle dvojice VR brýlí také low-cost kameru zachycující okolí v úhlu 360° (horizontálně)/180° (vertikálně). Výstup z této kamery umístěné na dronu pořídil v rámci cvičení dr. Miřijovský, výsledek si můžete prohlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=CZ2bA-Juzxs&feature=youtu.be , ve videu se lze libovolně pohybovat myší.

 


Po celém světě máme spolupracující instituce a odborníky na poli vědy a výzkumu.

logo CAGI logo KS logo CGS logo SFDP logo ICA logo IGU logo SAGI

Členství a partnerství