Aktuality

Seznam aktualit

Dokumenty k praxi + brožury

Na stránce Dokumenty & vizuální styl naleznete aktuální formuláře a podklady pro praxe. Pro případnou aGITaci pak jsou k dispozici nově i letáky a brožury katedry v PDF formě.

31. OGC

Ve čtvrtek v 12:15 se uskuteční další z OGC, tentokráte bude hostem dr. Francisco Ramos ze Španělska. Pro studenty třetího ročníku (náhrada za FYGE2) povinné, ostatní jsou samozřejmě také vítáni.

Úspěšné obhajoby disertačních prací.

Ve dnech 28.8. a 29.8. úspěšně dokončili své doktorské studium a před státní komisí obhájili své disertační práce  Zbyněk Janoška a Vendula Hejlová. Blahopřejeme!

Předmět KGI/GIPRO Geoinformatická propedeutika

Pro studenty prvního ročníku bakalářského studia je doporučené zapsat si volitelný předmět KGI/GIPRO Geoinformatická propedeutika, který je přípravou na studium odborných předmětů. Studenti pamatujte na to při zápisu.

START – 19. 9. 2017 v 16:30 aneb slavnostní zahájení ak. roku 2017/18

Slavnostní zahájení akademického roku pro obory Geoinformatika se koná v úterý 19.9.2017 od 16:30 hod. v Aule na nové budově (LP 2001) od 16:30hod. do 18:00 hod.

Účast všech studentů všech ročníků je povinná.


Po celém světě máme spolupracující instituce a odborníky na poli vědy a výzkumu.

logo CAGI logo KS logo CGS logo SFDP logo ICA logo IGU logo SAGI

Členství a partnerství